Přejít na: Obsah | Konec stránky

Komunitární programy EU

Zobrazuje pouze novinky s tématem Komunitární programy EU.

Podle místa konání abecedně
#
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P 1
Q
R
Ř
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 12 záznamů
|< < 1 2 >|

Digitální dokumentace českých památek v portálu Europeana – výsledky mezinárodní spolupráce NPÚ

28.4.2015 | sdělení, informace | Praha
V portálu evropské digitální knihovny Europeana byly publikovány soubory digitálních dokumentů (fotografií, map, textových dokumentů a dalších) z informačních systémů Národního památkového ústavu. Jde o výsledek mezinárodní spolupráce kulturních institucí v rámci států Evropského společenství, které poskytují svá digitální data portálu Europeana. Portál umožňuje odborníkům i veřejnosti vyhledávání informací ze všech oblastí kulturního dědictví – knihoven, muzeí, archivů, památkových institucí a dalších – na jednom místě.
vloženo
30.4.2015 15:07
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
16424

První výsledky evropského projektu spolupráce při zpřístupňování dat kulturních institucí LoCloud

8.4.2015 | sdělení, informace | Praha
Mezinárodní komunitární projekt LoCloud, podporovaný Evropskou komisí, dospěl do dvou třetin svého trvání a uzavřel dosavadní dvouleté úsilí vyhodnocením výsledků. Ve dnech 11. až 13. února 2015 proběhlo v Paříži pracovní setkání, na němž byly prezentovány především výsledky práce technických spolupracovníků projektu, kteří připravují programové nástroje pro sběr dat do portálu Europeana a pro tzv. mikroslužby (microservices).
vloženo
9.4.2015 13:08
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
16300

Komisařka Vassiliou oznámila zvýšení evropské podpory kulturního dědictví

28.7.2014 | sdělení, informace | -
Podle nové zprávy Evropské komise by se měly organizace zabývající se kulturním dědictvím chopit příležitostí, které nabízejí evropské programy a politiky financování, a pomoci tak vyřešit problémy, s nimiž se tato oblast potýká. V politickém dokumentu nazvaném Cesta k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví v Evropě se uvádí, že se toto odvětví nachází "na rozcestí“, za což mohou omezené veřejné rozpočty, klesající účast na tradičních kulturních aktivitách a diverzifikace publika způsobená urbanizací, globalizací a technologickými změnami. Zpráva však také zdůrazňuje příležitosti, které se členským státům a zúčastněným stranám naskýtají v oblasti přeshraniční spolupráce a díky nimž mohou zajistit, aby kulturní dědictví přispívalo k udržitelnějšímu růstu a vytváření pracovních míst.
vloženo
28.7.2014 16:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Evropská unie
témata
financování, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
14949

Workshop projektu LoCloud v Yorku

19.9.2013 | workshop | -
Ve dnech 12.-13.9.2013 proběhl v britském Yorku workshop evropského komunitárního projektu LoCloud. Národní památkový ústav zastupovala Irena Blažková. Cílem pracovní cesty bylo setkání účastníků projektu, jehož náplní je začlenění dalších digitálních dat z informačních systémů tzv. paměťových institucí jednotlivých z evropských zemí v oblasti památkové péče do evropského informačního systému Europeana.
vloženo
19.9.2013 13:01
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, odborná sdělení, odborné akce
číslo
12925

Program Kreativní Evropa, Creative Europe na roky 2014-2020

10.9.2013 | sdělení, informace | Praha
Program je opět určen i pro subjekty kulturního dědictví v celé jeho šíři a umožní získat finanční podporu pro Vaše projekty se zahraničními partnery v krátkodobých i víceletých projektech. Program i nadále zahrnuje každoroční udílení Ceny Europa Nostra a nově také udílení značky Evropské dědictví, Europen Heritage Label, vybraným místům.
vloženo
10.9.2013 12:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
teorie památkové péče
číslo
12872

NPÚ bude dále spolupracovat s portálem Europeana – zahájen celoevropský projekt LoCloud

8.4.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
Ve dnech 19.-20. března 2013 proběhlo v Národním archivu Norska v Oslu setkání účastníků projektu LoCloud a projekt tak byl oficiálně zahájen. NPÚ se projektu účastní jako člen konsorcia partnerů, vedeného Národním archivem Norska. Projekt spojuje 32 institucí a agentur pečujících o kulturní dědictví z 28 evropských zemí. Cílem projektu je vývoj technologií a služeb založených na cloudcomputingu, které mají pomoci malým a středním lokálním institucím shromažďovat své digitální zdroje (digitální data z oblasti kultury, zejména archeologie a architektonického dědictví) a zpřístupnit je on-line, prostřednictvím portálu Europeana.eu.
vloženo
9.4.2013 23:59
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, mezinárodní spolupráce
číslo
11944

Workshop "Projekt CARARE a informační systémy památkové péče"

25.10.2012 | workshop | Praha
Prezentace výsledků mezinárodního projektu CARARE, podporovaného Evropskou komisí, a seznámení s informačními systémy památkové péče. Cílem projektu CARARE je poskytování dat z informačních systémů Národního památkového ústavu do evropského internetového portálu Europeana. Integrovaný informační systém Národního památkového ústavu v současné době zahrnuje vzájemně provázané databáze kulturních památek a památkově chráněných území, dokumentačních fondů památkové péče a geografického informačního systému a jeho veřejná část je dostupná na internetu. Informační systém NPÚ v posledním období zaznamenal poměrně rychlý rozvoj, jak v samotných aplikacích, tak v jejich naplňování daty. Cílem workshopu je proto přispět k širšímu povědomí o těchto systémech a možnostech jejich využití při výzkumu, evidenci, dokumentaci a ochraně památek.
vloženo
10.9.2012 16:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, odborné akce, věda, výzkum, vývoj
číslo
10661

Technický workshop projektu CARARE v Mykonosu

24.5 - 25.5.2012 | sdělení, informace | Praha
Členky řešitelského týmu projektu CARARE Ing. Irena Blažková a Ing. arch. Zuzana Syrová se zúčastnily technického workshopu projektu ve městě Mykonos na stejnojmenném řeckém ostrově.
vloženo
5.6.2012 23:11
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
informační systémy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení, odborné akce, seznamy památek
číslo
10055

Mezinárodní seminář o parcích v Hainewalde

11.11 - 13.11.2011 | tisková zpráva | přednáška, seminář, workshop | -
Ve dnech 11.11.–13.11.2011 se v zámeckém parku v Hainewalde konal „Mezinárodní seminář o parcích“. Seminář probíhal v rámci projektu „Odhalte a pečujte o historické parky v Euroregionu Nisa“, který je společnou iniciativou Spolku pro zachování zámku v Hainewalde (Förderverein zur Erahltung des Kanitz – Kyawischen Schlosses e. V.), projektu zahradní kultury po obou stranách Nisy (Gartenkulturpfad beiderseits der Neiβe e. V.) a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.
vloženo
25.11.2011 08:52
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
mezinárodní spolupráce, obnova památek, odborná sdělení, odborná sdružení, ohrožení památek, přírodní prostředí, zabezpečení památek, zahradní umění, zanikající památky
číslo
8652

Tisková zpráva: Plenární setkání účastníků projektu CARARE ve Vilniusu

4.10.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | -
Plenární setkání účastníků evropského programu CARARE se konalo ve dnech 22. – 24.9.2011 v hlavním městě Litvy Vilniusu.
vloženo
4.10.2011 14:11
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dokumentace památek, informační systémy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení
číslo
8516
|< < 1 2 >|