E-shop Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy

ROSOVÁ, Romana

Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu památek, který přinesl množství nových informací a výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře.

Bylo tak možné nově a podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány.

Publikace se skládá ze dvou částí. Tou první, rozdělenou do pěti kapitol, je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě. V poslední kapitole jsou řešeny otázky typologie, proměny forem a jejich vývoje v čase. V této části se autorka snaží zasadit kostely na Těšínsku a severovýchodní Moravě do kontextu dřevěné sakrální architektury Evropy, především v oblasti Horního Slezska, do níž zkoumané území historicky náleží, což se projevuje právě i na charakteru zdejších dřevěných kostelů.

Druhá, rozsáhlejší část je věnována jednotlivým kostelním stavbám. Zde je co nejpřesněji a nejobsáhleji shrnut jejich stavební vývoj včetně datace výstavby, která dosud mnohdy nebyla přesně známá.

Celkem je v knize představeno 13 dřevěných kostelůkostely v Hodslavicích, Gutech, Ostravě-Hrabové, Nýdku, Sedlištích, Dolních Marklovicích, Řepištích, Prašivé, Albrechticích, Bílé, Bystřici, Gruni a Hrčavě. Kniha je doplněna seznamem základní literatury a pramenů. Součástí je také historická i současná plánová dokumentace, dobové snímky i současné fotografie Romana Poláška, stavby jsou také dokumentovány prostorovými axonometriemi Vlastimila Krčmáře.

Informace o prodeji publikace získáte na e-mailu: batkova.petra@npu.cz. Cena je 160 Kč.

Do košíku ks
160,-
DPH 0%
160,- Kč bez DPH

Další informace

kraj: Moravskoslezský kraj

vazba: brožovaná

místo vydání: Ostrava

rok vydání: 2014

počet stran: 200

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

způsoby odběru: balík, Knihkupectví NPÚ a informační centrum

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ostravě

ISBN: 978-80-85034-79-0

formát - šířka v mm: 148

formát - výška v mm: 210

novinka: www.npu.cz/news/15475-n/