Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 4

Editorial

 • TRYML Michal 4/257
   (včetně obsahu)

In Medias Res: Vykopané a prezentované fragmenty architektury

 • BOHÁČOVÁ Ivana:
  Dalších deset let archeologického areálu pod třetím nádvořím Pražského hradu 4/259-263
   
 • DRAGOUN Zdeněk:
  Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze 4/264-267
   
 • FIRLET Elzbieta:
  Krakovská rezervace Náměstí v podzemí. Výzkum, konzervace, projektování 4/268-272
   
 • ZATLOUKAL Richard:
  O putování neposedného románského domu po Olomouci 4/273-279
   
 • HAVLICE Jiří:
  Současný stav a možnosti prezentace nemovitých archeologických nálezů na území Jihočeského kraje 4/280-282
   
 • ŠEFCŮ Ondřej:
  Prezentace archeologických památek z pohledu památkáře 4/283-285
   
 • TRYML Michal:
  Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi 4/286-289
   
 • CHYBOVÁ Helena:
  Příspěvek archeologie k poznání zaniklé podoby holandské části Květné zahrady v Kroměříži 4/290-294
   

Studie

 • KUČOVÁ Věra:
  Kulturní krajina a krajinné památkové zóny v České republice v kontextu světového kulturního a přírodního dědictví 4/295-301
   
 • HENDRYCH Jan:
  Krajina bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště, její příběh, proměny a souvislosti; péče o historickou krajinu světového významu 4/302-308
   
 • LÍČENÍKOVÁ Michaela:
  Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kuksu a prvotní záměr Františka Antonína Šporka 4/309-312
   
 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  K identifikaci původu obrazů Petra Brandla Zkáza Sodomy a Gomory a Požár Troje z fondu Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze 4/313-316
   

 (s. 317-340; cca 1,4 MB)

Různé

 • SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš:
  Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch 4/317-319
 • PAUKRT Václav:
  Marginálie k připsání některých děl Severinu Tischlerovi 4/319-323
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Bohumila Pospíšila (Městské muzeum a knihovna Čáslav) 4/323-324

Diskuse

 • KŘÍŽEK Jiří:
  Třešně na památkovém dortu: Komentář k prohlášení nových národních kulturních památek 4/324-325

Semináře, konference, akce

 • SEDLÁKOVÁ Marta:
  Deset let tematických sezonních výstav v kočárovně státního zámku Vranov nad Dyjí 4/326
 • KŘESADLOVÁ Lenka:
  Konference Co ohrožuje historické zahrady 4/327
 • Mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž 2008. Memorandum Co ohrožuje historické zahrady 4/327-328
 • JERIE Pavel:
  Evropský úspěch českého konzervačního pojetí péče o architektonické památky 4/328

Recenze, bibliografie

 • KIBIC Karel:
  Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací I. díl 4/329-330
 • ŘEZNÍČKOVÁ Hana:
  Publikace Prameny paměti 4/330-331
 • MATĚJ Miloš:
  Promarněná příležitost... 4/331
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti 4/331-332

Osobní zprávy

 • MICHOINOVÁ Dagmar:
  Změny na Fakultě architektury ČVUT v Praze 4/332

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka 4/332-333
 • DURDÍK Tomáš 4/333-334

Příloha

 • Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2006 32 s.