Přejít na: Obsah | Konec stránky

Praha – adaptabilita

 

 

 

 

 

Operační program Praha – adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů. Program má celkem 3 oblasti, na které se zaměřuje:

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Cílem této oblasti je zmenšit riziko ztráty zaměstnání a zlepšit pracovní dovednosti lidí v zaměstnání. Projekty jsou zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a zlepšení jejich možností na trhu práce. Podporovány jsou například kurzy zvyšování odbornosti či jazykové kursy. O prostředky na podporu zaměstnanců mohou žádat malé a střední firmy, školy, neziskové organizace či veřejné instituce.
Zaměření prioritní osy 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Programy integrace znevýhodněných osob na trh práce

Tato oblast podporuje vstup nebo návrat na trh práce lidem, kterým získání či udržení zaměstnání komplikuje nějaká překážka, ať už zdravotní, sociální, jazyková, etnická nebo rodinná. Podporovány jsou chráněné dílny, tréninková zaměstnání, pracovní poradenství, firemní školky a mikroškolky a vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné. Šanci získat podporu na svůj projekt mají zejména neziskové organizace, školy a firmy, které pomáhají lidem s nějakým typem handicapu.
Zaměření prioritní osy 2 – Podpora vstupu na trh práce

Nové studijní programy do škol

Podpora z této části programu je určena na rozvoj a inovace studijních programů na školách s ohledem na budoucí uplatnění jejich žáků na trhu práce. Je zaměřena na zavádění moderních metod výuky, nových předmětů, další vzdělávání učitelů a také podporu výuky technických oborů. Střední, vyšší odborné a vysoké školy mohou čerpat prostředky na modernizaci studijních oborů i na zvyšování odbornosti učitelů.
Zaměření prioritní osy 3 – Modernizace počátečního vzdělávání