Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nominace za rok 2013

Obnova památky, restaurování:

 • Stavební sanace zříceniny Nový Hrad u Kunratic a přemostění hradního příkopu
  Nominováni byli: odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy (dříve odbor rozvoje veřejného prostoru), pověřený pracovník Ing. arch. Anna Anděrová
 • Nástěnná a stropní výmalba tanečního sálu zámku v Nebílovech
  Nominována byla: ak. mal. Karine Artouni
 • Vestibul a sala terrena na zámku Trpísty
  Nominováni byli: stavební firma Bolid M, s. r. o., zastoupená Lukášem Havlíkem, a kolektiv restaurátorů
 • Kostel sv. Kateřiny, Křižovatka
  Nominováni byli: obec Křižovatka, starosta Jan Strachota
 • Areál Lorety v Rumburku
  Nominováni byli: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Mgr. Klára Mágrová
 • Obnova židovských památek v České republice – projekt 10 hvězd
  Souborná nominace: Federace židovských obcí v ČR, koordinátor projektu Ing. Jan Kindermann

Objev, nález roku:

 • Nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Táboře
  Nominováno bylo: Husitské muzeum v Táboře
 • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Havla v Kuřívodech
  Nominován byl: ak. mal. Václav Potůček, restaurátor
 • Archeologický odkryv základů duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově
  Nominováni byli: Archaia Olomouc, o. p. s., spolu s Muzeem Komenského v Přerově

Prezentace hodnot:

 • Publikace Pozdně gotické kostely na rožmberském panství
  Nominován byl: autor knihy PhDr. Roman Lavička, Ph.D.
 • Výstava Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989
  Nominována byla: Společnost pro obnovu památek Úštěcka
 • Občanské sdružení Omnium za soustavnou aktivizační činnost ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů
  Nominováno bylo: Omnium, o. s., Ing. Jakub Děd
 • Publikace Sgrafita zámku v Litomyšli
  Nominováni byli: Pavel Weisser (editor), Martin Boštík, Petra Lesniaková, Eliška Racková, Jiří Slavík, Jan Vojtěchovský (autoři)
 • Občanské sdružení Za krásnou Olomouc
  Nominováno bylo: Za krásnou Olomouc, o. s.
 • Sekce Zápisníček na internetových stránkách Archaia Brno, o. p. s.
  Nominován byl: kolektiv pracovníků Archaia Brno, o. p. s.
 • Výstava Opavské hradby s doprovodnou publikací a programy
  Nominována byla: Opavská kulturní organizace, p. o.

Záchrana a obnova památky:

 • Část dvojvily bratří Čapků čp. 1853 na Vinohradech, Praha 10
  Nominována byla: městská část Praha 10
 • Budova chlévů v areálu zámku Třebešice
  Nominováni byli: Ing. Igor Valda, Ing. Eliška Valdová, Vojtěch Valda, Nikola Valdová
 • Usedlost Žitovlice čp. 24
  Nominován byl: Ing. Otakar Otta
 • Areál lázní v Kyselce
  Nominováni byli: Lázně Kyselka, o. p. s., ředitel Miroslav Perout, DiS.
 • Hlavní oltář v kostele sv. Jiljí v obci Bezděz
  Nominováni byli: J. M. can. Mgr. Jan Nepomuk Jiřiště in memoriam, ak. mal. Alena Moravcová
 • Záchrana jihovýchodního torza zříceniny hradu Brandýs nad Orlicí
  Nominováni byli: město Brandýs nad Orlicí a Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí, o. s.
 • Vodní mlýn v Rybníkách
  Nominován byl: Ctibor Drápal, Rybníky
 • Zámek v Červené Řečici
  Nominován byl: Ing. Vladimír Moškoř
 • Soubor drobných sakrálních památek (kaple, boží muka) na Opavsku
  Nominováno bylo: občanské sdružení Za Opavu
 • Zřícenina hradu Starý Světlov
  Nominováni byli: František Koudelka, starosta Podhradí, a Martin Petrůj, konzervační práce
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 33 záznamů
|< < 1 2 3 4 >|

Restaurování výmalby v zámeckém sále v Nebílovech, revitalizace Staré synagogy v Plzni a obnova vestibulu a saly terreny v Trpístech jsou nominovány v Plzeňském kraji na cenu Patrimonium pro futuro

15.7 - 30.9.2014 | sdělení, informace | Nebílovy - zámek, Plzeň
Restaurování výmalby velkého sálu v zadní budově zámku v Nebílovech, revitalizace Staré synagogy v Plzni a obnova vstupního vestibulu a saly terreny zámku Trpísty byly za Plzeňský kraj vybrány jako nejlepší příklady obnovy kulturních památek za rok 2013 a nominovány do celostátního kola Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Jejím cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.
vloženo
15.7.2014 13:40
vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
témata
obnova památek, památky a veřejnost, restaurování
číslo
14850

Ceny za zásluhy v památkové péči uděleny. Zvláštní ocenění získala záchrana zámku v Červené Řečici

24.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Telč
Zvláštního ocenění v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se dostalo záchraně zámku v Červené Řečici. Při slavnostním vyhlášení v tanečním sále zámku Nebílovy na Plzeňsku převzal z rukou generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové diplom a medaili Vladimír Moškoř, zástupce vlastníka zámku, a správce zámku Vladimír Vlček. Cílem ceny Patrimonium pro futuro je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.
vloženo
24.9.2014 10:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
15195

Národní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013. Je mezi nimi kostel sv. Kateřiny v Křižovatce

24.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Křižovatka
Obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, nález systému původních výpustí rybníku Jordán v Táboře, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem byly oceněny jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči a staly se prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Ocenění za celoživotní dílo získal in memoriam profesor Tomáš Durdík. Ceny byly slavnostně předány v úterý 23. září na státním zámku v Nebílovech.
vloženo
24.9.2014 09:37
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
15192

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zná vítěze

23.9.2014 | sdělení, informace | Pardubice
V úterý 23. září proběhlo na zámku v Nebílovech vyhlášení vítězů prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž úkolem bylo upozornit na úspěšné počiny v oblasti péče o kulturní dědictví uskutečněné v roce 2013.
vloženo
24.9.2014 10:40
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
architektura, organizace, řízení a instituce památkové péče, památky a veřejnost, prezentace NPÚ
číslo
15197

Sdružení Omnium získalo Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot

23.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Josefov
Sdružení Omnium, zastoupené Ing. Jakubem Dědem, získalo Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2013 za soustavnou a cílevědomou aktivizační činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek na Broumovsku a pořádání odborných a popularizačních akcí na podporu pozitivního vztahu laické i odborné veřejnosti k problematice péče o památkový fond s nadregionálním významem.
vloženo
24.9.2014 09:33
vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
témata
popularizace, prezentace NPÚ
číslo
15191

Unikátní prvorepubliková vila bratří Čapků získala Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii záchrana a obnova památky. Ocenění směřuje na radnici Prahy 10

23.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace, soutěž, anketa | Nebílovy - zámek
O vítězství nominované Karlovy části dvojvily bratří Čapků v Praze na Vinohradech, postavené v letech 1923-1924, rozhodla v polovině září odborná komise sestavená z členů vědecké rady NPÚ a dalších spolupracujících institucí. Dnes na slavnostním vyhlášení Ceny NPÚ na zámku Nebílovy na Plzeňsku generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Roman Procházka předali cenu delegaci z Prahy 10 v čele s Bc. Jaroslavem Konečným, který zastupoval starostu Bohumila Zoufalíka.
vloženo
22.9.2014 17:56
vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, movité památky, obnova památek, památky a veřejnost, popularizace, prezentace NPÚ, prohlašování věcí za kulturní památku
číslo
15181

Ústecké památky reprezentují památkovou péči v celostátní soutěži. Národní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013

23.9.2014 | názor, z tisku ... | Ústí nad Labem
Celostátní klání na poli obnovy památek a propagace památkové péče skončilo. Ceny NPÚ za zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví byly slavnostně předány v úterý 23. září na zámku v Nebílovech. „Za Ústecký kraj byli na cenu Patrimonium pro futuro nominováni kvalitní kandidáti, kteří se památkám a památkové péči nevěnují jednorázově, ale s poměrně velkými úspěchy dlouhodobě. Věřili jsme, že by svými projekty mohli uspět i v celostátním kole, protože význam obou akcí náš region převyšuje. Kvalitní kandidáti však byli nominováni i z ostatních krajů, a tak nezbývá než vítězům pogratulovat. I když ústečtí kandidáti neuspěli, tak také jim patří gratulace a poděkování za příkladnou péči a propagaci,“ řekl ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem Petr Hrubý.
vloženo
24.9.2014 21:43
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
popularizace
číslo
15201

Ceny za zásluhy v památkové péči uděleny. Národní památkový ústav ocenil nejvydařenější počiny za rok 2013

22.9.2014 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | Praha
Obnova kostela sv. Kateřiny v Křižovatce na Karlovarsku, nález systému původních výpustí rybníku Jordán v Táboře, aktivity ve prospěch záchrany souboru kostelů na Broumovsku a zachování unikátního historického inventáře v části vily na Vinohradech obývané Karlem Čapkem byly oceněny jako inspirativní příklady přístupu k památkové péči a stanou se prvními nositeli Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Ocenění za celoživotní dílo získal in memoriam profesor Tomáš Durdík. Ceny byly slavnostně předány v úterý 23. září v 15 hodin na státním zámku v Nebílovech.
vloženo
23.9.2014 10:00
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, památky a veřejnost, prezentace NPÚ, public relation
číslo
15179

Obnova souboru drobných sakrálních památek na Opavsku a Krnovsku soutěží za Moravskoslezský kraj o cenu Patrimonium pro futuro

2.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Krnov, Opava
Kaple a boží muka v obcích Brumovice, Krásné Pole, Melč, Nové Těchanovice, Radkov-Dubová a Úvalno, které byly díky aktivitě sdružení o. s. Za Opavu obnoveny a zachráněny před zkázou, se budou za Moravskoslezský kraj ucházet v kategorii záchrana a obnova památky o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
vloženo
2.9.2014 14:41
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
drobné památky v krajině, obnova památek
číslo
15099

Památková obnova vodního mlýna v obci Rybníky u Znojma se za Jihomoravský kraj uchází o cenu Patrimonium pro futuro

2.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno
Jako nejlepší příklad záchrany a obnovy památky za rok 2013 byla za Jihomoravský kraj vybrána rekonstrukce vodního mlýna v obci Rybníky v okrese Znojmo. Do prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonuim pro futuro, která vyzdvihne zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví, ji nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně.
vloženo
2.9.2014 11:30
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
15096
|< < 1 2 3 4 >|