Přejít na: Obsah | Konec stránky

Metternich, Napoleon a život v empíru

Letos slaví střední Evropa dvousté výročí tzv. Vídeňského kongresu, tedy několikaměsíčního setkání zástupců téměř všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní vztahy soustavou smluv. Národní památkový ústav se k oslavám připojí připomenutím několika rodů a významných osobností, které v této době hrály na politické scéně Evropy klíčovou úlohu, životního stylu vyšších vrstev a dalších fenoménů. Doklady empírové kultury a odkazu Vídeňského kongresu jsou v podobě architektury a sbírek stále přítomny na mnoha památkách; významným výstupem proto bude odborný katalog neoklasicistní aristokratické architektury na Moravě a ve Slezsku, zahrnující mimo jiné tak významná sídla a jejich zahrady, jako jsou zámky Hradec nad Moravicí, Dačice, Raduň, Schönwald v Jinošově, Boskovice, Adamov, Uherčice, Čechy pod Kosířem nebo voluptuární stavby v Lednicko-valtickém areálu. Prostřednictvím dalších akcí, zejména specializovaných přednášek a prohlídek s odborným výkladem, představí téma, jehož garantem je PhDr. Miloš Říha, kastelán státního zámku Kynžvart, veřejnosti nejen nejvýznamnější památky z časů kancléře Metternicha, ale připomenuty budou také významné osobnosti podílející se na podobě tehdejšího světa.

Témata:

 • Kníže Klemens Wenzel von Metternich, rod Metternichů, jejich život a činnost
 • Napoleon Bonaparte, jeho syn Napoleon II., vévoda Zákupský a jejich stopy v českých dějinách
 • Kněžna Zaháňská a její doba
 • Rod Kouniců
 • Empír v architektuře a v užitém umění
 • Biedermayer a životní styl, oddělení soukromé a pracovní sféry života
 • Hospodářské dopady napoleonských válek a jejich důsledky (textil, cukrovary)

Zapojená pracoviště a objekty:

Kynžvart, Mnichovo Hradiště, klášter Plasy, Litomyšl, Ratibořice, NPÚ, ÚPS Kroměříž

Z chystaných akcí:

Speciální komentované prohlídky některých zámků a zahrad

 • pátek 26. června – zámek Dačice (Jan Mikeš)
 • pátek 3. července – zámek Hradec nad Moravicí (Eva Kolářová)
 • pátek 10. července – Podzámecká zahrada v Kroměříži (Ondřej Zatloukal)
 • pátek 31. července – zámek Lysice (Michal Konečný)
 • sobota 1. srpna, 14 hod. – zámek Raduň (Eva Kolářová)
 • pátek 7. srpna, 10 hod. – Květná zahrada v Kroměříži (Ondřej Zatloukal)
 • pátek 7. srpna, 14 hod. – zahrady pod Pernštejnem (Eva Škrabalová)
 • pátek 14. srpna, 14 hod. – zahrada Uherčice (Lenka Kalábová)
 • pátek 21. srpna, 16 hod. – zahrada Lednice (Michal Konečný)

Státní zámek Kynžvart

 • Přednáška na téma Vídeňský kongres a Svatá aliance
 • Výstava na téma Vídeňský kongres a Svatá aliance (historie, souvislosti, fotografie židlí z Vídeňského kongresu)
 • Vzpomínkový koncert komorní hudby ve velkém sále kynžvartského zámku
 • Oživené noční prohlídky na téma Vídeňský kongres a Svatá aliance
 • Mimořádné odborné prohlídky zámku se zdůrazněním souvislostí Vídeňského kongresu a Svaté aliance
 • Prohlídky zámeckého parku pro nejširší veřejnost
 • Participace na akcích v zahraničí

Klášter Plasy

 • 4. a 5. září – Cisterciácké noci (s Tyláky). Večerní hrané prohlídky na téma Metternich v prostorách kláštera. Pořádá divadelní spolek Tyl z Čisté u Rakovníka.
 • 26. září – Den Metternicha. Den oslav 200. výročí konání Vídeňského kongresu; pořádá Městská knihovna Plasy. Program: přednáška o plaských časech za Metternichů, výstava fotografií z doby do roku 1945, ochotnické představení, hudební vystoupení, občerstvení.
 • září (patrně 16. 9.) – Konference k 870. výročí založení kláštera. Pořadatelé: Muzeum Mariánská Týnice, město Plasy, klášter Plasy a Národní technické muzeum.

Státní zámek Mnichovo Hradiště

 • Prezentace příběhu a doby barona Františka Kollera (rodák z Mnichova Hradiště, generál protinapoleonských vojsk, který doprovázel zajatého Napoleona na Elbu, blízký přítel Valdštejnů a císaře Františka I. a jeho rodiny, majitel zámku v Obříství)
 • Divadelní prohlídky na téma Setkání panovníků Svaté aliance za přítomnosti kancléře Metternicha na Mnichově Hradišti v roce 1833
 • Prohlídky zámeckého divadla, upraveného v roce 1833 pro pobavení panovníků
 • Příběh slonovinové kulečníkové koule – suvenýr věnovaný ruským carem knížeti Metternichovi na setkání panovníků na zámku Mnichovo Hradiště
 • Hradozámecká noc: noční divadelní prohlídky
 • Využití speciálních dobových empírových a biedermeierovských kostýmů
 • Září 2015: představení barokní opery v zámeckém divadle

Státní zámek Zákupy

 • Zpřístupnění hostinského apartmá v jihozápadní části druhého patra, v němž budou výklad průvodce i zařízení (především obrazy) soustředěny na období první poloviny 19. století, kdy bylo zákupské panství povýšeno na vévodství a zákupský zámek byl vybrán jako budoucí sídlo Napoleonova syna Orlíka

Státní zámek Litomyšl

 • 15. srpna: noční interaktivní divadelní prohlídky pod názvem 1798 aneb Waldsteinové otvírají divadlo

Státní zámek Sychrov

 • Speciální prohlídky a kulturní programy k tématu

Publikace:

 • Michal Konečný: Průvodce po empírových památkách Moravy a Slezska
  Aristokratická sídla, zahrady a stavební projekty spojené s moravskou a slezskou aristokracií v letech působení kancléře Klemense Václava Metternicha v nejvyšších státních funkcích (1809–1848). Záměrem publikace je představit návštěvníkům památek širší kontext moravské a slezské zámecké architektury, nejvýznamnější stavebníky, stavitele a životní styl rakouské aristokracie v 1. polovině 19. století. Jde o jakýsi katalog empírové architektury s množstvím fotografií a dobových vyobrazení, které prohloubí informace o empírové kultuře. Souvislost s kancléřem Metternichem má nejen jeho majetkové zakotvení na Moravě, ale zejména jeho podpora neoklasicistní architektury (a umění) z pozice protektora vídeňské Akademie a poučeného objednavatele, zaměstnávajícího nejvýznamnější umělce té doby. Kniha by měla navazovat na Průvodce krajinou hradů a upozorňovat návštěvníky památkových objektů i na další klíčové památky v jejich okolí.