Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Konference Nové ve starém – 27.10.2011

31.10.2011 | tisková zpráva | konference | okres Praha hl.m. | Praha
akce110926-up-nove-ve-starem-konference-ban 159x70
V Sále zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy se ve čtvrtek 27.10.2011 uskutečnila celodenní konference s názvem Nové ve starém, která chtěla poskytnout prostor pro diskuzi odborných i výkonných památkářů se soudobými architekty nad možnostmi vstupu nové architektury do historických měst a obcí. Konferenci uspořádal Národní památkový ústav, Magistrát hlavního města Prahy, Nadace české architektury a Národní komitét ICOMOS. Současně byla konference jakýmsi symbolickým uzavřením stejnojmenného mediálního tématu Národního památkového ústavu v roce 2011 a navazovala na zářijovou výstavu Nové ve starém v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. (Aktualizováno! Doplněna fotogalerie.)

(Praha, 31.10.2011)

Program konference byl rozdělen do čtyř bloků, jejichž moderování se ujali čestní hosté setkání – prvních tří prezident Národního komitétu ICOMOS doc. PhDr. Josef Štulc a závěrečného generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková. Generální ředitelce NPÚ patřilo také úvodní zahájení celé konference, v němž rekapitulovala všechny kulturní a doprovodné akce, které k tomuto důležitému tématu proběhly.

Uvedení prvního bloku se ujal již docent Josef Štulc a prvním příspěvkem Nové ve starém na slova generální ředitelky NPÚ navázal PhDr. Richard Biegel, Ph.D., z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který byl odborným garantem celého mediálního tématu Národního památkového ústavu, doplnil podrobnosti o kampani i jejích cílech, představil specializovaný web na www.npu.cz, jednotlivé jeho kategorie a pochopitelně špatné i dobré příklady současné architektury vstupující do památkového prostředí.

Po diskuzi a krátké přestávce přišel na řadu příspěvek ředitele Muzea umění Olomouc prof. PhDr. Pavla Zatloukala s názvem Architektura Středoevropského fóra v Olomouci. Představil projekt přístavby Muzea umění v Olomouci, který je koncipován do původních gotických parcel v samém středu historického města. Druhý vstup Oprava města a rozpad obce prof. Ing. ach. Petra Pelčáka (Pelčák a partner, s.r.o.) zavedl přítomné do historického centra moravské metropole – Statutárního města Brna, a pokusil se objasnit koncepci některých tamních novostaveb. Dopolední příspěvky uzavřel výklad Mgr. Martina Strakoše z územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě s názvem Ostrava: nová architektura a historické prostředí, který poskytl exkurz do vývoje architektury průmyslového města Ostravy od 19. století, přes významná 20. a 30. léta 20. století a revitalizaci historického centra od 60. let 20. století, až po novostavby, z nichž mnohé tato významná období vývoje ostravské architektury akcentují. Dopolední blok uzavřela diskuze s přednášejícími.

Po obědovém odlehčení zahájil 3. blok přednášek ředitel Severočeského muzea v Liberci a památkář Liberecka Mgr. Jiří Křížek. Jeho vstup se jmenoval Liberecký palimpsest. Architektonické proměny centra města od sklonku 19. století po současnost a zabrousil do nových architektonických realizací v Liberci, které často překrývají bohatou historickou zástavbu městské památkové zóny Liberec. Naopak příkladným je ve skloubení historické a moderní architektury, včetně doplnění mnoha současnými plastikami, město Litomyšl. Koncepci tamní práce a příklady již realizovaného přijel představit současný starosta města Ing. Miroslav Brýdl v přednášce Současná architektura v provinčním městě Litomyšl. Jako zástupce výkonné památkové péče vystoupil na konferenci Ing. arch. Petr Malinský (DaM s.r.o.), který byl posledním řečníkem třetího bloku konference. Ve svém vystoupení seznámil se složením a činností Sboru expertů, coby poradního orgánu Magistrátu hlavního města Prahy. Příspěvkem Sbor expertů a nové stavby v Praze vzbudil mnohé vášně a po jeho vystoupení rozproudila se nejživější diskuze.

Po poslední pauze pro účastníky konference převzala moderování konference generální ředitelka NPÚ a poslední, čtvrtá část setkání poskytla prostor především architektům a jejich realizacím pro historická centra měst a obcí. V příspěvku Pohyb prostředí, poznámky architekta k rozpadání tradic jejich nerozvíjením a konzervací apeloval Ing. arch. Marek Chalupa (Chalupa architekti) na uchování celistvosti města, nicméně ne jeho úplného zakonzervování tak, aby mohlo být doplňováno kvalitní moderní architekturou, která bude respektovat jeho tradice a historický vývoj. Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (LÁBUS AA) vysvětlil některé své přístupy a principy, které respektuje u novostaveb, které realizoval pro památkově-historická prostředí, např. v Praze. Podle jeho slov má stavba především sloužit a být příjemná svým uživatelů a je třeba ji přizpůsobit nejen historickému okolí, ale také např. blízké zeleni. S nadsázkou svůj příspěvek neoficiálně nazval Staré ve starém. Konkrétně o posledním svém připravovaném projektu – dostavbě Domu umění v Ostravě pracovně označované jako Bílý stín, přednášel Ing. arch. Josef Pleskot (Ing. arch. Josef Pleskot - AP Atelier). Samotný příspěvek nazval Stavba, podstata, koncept a moderátorka této části Ing. arch. N. Goryczková připomněla v návaznosti na vystoupení architekta Josefa Pleskota jeho konverzi památkově chráněného průmyslového areálu v ostravských Vítkovicích, který je velkou učebnicí pro památkáře i architekty, jak přistupovat k revitalizaci industriálních areálů a památek. Předposledním příspěvkem zdůraznil Ing. arch. Aleš Burian (Architektonická kancelář Burian – Křivinka) nutnost dialogu mezi architekty a památkáři, protože historické prostředí je mnohovrstevnaté a složité pro vstup novostaveb. Apeloval na obě skupiny odborníků, aby si vzali příklady z architektů minulosti, kteří byli schopni svou stavbou podpořit a umocnit původní zástavbu, udržet historickou mnohovrstevnatost i ve svých stavbách, ctít kontext místa i okolí, ale ne za cenu vytváření nedotknutelných skanzenů. Zdůraznil, že soudobí architekti i památkáři se v této oblasti mají ještě mnoho co učit. Posledním příspěvkem Kontext a kontrast připomněl Akad. arch. Ladislav Kuba (ateliér Akad. arch. L. Kuba) některé technické, společenské, ale i morální regulativy, předpisy a limity, kterými je v současné době architektonická tvorba mnohdy nesmyslně svazována a pokusil se i těmito příklady odpovědět na otázku, proč současná architektura nemůže být doslovným plagiátem historických, památkových budov. Více než hodinu pak nejvytrvalejší účastníci konference diskutovali nad předloženými tématy a problémy.

Konference byla jednou z největších a nejúspěšnějších kulturních akcí Národního památkového ústavu za rok 2011. Nepočítajíc přednášející zúčastnilo se jí téměř 150 zájemců o moderní architekturu z řad památkářů, samosprávy, studentů vysokých škol, novinářů a pochopitelně současných architektů.

Tisková zpráva ke stažení: PDF.

Kontakty:

Mgr. Zdeňka Kalová DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, kalova@up.npu.czMetadata ke zprávě

Vloženo
31.10.2011 15:52
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
architektura, novostavby, odborné akce
číslo
8585
Galerie obrázků

Konference Nové ve starém – 27.10.2011

foto
Mgr. Josef Slavíček
dne
27. 10. 2011
Možnosti řazení

Úvodní projev - generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Pohled do auditoria v Sále zastupitelů Magistrátu hl. města Prahy

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Průvodce části konference prezident Národního komitétu ICOMOS doc. PhDr. Josef Štulc (vlevo PhDr. Richard Biegel, Ph.D.)

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Pohled z auditoria

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Příspěvek ředitele Muzea umění Olomouc prof. PhDr. Pavla Zatloukala

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Ředitel Severočeského muzea v Liberci Mgr. Jiří Křížek

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Starosta města Litomyšl Ing. Miroslav Brýdl

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Prof. Ing. ach. Petr Pelčák a prof. Ing. arch. Ladislav Lábus

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Ing. arch. Petr Malinský

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Diskuze ve foyer sálu

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Diskuze ve foyer sálu

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Diskuze ve foyer sálu

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Diskuze ve foyer sálu

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček

Diskuze ve foyer sálu

dne: 27. 10. 2011
foto: Mgr. Josef Slavíček
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit