Přejít na: Obsah | Konec stránky

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl do prioritní osy 3 (Komercializace a popularizace VaV), oblast
podpory 3.2 (Propagace a informovanost o výsledcích VaV) v červnu 2010 připraven a podán prostřednictvím ÚOP středních Čech
v Praze projekt Centrum technologií průzkumu a obnovy památek, kde celkové způsobilé výdaje projektu činí 82 018 088 Kč. Žádost
splnila kritéria přijatelnosti, vzhledem k velkému počtu zájemců a

Centrum technologií průzkumu a obnovy památek:

  • V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl do prioritní osy 3 (Komercializace a popularizace V + V), oblast podpory 3.2 (Propagace a informovanost o výsledcích V + V) v červnu 2010 připraven a podán prostřednictvím NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze projekt Centrum technologií průzkumu a obnovy památek.
Podle místa konání abecedně
#
A
B 1
C
Č
D
E
F
G
H
I
J 1
K
L
M 1
N 1
O
P 2
Q
R
Ř
S
Š
T 1
U 1
V
W
X
Y
Z 1
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 17 záznamů
|< < 1 2 >|

Znovuotevření bašty na hradě Pernštejn

7.5.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | Pernštejn - hrad
Ve čtvrtek 7. května byla slavnostně otevřena obnovená hradební bašta na státním hradě Pernštejně. Z bašty je mimořádně pěkná vyhlídka na hradní palác a celé okolí Pernštejna.
vloženo
15.5.2015 14:43
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
16500

Vápenné nanomateriály a jejich uplatnění při konzervaci památek z litavských vápenců – workshop v Telči

14.10.2014 | workshop | Telč
Představení projektu přeshraniční spolupráce NANOLITH. Workshop je pořádán v rámci projektu NANOLITH – Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců, podpořeného programem Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie z fondu pro regionální rozvoj.
vloženo
29.9.2014 10:00
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
konzervování (a sanace, technologie), odborné akce, restaurování
číslo
15220

Místnosti obývané a vysněné. České zámecké interiéry v obrazech. Wohn(t)räume. Böhmische Schlossinterieure in Bildern

19.10.2013 - 28.2.2014 | výstava | Praha
Na zámku Weesenstein v Sasku byla 19.října otevřena výstava připravená ve spolupráci organizace Saské státní hrady, zámky a zahrady a Národního památkového ústavu. Kabinetní výstava představuje pohledy do zámeckých interiérů na malbách, akvarelech a kresbách známých umělců i talentovaných šlechtických amatérů především z období biedermaieru a historického romantismu.
vloženo
25.10.2013 11:28
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
interiérové instalace, mezinárodní spolupráce, výstavní činnost
číslo
13075

Camera obscura na zámku v Miloticích

8.7 - 12.7.2013 | kurz | Milotice - zámek
V pondělí 8. července 2013 bylo v Miloticích zahájeno týdenní v pořadí již 5. fotografické dětské sympozium pro děti ve věku od 8 do 15 let. Akce proběhla v Komunitním a rozvojovém centru obce na Státním zámku Milotice.
vloženo
19.7.2013 13:22
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
12601

Hrad Buchlov na Oravě aneb Středověké dny na Oravském hradě

4.8 - 5.8.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | Buchlov – hrad
Hrad Buchlov navázal v letošním roce partnerství se slovenským hradem Orava v rámci projektu příhraniční spolupráce České republiky a Slovenské republiky (mikroprojekt „Tajomstvá stredoveku“ vypracovaného v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika na roky 2007–2013).
vloženo
7.8.2012 09:03
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
10471

Slavnostní otevření Víceúčelového vzdělávacího centra Zubrnice

19.7.2012 | sdělení, informace | Zubrnice - skanzen
Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích
vloženo
24.7.2012 13:14
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
10412

Průzkum potvrdil stáří roubenky přenesené do skanzenu v Zubrnicích

8.12.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Zubrnice - skanzen
Dendrologové potvrdili předpoklady, že roubenka, přenesená do areálu v Zubrnicích z Loubí na Českolipsku, vznikla v roce 1700. Průzkum zachovalých trámů odhalil, že pocházejí z jedle pokácené v roce 1698. Celý projekt ,„Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích“ je financován ze strukturálních fondů Evropské unie.
vloženo
8.12.2011 13:28
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
architektura, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
8693

Ústečtí vysokoškoláci v zubrnickém skanzenu: Návrat ke starým technologiím

30.8.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Zubrnice - skanzen
Soubor staveb v muzeu lidové architektury v Zubrnicích doplní roubenka, která byla rozebrána v Loubí na Českolipsku. Na projektu hrazeném ze strukturálních fondů EU pracují také studenti ústecké univerzity.
vloženo
30.8.2011 12:44
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
konstrukce staveb, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení, popularizace, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8412

Dokončení první části stavby roubenky v Zubrnicích

28.6.2011 | sdělení, informace | Zubrnice - skanzen
Turisté procházející Zubnicemi si mohou v těchto dnech všimnout malé májky s pentlemi, umístěné na špičce nově postaveného krovu roubené stavby pod zubrnickou návsí. Májka signalizuje dokončení hrubé stavby budoucího vzdělávacícho centra, které vzniká podle evropského projektu „Sasko-české oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích“.
vloženo
28.6.2011 10:49
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
mezinárodní spolupráce, obnova památek, odborná sdělení, památky a veřejnost
číslo
8224

Skanzen Zubrnice: evropský projekt vzdělávacího centra

27.5.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Zubrnice - skanzen
Z Loubí na Českolipsku bude do zubrnického skanzenu přenesen roubený dům, který bude v budoucnu plnit roli vzdělávacího centra.
vloženo
27.5.2011 12:32
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
architektura
číslo
7515
|< < 1 2 >|