Přejít na: Obsah | Konec stránky

Exponát týdne

Národní památkový ústav spravuje mimořádně rozsáhlé a hodnotné sbírky historických předmětů všeho druhu, zejména uměleckých a uměleckořemeslných výtvorů ze všech oblastí kultury. Na tomto místě se snažíme představit alespoň ukázky z tohoto kulturního bohatství a pozvat vás k návštěvě hradů, zámků a dalších památek, na nichž lze poznat bohatou kulturu našich předků podrobněji i v širších souvislostech.

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 27 záznamů
|< < 1 2 3 >|

Komisařka Vassiliou oznámila zvýšení evropské podpory kulturního dědictví

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Podle nové zprávy Evropské komise by se měly organizace zabývající se kulturním dědictvím chopit příležitostí, které nabízejí evropské programy a politiky financování, a pomoci tak vyřešit problémy, s nimiž se tato oblast potýká. V politickém dokumentu nazvaném Cesta k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě se uvádí, že se toto odvětví nachází "na rozcestí“, za což mohou omezené veřejné rozpočty, klesající účast na tradičních kulturních aktivitách a diverzifikace publika způsobená urbanizací, globalizací a technologickými změnami. Zpráva však také zdůrazňuje příležitosti, které se členským státům a zúčastněným stranám naskýtají v oblasti přeshraniční spolupráce a díky nimž mohou zajistit, aby kulturní dědictví přispívalo k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních míst.
vloženo
28.7.2014 16:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
financování, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
14949

Exponát týdne: Glazované porcelánové figurky čtyř ročních dob - alegorie podzimu (mobiliární fond kláštera Plasy)

29.9 - 6.10.2013 | sdělení, informace | Plasy - klášter
Původní model figurek čtyř ročních období určených k servírování koření královské porcelánky byl vyroben pro jídelní servis pro Nový palác Fridricha Velkého v Postdamu roku 1765 modelérem Friedrichem Elliasem Meyerem (1723-1785).
vloženo
29.9.2013 00:26
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, umělecké řemeslo
číslo
12965

Exponát týdne: Bolestná Panna Marie plaského kláštera – Matyáš Bernard Braun

5.8.2013 | sdělení, informace | Plasy - klášter
V červnu letošního roku byla do plaského kláštera zapůjčena socha Bolestné Panny Marie, špičkové to dílo Matyáše Bernarda Brauna zhotovené na objednávku plaského opata Evžena Tyttla (1699-1738). Dílo bylo vytvořeno pro prostor klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde mělo zřejmě doplňovat, či spíše být protějškem ke druhému sousoší Zvěstování Panny Marie (v současné době v majetku Západočeské galerie v Plzni).
vloženo
5.8.2013 11:39
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, sochařství
číslo
12682

Exponát týdne: Obraz Samson a Dalila (mobiliární fond Plasy)

18.4 - 25.4.2013 | sdělení, informace | Plasy - klášter
Velkoformátový obraz Samson a Dalila bylo možné spatřit na výstavě Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby na Pražském hradě od června do září 2012. Od 20. dubna 2013 je toto dílo prezentováno na další výstavě pořádané Alšovou Jihočeskou galerii v Hlubové nad Vltavou s názvem Osvobození sentimentu. Podoby středoevropského romantismu a biedermaieru.
vloženo
17.4.2013 23:42
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, malířství, odborná sdělení
číslo
12020

Exponát týdne: Lovecký roh Carlin z mobiliárního fondu zámku Kozel

16.10 - 23.10.2012 | sdělení, informace | Kozel - zámek
Není velkým překvapením, že interiér zámku Kozel, tak jak se dochoval do dnešních dnů, skrývá též lovecký salon vyhrazený trofejím a vzácným barokním a klasicistním loveckým puškám s kolečkovými a křesadlovými zámky. V salonu jsou kromě stylového nábytku a žánrových grafik i další potřeby lovců, jako tesáky, prachovnice a nepostradatelné hudební nástroje spojené s lovem – volské a lovecké rohy. Jeden z nich, výjimečný původem v dílně francouzského výrobce, Vám představujeme jako exponát týdne.
vloženo
16.10.2012 10:20
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
interiérové instalace, movité památky, umělecké řemeslo, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
10976

Exponát týdne: Antikizující váza vejčitého, urnovitého tvaru

18.9 - 28.9.2012 | sdělení, informace | Vranov nad Dyjí - zámek
Uměleckořemeslné dílo nám představuje antickou inspiraci v produkci proslulé vranovské továrny na výrobu kameninového zboží. Dílo též odkazuje na zářijové téma Oživlých památek, kterým je Dědictví antiky. Téma připomíná starověkou kulturu, která již dvě tisíciletí ovlivňuje umění i řemeslnou výrobu. Bohaté odkazy na antické ideály a krásu nalezneme také ve sbírkách českých a moravských památek.
vloženo
18.9.2012 11:13
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
movité památky, popularizace, umělecké řemeslo, výstavní činnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
10697

Exponát týdne: Bakchantka s činely ve Zlatém sále na Kratochvíli

14.9 - 21.9.2012 | sdělení, informace | Kratochvíle - zámek
Uprostřed východní stěny slavnostního Zlatého sálu v renesančním zámečku Kratochvíle tancuje, zpívá a hraje na činely Bakchova ctitelka. Naproti alegorie hojnosti měla účastnice Silénova průvodu za úkol personifikovat hudbu či tanec. Měla zapůsobit na smysly, poukázat na veselý renesanční způsob života.
vloženo
14.9.2012 14:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, popularizace, umělecké řemeslo
číslo
10689

Exponát týdne: Svatební dvojitý pohár z mobiliárního fondu zámku Hluboká

17.8 - 24.8.2012 | výstava | Hluboká nad Vltavou – zámek, Rožmberk - hrad
Typ renesančního vítacího poháru často využívaný při svatbách k slavnostnímu přípitku novomanželů. Ženichovi byl určen pohárek tvořený sukní postavy, nevěsta pila z číšky, kterou figura drží v rukou. Výkyvné spojení obou částí umožňovalo novomanželům pít současně.
vloženo
17.8.2012 23:27
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
movité památky, umělecké řemeslo, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
10536

Exponát týdne: Bartholomeus Spranger (1546–1611), Venuše a Adonis (Letní milostná ladění)

7.8 - 14.8.2012 | sdělení, informace, výstava | Duchcov – zámek
Námět čerpá z antické mytologie, z příběhu lásky bohyně Venuše a Adonise, kterého při lovu usmrtil divoký kanec. Zachycuje Adonise, navracejícího se vždy na jaře z říše stínů zpět k Venuši. Kromě erotického podtextu symbolizuje probouzení jarní země ze zimního spánku a evokuje otázky po smyslu života.
Obraz byl původně součástí pražské obrazové sbírky císaře Rudolfa II. Po jeho smrti byla velká část sbírky rozvezena a rozprodána a obraz se později, neznámo kdy, dostal do valdštejnské sbírky v Duchcově.
vloženo
7.8.2012 15:14
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
malířství
číslo
10474

Exponát týdne: Olympijské hry a slatiňanský mobiliář

3.8 - 10.8.2012 | prohlídka, prezentace ... | Slatiňany - zámek
Zámek Slatiňany ve svém hipologickém muzeu prezentuje pamětní předměty dvou významných dostihových jezdců – kpt. Rudolfa Poplera a kpt. Františka Ventury. Oba jezdci se zúčastnili Letních olympijských her v Amsterodamu v roce 1928. Rudolf Popler je známý jako dvojnásobný vítěz Velké pardubické a účastník Velké liverpoolské v roce 1931. Zemřel však nešťastně v říjnu 1932, pádem z koně v dostihovém Memoriálu hraběte Kinského, od roku 1949 přejmenovaného na Memoriál Rudolfa Poplera.
vloženo
3.8.2012 10:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
interiérové instalace
číslo
10463
|< < 1 2 3 >|