Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zříceniny historických staveb online

15.3.2012 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
zhs-logo 85x120
Sborník z roku 2001 Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, který vyšel jako příloha časopisu Zpráv památkové péče, je nyní dostupný online na webu NPÚ.

Zříceniny historických staveb a jejich obnova, Praha-SÚPP 1998.

Příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 58.
ISBN: 80-86236-02-9.
Redakce: Jan Sommer, Hana Samková.
Původní prodejní cena výtisku: 150 Kč.
 • J. Sommer
  Obsah (PDF, 1 MB)
  Ediční poznámka
 • J. Štulc
  Restaurátorská etika a konzervace zřízenin (PDF, 1 MB)
 • M. Suchomel
  Několik poznámek k zachování autentičnosti architektonických torz (PDF, 4 MB)
 • V. Láska
  Poznámky k některým principům konzervace zřícenin  (PDF, 3 MB)
 • V. Razím
  Městská opevnění - smysl, východiska a zásady památkové ochrany (PDF, 2 MB)
 • T. Durdík
  Trozální architektura jako historický pramena a problematika její vypovídající schopnosti (PDF, 4 MB)
 • F. Gabriel
  Předprojektová příprava konzervace hradů a její problémy - příklady ze severních Čech (PDF, 3 MB)
 • J. Varhaník
  K památkové ochraně zřícenin (PDF, 5 MB)
 • M. Matěj
  Technické památky a problematika ruin (PDF, 2 MB)
 • A. Schubert
  Opravy hradů, městských hradeb a jiných neúplně dochovaných staveb. Požadavky památkové péče a jejich technické řešení (PDF, 2 MB)
 • J. Vinař
  Opravy a zpevňování zdiva zřícenin (PDF, 2 MB)
 • V. Girsa
  K problematice zastřešení torzální architektury. (Příklad hradu Bezděz) (PDF, 6 MB)
 • M. Flegl
  Hradní zříceniny v péči Klubu českých turistů. (Poznámky k stavebním a zabezpečovacím pracím před rokem 1945) (PDF, 7 MB)
 • M. Krejčí
  Poznámky k ekonomickým aspektům obnovy hradních zřícenin v meziválečném období (PDF, 2 MB)
 • F. Kašička
  Přínos profesora Jana Sokola k záchraně hradních zřícenin (PDF, 5 MB)
 • M. Cejpová
  Oprava hradů Žampach a Lanšperk (PDF, 5 MB)
 • J. Bárta, Z. Klimeš
  Státní hrad Házmburk. Zajištění a konzervace hradní ruiny (PDF, 2 MB)
Obálka: Bezděz, foto Ladislav Bezděk, 1997.
Pozn: prosíme autory - Michala Flegla a Marka Krejčího o konaktování Milana Janču (janco@up.npu.cz) ohledně licenční smlouvy.Metadata ke zprávě

Vloženo
15.3.2012 16:19
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
konstrukce staveb, konzervování (a sanace, technologie), metodiky, odborné publikace, publikace NPÚ, publikace on-line, publikační činnost, Zprávy památkové péče
číslo
9174
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit