E-shop Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Opavské hradby

František KOLÁŘ (ed.) a kol.

Vydáno ve spolupráci s: OKO Opava (Opavská kulturní organizace).

Publikace Opavské hradby doprovází stejnojmennou výstavu, která byla veřejnosti zpřístupněna dne 28. listopadu 2013 v prostorách městské expozice Cesta města věnované dějinám Opavy.

Městské opevnění představovalo po celá staletí zdaleka viditelný symbol města a hmatatelný důkaz jeho politického významu a hospodářské prosperity. V důsledku výrazných politických, společenských a kulturních proměn přelomu 18. a 19. století, předznamenávajících ve svém souhrnu moderní dobu, dochází však rovněž k zahájení procesu zásadní proměny městského urbanismu, určovaného původně prstencem městských hradeb. Nové prostorové nároky si vynutily postupnou likvidaci v minulosti s takovým úsilím a náklady budovaného opevnění, aby uvolněné místo propříště zaujaly městské parky, veřejné budovy a průmyslové podniky. Jelikož Opava náleží k městům postrádajícím v důsledku demolic 19. století téměř zcela nadzemní pozůstatky někdejšího opevnění, opírají se úvahy o jeho podobě a stavebním vývoji především o výsledky archeologických a archivních výzkumů. Cílem publikace, věnované proměnám opavského opevnění, je přiblížit takto získané stěžejní poznatky o fenoménu městského opevnění širší veřejnosti a rovněž představit nejdůležitější hmotné nálezy, které se s tímto tématem pojí. Publikace, stejně jako výstava, je doplněna řadou obrazových materiálů, díky kterým má čtenář možnost nahlédnout do někdejšího osobitého světa před i za městskou hradbou.

Publikaci je možné zakoupit v knihovně pracoviště NPÚ ÚOP v Ostravě - Korejská 12, lze objednat také i e-mailem či telefonicky (kuncova.hana@npu.cz, 595 133 911) za cenu 395 Kč.

Obsah

 • Slovo úvodem (Z. Jirásek) 4
 • Slovo vydavatele (M. Zezula) 5
 • 1. Funkce městských hradeb (M. Kiecoň) 8
 • 2. Dílky skládačky našeho poznání o opavském městském opevnění (P. Kaniová, M. Kiecoň. F. Kolář, R. Rosová) 16
 • 3. Archeologické výzkumy v prostoru bývalého opevnění města Opavy (M. Zezula) 28
 • 4. Proměny opavského městského opevnění v čase 36
 • 4.1. Obecná charakteristika opavského městského opevnění (F. Kolář) 38
 • 4.2. Opevnění ve 13.-14. století (F. Kolář) 42
 • 4.3. Opevnění od přelom u 14. a 15. století do konce 15. století (F. Kolář) 56
 • 4.4. Opevnění O pavy v 16. století (F. Kolář) 80
 • 4.5. Opevnění Opavy v 17.-18. století (F. Kolář)90
 • 4.6. Demolice opavského městského opevnění v 19. století (P. Kaniová) 108
 • 4.7. Exkurz 1: Pečetní prsten (R. Antonín, M. Kiecoň, F. Kolář, M. Zezula) 118
 • 4.8. Exkurz 2: Město v ohrožení - obléhání města Opavy ve středověku a novověku (F. Kolář) 126
 • 5. Život u hradeb 136
 • 5.1. Opavský hrad (M. Čapský) 138
 • 5.2. S hradbou za zády - opavské sakrální areály v kontaktu s městským opevněním (D. Prix) 146
 • 5.3. Mlýnský náhon a Fortenský mlýn (P. Kozák, M. Zezula) 154
 • 5.4. Nový hřbitov (P. Kozák. M. Zezula) 164
 • 6. Co dnes zbylo po opavském opevnění (P. Kaniová, F. Kolář) 174
 • 7. Slovník odborné term inologie (M. Kiecoň) 182
 • 8. Katalog (M. Kiecoň, F. Kolář, M. Zezula. P. Žákovský) 198
 • Závěr (M. Zezula) 276
 • Netištěné prameny 278
 • Tištěné prameny a literatura 280
 • Seznam zkratek 293
 • Cizojazyčné resumé (NJ) 294
Do košíku ks
395,-
DPH 0%
395,- Kč bez DPH

Další informace

kraj: Moravskoslezský kraj

vazba: brožovaná

místo vydání: Ostrava

rok vydání: 2013

počet stran: 296

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

způsoby odběru: balík, Knihkupectví NPÚ a informační centrum

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ostravě

ISBN: 978-80-8503-47-0-7

formát - šířka v mm: 210

formát - výška v mm: 230

novinka: www.npu.cz/news/13602-n/