NPÚ - Nové ve starém
Přejít na: Obsah | Konec stránky
NPÚ - Patrimonium

Komu dáte svůj hlas?

Hlasování již bylo uzavřeno. Jméno vítěze bylo oznámeno v úterý 15. září 2015.

Zatímco následujících 27 nominací na Cenu Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, kterou NPÚ letos vyhlásil po loňské premiéře podruhé, hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, vy máte možnost zvolit si svého favorita, jenž se bude ucházet o letošní novinku – ocenění veřejnosti nazvané PAMÁTKY DĚKUJÍ. Na základě výsledků hlasování bude jméno vítěze oznámeno 15. září při slavnostním vyhlášení a předávání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.
Jak hlasovat? Pod stručnou charakteristikou každého z 27 uchazečů o váš hlas je červené tlačítko. Předtím, než na něj kliknete, doporučujeme pročíst si podrobnější informace o nominovaných, protože hlasovat můžete pouze jednou – a pouze pro jednoho z navržených.

Obsahuje 27 záznamů.
Havlíčkovy sady, kašna se sochou Neptuna (Tritona)

Obnova Havlíčkových sadů v Praze, restaurování a kopie sochy Neptuna

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v hl. m. Praze
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržena městská část Praha 2 (vlastník, investor)

Kostel na Vyšehradě

Archeologický odkryv základů raně středověkého kostela v Praze na Vyšehradě

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v hl. m. Praze
Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí výzkumu PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc., a Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Detail fasády sýpky v Olbramovicích po obnově

Obnova sýpky v Olbramovicích a její adaptace na spolkový dům

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech v Praze
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Pavel Pohůnek, v roce 2014 starosta Olbramovic

Parostrojní pivovar v Lobči po obnově

Záchrana, obnova a zprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči

Za Středočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ středních Čech
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky jsou navrženi Ing. arch. Jana Prouzová Myšková a Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D., z RIOFRIO Architects, s. r. o. (vlastník, investor)

Kaple sv. Kříže, nástěnná malba Zmrtvýchvstání Krista na klenbě kněžiště

Obnova a restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi BcA. Kateřina Krhánková a kolektiv restaurátorů

Oprava stropu v klášterní chodbě

Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích
Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku je navržen Mgr. Jakub Rafl, restaurátor

Zámek v Kanicích byl v havarijním stavu

Záchrana zámku v Kanicích, zapsaného na seznamu nejohroženějších památek

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržen Ing. Petr Frolík (vlastník)

Zámek Svojšín, obnovený slavnostní sál

Restaurování slavnostního historického sálu zámku Svojšín

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Karel Petráň, starosta obce Svojšín

Nástěnné malby v klášteře Teplá

Restaurování nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi MgA. Kristina Maršíková Málková s týmem restaurátorů

Publikace Sokolovsko, umění, památky a umělci do r. 1945

Publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot jsou navrženi autoři Mgr. Vladimír Prokop a Bc. Lukáš Smola

Vernerův mlýn v Brlohu

Konzervace a restaurování technologie Vernerova mlýna v Brlohu

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržena Ing. Stanislava Šefčíková (vlastník, investor)

Sousedský spolek Merboltice, červenec 2014

Prezentace a obnova tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navržen Sousedský spolek Merboltice

Výstava Země ornamentu

Výstava Země ornamentu v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci
Na cenu v kategorii prezentace hodnot je navrženo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kaple v Proseči nad Nisou

Záchrana kaple v Proseči nad Nisou

Za Liberecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Liberci
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navrženo statutární město Jablonec nad Nisou

Dům v Radimi po obnově

Záchrana domu čp. 41 v Radimi

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržena obec Radim (vlastník, investor)

Stálá expozice Litomyšl, město kultury a vzdělanosti

Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navrženo Regionální muzeum v Litomyšli

Sv. Jan Nepomucký, detail

Nález obrazu sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích
Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi PhDr. Radek Martinek, Ph.D., a Mgr. Petr Arijčuk, kurátoři expozice sakrálního umění v rámci projektu Andělé na návrší v Litomyšli

Sušárna chmele v Odrlicích

Záchrana sušárny chmele v Odrlicích

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navrženo sdružení Aktiv+, z. s. (vlastník, investor)

Publikace Poznáváme historické cesty

Publikace Poznáváme historické cesty

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navržen autor Mgr. Jan Martínek

Svatostánek, detail

Obnova zaniklého svatostánku (aron ha-kodeš) v tzv. Horní synagoze v Mikulově

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi MgA. Josef Červinka a kolektiv

Expozice v Lomnici

Záchrana oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova

Za Jihomoravský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Brně
Na cenu v kategorii záchrana památky jsou navrženi Zdeňka Tousková a Ing. Milan Vojta za aktivní přístup k záchraně památky

Odkryv základů rotundy v Tasově [1]

Nález a odkryv základů rotundy a suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky v Tasově

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči
Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi pater Mgr. Pavel Kryl z římskokatolické farnosti v Tasově a archeolog prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Zámek ve Světlé nad Sázavou

Obnova zámku ve Světlé nad Sázavou a otevření expozice skla

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči
Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržena Ing. Helena Degerme, jednatelka společnosti Zámek Světlá, s. r. o.

Hrad Lukov

Nález a dokumentace malovaných omítek zaniklého středověkého kostela na hradě Lukov

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži
Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi Ing. Jiří Holík a David Juříček (Spolek přátel hradu Lukova)

Oltář kostela, celkový pohled pro porovnání

Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi BcA. Magda Bodanská, BcA. Miroslav Bodanský, akad. mal. Jiří Látal a kolektiv spolupracovníků

Muzeum Bílovec

Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navrženo město Bílovec (vlastník, investor)

interiér_Hrozová_postcard

Obnova středověkých nástěnných maleb v kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě
Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec