Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 3

V diskusním fóru je možné přispět názorem na časopis Zprávy památkové péče.


 


In medias res

  • BOROVCOVÁ Alena
    Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu 3/211-215
    (pdf 0,6 MB)

Materiálie studie

  • GIRSA Václav, HANZL Miloslav
    K barevnosti památek na počátku 21. století 3/216-230
    (pdf 3 MB)
  • MICHOINOVÁ Dagmar
    Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády 3/231-234
    (pdf 0,5 MB)
  • KOUKAL Petr
    Varhany jako památka 3/235-240
    (pdf 0,6 MB)

Obnovy památek

  • GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav
    Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově 3/241-245
    (pdf 1 MB)

Dějiny památkové péče

  • ŠTONCNER Petr
    Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938. Část 4. – Snahy o vydání památkového zákona 3/246-252
    (pdf 0,8 MB)

Metodika Památkové péče - pracovní seminář ve Slavonicích 3/253-260 (pdf 0,8 MB)

  • NEJEDLÝ Vratislav
    K restaurování sgrafitové výzdoby fasád 3/253
  • MICHONOVÁ Dagmar
    Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit 3/253-255
  • KOPECKÁ Ivana
    Technologické aspekty restaurování sgrafit 3/255-256
  • NOVOTNÝ Jiří
    Několik poznámek k charakteru sgrafit 3/257
  • PAVELEC Petr
    Stručná rekapitulace restaurování sgrafit ve Slavonicích 3/258
  • ŠPALE Václav
    Slavonická sgrafita a jejich restaurování 3/259
  • NEJEDLÝ Vratislav
    Závěry z pracovní dílny o restaurování sgrafit, Slavonice, 16. září 2004 3/260

Z archivu plánů

  • HNOJIL Adam
    Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858 3/261-264
    (pdf 0,7 MB)

(pdf 0,8 MB - s. 265-296)

Dějiny (památkové péče) psané vzpomínkou

  • KIBIC Karel
    Ke státní ceně za památkovou péči prof. Oldřichu Stefanovi 3/265-266
  • STEFANOVÁ Jana
    Profesor Oldřich Stefan ve vzpomínkách dcery 3/266-269
  • VOKOUN Jaroslav
    Dějiny architektury - ochrana památek - svědomí architekta. Vzpomínky na poslední léta profesora Oldřicha Stefana na fakultě architektury ČVUT 3/269-270

Jubileum

  • ŠTULC Josef
    Spiritus movens české památkové péče. K sedmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně 3/271-272
  • Výběrová bibliografie Jaroslava Svatoně 3/272-273
  • NOLL Jindřich
    Malá připomínka významného českého památkáře – dvě výročí Břetislava Štorma 3/274

Informace

  • RYŠAVÝ Vratislav
    Hřbitovní kaple sv. Michala archanděla v Bechyni 3/274-276
  • Procházka Lubomír
    Kresby Jana Křtitele Hájka 3/276

Semináře, konference, akce

  • ČECH Michal
    Ohlédnutí za soutěží o nejlepší fasádu Herbol Historic 2001-2004 3/277-278
  • BAYEROVÁ Tatjana
    Mezinárodní konference European Trade in Painters´ Materials to 1700 3/279
  • SOLAŘ Miloš
    Konference Obnova památek 2005 - okna a dveře 3/279-280
  • KOLAJOVÁ Kristýna
    Mizí duše našich měst? Aneb novostavby, rekonstrukce a regulace v Pražské památkové rezervaci 3/280-281
  • SOLAŘ Miloš
    6. ročník konference Dějiny staveb. Nečtiny 8.-10.4.2005 3/281
  • SOLAŘ Miloš
    Seminář STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů 3/281-282
  • ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ Jarmila
    Čas, který se hroutí do věčnosti – architekt a grafik Břetislav Štorm 3/282

Recenze, bibliografie

  • JANČO Milan
    Publikace Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) 3/282-283
  • SLAVÍK Jiří
    Publikace Komitét 1866, Péče o válečné památky v běhu staletí 3/283-284
  • SLAVÍK Jiří
    Publikace Josefovská kanalizace 3/284
  • PROCHÁZKA Lubomír
    Publikace Lidové stavitelství na Vysokomýtsku 3/284-285

Z obsahu odborných časopisů

  • KYNČLOVÁ Blanka
    Architekt 2005/3, 4, ERA 2005/2, Umění 2005/2 3/285-286 
  • BOROVCOVÁ Alena
    Industrie-Kultur 2/2004 3/286-288
  • KROUPA Petr
    Restauro 2004/1-3 3/288-289

Redakční poznámka - ad číslo 4/2004 3/289

  • BOLLEREY Franciska
    Restrikce a šance, doplněk k textu v čísle 4/2004 3/289-290

vložená příloha