Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příprava obnovy, výzkum, financování

Příprava procesu obnovy trvala bezmála 10 let. V období 2005–2011 byli pracovníci správy objektu nositeli výzkumného záměru, který byl součástí institucionalizovaného výzkumu Národního památkového ústavu.

Šlo zejména o prohloubení poznání památky a nalezení optimálního způsobu prezentace nepřístupných částí areálu při zachování maximální autenticity a výpovědní hodnoty. Po mnoha desítkách průzkumů, jednání a odborných diskusí byla zformulována východiska obnovy k provedení klíčových kroků pro záchranu výjimečné památky.

Výstupy z badatelské činnosti umožnily kvalitní přípravu procesu obnovy, definovaly potenciál a význam památkových hodnot pro kulturní dědictví a ukázaly možnosti jejich prezentace odborné i široké veřejnosti. Výsledný projekt konzervace a následné prezentace hradu získal v roce 2010 prestižní ocenění Europa Nostra Award v kategorii výzkum.

V roce 2011 byl projekt úspěšně obhájen a zaregistrován Ministerstvem kultury ČR do programu podpory reprodukce majetku státních kulturních zařízení. Celkové náklady projektu činí bezmála 95 milionů Kč.