Přejít na: Obsah | Konec stránky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Podle místa konání abecedně
#
A
B
C
Č
D
E
F
G
H 1
I
J
K 2
L 3
M
N
O 1
P 2
Q
R
Ř
S
Š
T 1
U
V 1
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 15 záznamů
|< < 1 2 >|

Zahájen příjem přihlášek k účasti na vzdělávacím programu "Řemeslná obnova historických staveb"

20.12.2013 - 1.1.2014 | tisková zpráva | kurz | Telč
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči v rámci realizace projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" připravuje na rok 2014 pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaných řemeslných prací prováděných při obnově historických staveb a jejich částí. Kurzy jsou koncipovány jako další vzdělávání rozvíjející kvalifikaci pracovníků v oblasti činností, které ještě nejsou charakteru restaurování, přesahují však rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka.
vloženo
20.12.2013 15:20
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborné akce, výchova, vzdělávání
číslo
13257

Tajemství darovaného klenotu

27.7.2013 , 10.8.2013 , 24.8.2013 | prohlídka, prezentace ... | Lysice - zámek
Noční kostýmované prohlídky zámku.
vloženo
9.7.2013 19:59
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
12534

Ocenění Zlatá cihla za příkladnou stavbu převzaly obce Veliny, Opatov a Veselí

3.8.2013 | názor, z tisku ..., soutěž, anketa | Pardubice
V sobotu 3. srpna proběhlo slavnostní vyhlášení Vesnice roku v Pardubickém kraji. Hlavní cenu si odnesla vesnice Dolní Újezd. Komise navíc ocenila také podařené stavby. Cenu Zlatá cihla převzaly tři obce.
vloženo
9.8.2013 17:12
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
Krajský úřad Pardubického kraje
témata
architektura, obnova památek, společnost
číslo
12698

Odborně řemeslná obnova objektů a předmětů kulturního dědictví - vzdělávací program

24.4 - 31.7.2013 | kurz | Telč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, dne 1.4.2013 v Kraji Vysočina zahájil realizaci dvouletého projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví", podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program "Odborně řemeslná obnova předmětů kulturního dědictví" v rámci dalšího vzdělávání odborných pracovníků, zabývajících se obnovou kulturních památek a předmětů kulturního dědictví, a zvýšit tak vzdělanost a konkurenceschopnost v této oblasti. Vzdělávací program nabídne příležitost seznámit se s nejnovějšími postupy v rámci obnovy kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče.
vloženo
27.4.2013 15:06
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, odborné akce, památky a veřejnost, výchova, vzdělávání
číslo
12078

Zámek Veltrusy ožívá jako centrum vzdělávání

28.2.2013 | sdělení, informace | Veltrusy - zámek
NPÚ současně s obnovou pracuje na dlouhodobém využití unikátního historického areálu. Od září 2012 do konce února 2013 zde probíhal projekt Učíme (se) na zámku, sloužící učitelům základních škol k doplnění vzdělání především v oblasti environmentální výchovy a památkové péče. Tento projekt je součástí záměru vytvořit v areálu Státního zámku Veltrusy vzdělávací centrum s tímto zaměřením.
vloženo
28.2.2013 14:47
vložil
NPÚ, ÚPS v Praze
pořadatelé
témata
výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky - prezentace
číslo
11663

Památky Kutné Hory. Analýza restaurátorských procesů

13.7.2012 | seminář | Kutná Hora
Představení vybraných významných památek Kutné Hory z pohledu konkrétních projektů restaurování a památkové péče (chrám sv. Barbory, jezuitská kolej, kamenná kašna, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci).
vloženo
21.6.2012 16:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, odborné akce, restaurování
číslo
10212

Proces realizace velkého výstavního projektu. 9. diskusní setkání

12.7.2012 | seminář | Kutná Hora
Seminář se bude zabývat souborem organizačních a odborných činností spojených s realizací velkých výstavních projektů.
vloženo
21.6.2012 16:27
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
muzejnictví, odborné akce, výstavní činnost
číslo
10211

Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje. Projekt oblasti podpory OP VK

1.2.2012 | kurz | Hradec Králové
V oblasti kultury v Královéhradeckém kraji dosud podobný projekt ve svém rozsahu neexistuje. Inovativnost projektu spočívá v propojení a přenosu informací zapojených institucí. Úhel pohledu na vzdělávání a tvorbu metodik je dán čtyřmi společnými partnery - institucemi, které působí v oblasti kultury v Královéhradeckém kraji. Řadu témat a problémových okruhů mají společnou, přesto dosud řeší věci izolovaně. Cenné je tedy propojení těchto zkušeností a úhlů pohledů, které se odrazí ve zpracovaných metodikách. Důležitá je v projektu výměna zkušeností a snaha aplikovat nové poznatky a trendy z oblasti kultury - ať už se jedná o muzejní či galerijní pedagogiku, muzejní management, digitalizaci či ochranu movitého či nemovitého kulturního dědictví a to nejen poznatky z České republiky, ale také z jiných evropských zemí.
vloženo
12.6.2012 15:19
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, NPÚ, ÚOP v Josefově
témata
odborná sdělení, odborné akce, výchova, vzdělávání
číslo
10096

Konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví"

1.12 - 2.12.2011 | konference | Litomyšl
Call for papers - 2. výzva k aktivní účasti. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pořádá 1. – 2. 12. 2011 v Litomyšli 1. konferenci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, reg. č. CZ.1.07.2.4.00/12.00.36.
vloženo
9.8.2011 11:16
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
analýza památek, odborné akce, popularizace, restaurování
číslo
8344

Praktická stáž studentů litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na hradě Lipnici

8.7 - 9.7.2011 | workshop | Lipnice nad Sázavou - hrad
Na státním hradě Lipnice nad Sázavou se ve dnech 8. a 9.7.2011 uskutečnila praktická stáž studentů litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Byla zaměřena na praktické využití digitální fotografické techniky k získání názorné dokumentace stavu a poruch kamenných architektonických skulptivních prvků lipnického hradu.
vloženo
20.7.2011 17:06
vložil
NPÚ, ÚOP v Telči
pořadatelé
témata
restaurování
číslo
8295
|< < 1 2 >|