NPÚ - Nové ve starém
Přejít na: Obsah | Konec stránky
NPÚ - Patrimonium

Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

Muzeum Bílovec

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě
Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navrženo město Bílovec (vlastník, investor)

Barokní štítový dům s šindelovou mansardovou střechou v těsném sousedství zámku v Bílovci pochází z let 1766–1769 a obě jeho patra sloužila jako úřednické byty a kanceláře. Ve 20. letech minulého století se vrchnostenská správa přestěhovala do zámku a po adaptaci bylo v budově zřízeno městské muzeum. Loni prošla budova celkovou obnovou a poté v ní byla zpřístupněna nová stálá expozice vztahující se k historii města (včetně historie místní továrny Massag).

Celková obnova byla vedena snahou o zachování co největšího množství autentických prvků a materiálů a předcházel jí dendrochronologický průzkum dřevěných konstrukcí a také restaurátorský průzkum trámů a maleb. Původní barokní krov mansardové střechy z jedlového dřeva, datovaný do let 1764–1766, zůstal zachován a fasádě se vrátila podoba z počátku 20. století, přičemž její barevnost vychází z průzkumu starších omítkových vrstev. V interiérech byla obnovena dekorativní iluzivní výmalba architektury z 19. století a šablonová výmalba z počátku 20. století. Dřevěné trámové stropy z 18. i 19. století byly na základě restaurátorského průzkumu uvedeny do původní podoby, následovala repase oken a dveří a zachována byla i kamenná dlažba v přízemí.

Po obnově, kterou lze označit za příkladnou, slouží budova znovu jako muzeum, ale město v ní provozuje také informační centrum a konají se zde i kulturní akce.

Galerie fotografií

Muzeum v Bílovci

Možnosti řazení

Budova muzea po obnově

Muzeum v Bílovci

Interiér muzea

Interiér muzea