Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 1

Editorial

 • HONYS Vít 1/1
   (včetně obsahu)

In Medias Res: Památková ochrana zvonů

(Zvukové ukázky k tématu v příloze :: zde.)

 • LUNGA Radek, VÁCHA Petr:
  Památková ochrana zvonů – ohlédnutí po pěti desetiletích 1/3-10
   (cca 5,8 MB)
 • LUNGA Radek, VÁCHA Petr:
  Ruční zvonění, nebo elektrický pohon? 1/11-16
   (cca 4,8 MB)
 • VÁCHA Petr:
  Krádeže zvonů po roce 1989 1/17-18
   (cca 1,8 MB)

Obnovy památek

 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar:
  S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn 1/19-31
   (cca 1,8 MB)

Materiálie, studie

 • BAŠTA Petr:
  Socha mrtvého Krista v hrobě v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském 1/32-36
   (cca 5,1 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Zámek v Litomyšli, jeho nová expozice a dnešní osudy 1/37-40
   (cca 3,1 MB)

 (s. 41-80, cca 4,2 MB)

Různé

 • SUCHOMEL Miloš:
  Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů II 1/41-45
 • MLČÁK Leoš:
  Válečné rekvizice a současné doplňování zvonů v Olomouci a na Svatém Kopečku 1/46-50
 • Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951) (přel. Radek Lunga) 1/51-53
 • Základní směrnice pro kolaudaci zvonu (Vydal Státní ústav památkové péče v Praze pod č. 4491/1959) 1/53-55
 • JANČO Milan:
  Památky takřka bez bariér. Zpřístupňování hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vozíčkářům) 1/55-60

Semináře, konference, akce

 • GIRSA Václav:
  Výstava Adolf Loos – dílo v českých zemích 1/60
 • KRUSOVÁ Alena:
  Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu 1/60-61
 • SCHMELZOVÁ Radoslava:
  Seminář Vodní mlýny III 4/61-62
 • BOLOM Sixtus:
  Seminář Bystřicko aneb jak dál při spolupráci s veřejností 1/62-63
 • RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra:
  Festung im Fokus – Zaměřeno na pevnost 1/63-65
 • VLČKOVÁ Jitka:
  Druhý mezioborový seminář ALMA 1/65-67

Recenze, bibliografie

 • LUNGA Radek:
  Česká kampanologická literatura v letech 1997-2007 1/67-72

Z obsahu odborných časopisů

 • DURDÍK Tomáš, KYNČLOVÁ Blanka 1/72-75