Přejít na: Obsah | Konec stránky

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007–2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur. Objemem financí – 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR – jde o druhý největší český operační program.

Cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Schválené projekty:

 

2012

 • Regenerace zeleně v parku státního zámku Ratibořice včetně přilehlých ploch
  V rámci realizace akce bude provedeno ošetření, kácení, výsadba nových dřevin a založení nových trávníků v zámeckém parku státního zámku Ratibořice
 • Revitalizace zámeckého parku v areálu státního zámku Slatiňany
  Předmětem podpory bude kácení a ošetření stromů, likvidace náletových dřevin, zakládání travnatých ploch a výsadba stromů a keřů
 • Obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů Kunětické hory
  Předmětem podpory je regenerace zeleně v k. ú. Ráby. V průběhu realizace bude provedeno kácení, ošetření, výsadba dřevin, založení travních porostů a pastva.
 • Revitalizace zámeckého parku Žleby
  V rámci realizace bude provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení trávníkových ploch.
 • Regenerace zahrad klášteru Sázava
  Předmětem podpory je rehabilitace zahrad národní kulturní památky – Sázavského kláštera v k. ú. Černé Budy. V rámci realizace bude provedeno ošetření stromů, nová výsadba dřevin a založení travnatých ploch.
 • Regenerace zámeckého parku Kozel – vybrané plochy
  Předmětem podpory je regenerace zeleně zámeckého parku, bude provedeno odstranění, ošetření a výsadba dřevin a založení travnatých ploch.
 • Sadovnické úpravy vybraných ploch v areálu kláštera Kladruby u Stříbra, část A
  Předmětem podpory jsou sadovnické úpravy jižního a severního parteru v areálu kláštera v k. ú. Pozorka u Kladrub. V rámci realizace bude provedeno odstranění a výsadba dřevin, ošetření stromů a založení trávníkových ploch.
  http://www.klaster-kladruby.cz/projekt-sadovnicke-upravy-vybranych-ploch/
 • Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec
  Předmětem podpory je regenerace zámeckého parku v k. ú. Daliměřice.V rámci realizace bude provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a obnova trávníkových ploch.
 • Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov
  V rámci realizace akce bude v zámeckém parku v k. ú. Radostín provedeno ošetření a výsadba dřevin včetně založení travnatých ploch.
 • Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu
  Předmětem podpory je regenerace vegetačních prvků zámeckého parku, bude provedeno kácení a výsadba dřevin, ošetření stromů a zakládání travnatých ploch.
 • Státní zámek Telč – revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku
  Předmětem podpory je obnova zámeckého parku formou kácení, ošetření a výsadby dřevin a regenerace trávníkových ploch.
 • Stabilizace a obnova porostu v zámeckém parku Třeboň
  Předmětem podpory je soubor vegetačních opatření pro stabilizaci dosavadních porostů a jejich obnovu novou výsadbou na celém území památkově chráněného zámeckého parku.
 • Revitalizace části zámeckého parku Hradec nad Moravicí – 1. etapa
  V rámci realizace akce bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a založení trávníkových ploch.
 • Obnova zámeckého parku v Buchlovicích – 2. etapa
  V rámci regenerace zeleně bude provedeno kácení, ošetření a výsadba dřevin a založení trávníků v zámeckém parku.
 • Obnova zahrady u vily Stiassni
  Předmětem podpory je revitalizace parkové úpravy zahrady formou odstranění a ošetření stromů a výsadba dřevin.

2011

 • Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Grabštejn
 • Obnova zámecké zahrady v Nebílovech
 • Obnova krajinářských částí zámeckého parku Mnichovo Hradiště
 • Obnova vegetačních prvků v parku Jánský Vrch, II. etapa z roku 2010
 • Projekt speciálních ohradníků a konstrukcí včetně doprovodných opatření zabraňujících vniknutí bobra evropského do zámeckého parku

2010

 • Obnova krajinářských úprav státního hradu Šternberk
 • Zámecký park Sychrov – obnova Rohanské aleje
 • Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě zámku v Kroměříži
 • Celková regenerace zámecké zahrady v Miloticích
 • Obnova krajinářských úprav státního hradu Bouzov
 • Obnova zámeckého parku v Buchlovicích
 • Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku
 • Regenerace zeleně v parku státního zámku Hrádek u Nechanic
 • Obnova vegetačních prvků v parku státního zámku Jánský Vrch

Podle místa konání abecedně
#
A
B 1
C
Č
D
E
F
G 1
H 1
I
J 1
K 3
L
M 3
N 1
O 1
P 1
Q
R
Ř
S 1
Š 1
T
U 1
V 4
W
X
Y
Z
Ž 1
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 27 záznamů
|< < 1 2 3 >|

Strašidelné čtení a muzicírování na zámku Krásné Březno a v kostele sv. Floriána

14.11.2014 | koncert, prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace, výstava, workshop | Ústí nad Labem
Dne 14. listopadu 2014 se konala akce pro rodiče s dětmi na zámku a v kostele, chcete-li o programu a průběhu celého večera vědět více, jsou vám určeny následující řádky...
vloženo
14.11.2014 14:07
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
15400

Obnova zeleně hradního parku a lesoparku Státního hradu Grabštejn, NKP

23.12.2013 - 11.2.2014 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Grabštejn – hrad
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je obnova zeleně hradního parku a lesoparku Státního hradu Grabštejn, NKP. Obnova bude spočívat především v odstranění náletových nebo poškozených dřevin a porostů, ošetření stávajících dřevin, které zůstanou zachovány a výsadbu dřevin a keřových porostů nových. Součástí plnění je rovněž obnova trávníkových ploch.
vloženo
23.12.2013 09:05
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13260

Regenerace zeleně v parku Státního zámku Ratibořice včetně přilehlých ploch

21.11.2013 - 14.1.2014 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Praha, Veltrusy - zámek
Revitalizace zeleně zámeckého parku včetně přilehlých ploch spočívající v kácení dřevin, frézování pařezů, ošetření stávajících dřevin, výsadbě stromů a keřů, ošetření trávníku, dokončovacích pracích.
vloženo
25.11.2013 07:10
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13182

Revitalizace části zámeckého parku Hradec nad Moravicí - 1.etapa

12.11.2013 - 7.1.2014 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Hradec nad Moravicí – zámek
Projekt řeší regeneraci a částečnou obnovu vegetačních prvků v předmětném objektu. Zámecký areál Hradec nad Moravicí se nachází na katastrálním území obce Hradce nad Moravicí, v okrese Opava Moravskoslezského kraje.
vloženo
12.11.2013 13:00
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13135

Revitalizace zámeckého parku Žleby

11.11 - 9.12.2013 | veřejná zakázka - služby | sdělení, informace | Žleby - zámek
Předmětem veřejné zakázky je realizace sadových úprav v areálu zámeckého parku Žleby. Jedná se o provedení asanace stávající vegetace, včetně přípravy pozemků pro výsadby, dále revitalizace pěstebních opatření, výsadby stromů, keřů a založení nových či regenerace stávajících trávníků, včetně úprav terénu před jejich založením. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka veškerého materiálu souvisejícího s vlastní realizací a zhotovení a umístění stálé informační tabule.
vloženo
11.11.2013 07:05
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
13130

Otevření nově zrekonstruovaného zahradnictví na zámku v Miloticích

3.8.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | Milotice - zámek
V sobotu 3. srpna 2013 v 17 hodin bude slavnostně otevřeno nově zrekonstruované zahradnictví na Státním zámku Milotice, budované v rámci projektu OPŽP „ Celková regenerace zámecké zahrady v Miloticích“. Kompletní obnova stála tři miliony korun a trvala dva roky.
vloženo
30.7.2013 15:32
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
12660

Zrekonstruované zahradnictví na zámku v Miloticích bylo otevřeno veřejnosti

3.8.2013 | sdělení, informace | Milotice - zámek
V sobotu 3. srpna 2013 v 17 hodin bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované zahradnictví na Státním zámku Milotice, budované v rámci projektu OPŽP "Celková regenerace zámecké zahrady v Miloticích". Kompletní obnova stála tři miliony korun a trvala dva roky.
vloženo
5.8.2013 11:22
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborná sdělení, zahradní umění, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
12681

Mistrovství ČR ve stromolezení letos v Podzámecké zahradě v Kroměříži

18.8.2012 | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
V sobotu 18. srpna 2012 se v Podzámecké zahradě v Kroměříži uskuteční 12. mistrovství České republiky ve stromolezení. Pořadatelem akce je občanské sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, spolupořadatelem je Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Záštitu nad akcí převzalo Město Kroměříž. Očekáváme účast cca tří desítek soutěžících. V Podzámecké zahradě, na louce za Divokým rybníkem, bude od 8:30 do 18:00 hodin připraven pro návštěvníky zahrady bohatý a zajímavý program.
vloženo
9.8.2012 15:08
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
10493

Parky hradů Bouzova a Šternberka, zámku Jánský Vrch v Javorníku zažívají druhou fázi revitalizace

3.4 - 30.6.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | Bouzov – hrad, Javorník, Jánský Vrch - zámek, Šternberk na Moravě - hrad
Získáním finančních dotací z evropských fondů v rámci Operačního programu životního prostředí byl zahájen projekt zaměřený na zlepšení stavu přírody a krajiny v určených parcích památkových objektů Olomouckého kraje.
vloženo
3.4.2012 14:35
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
financování, obnova památek, zahradní umění
číslo
9443

Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu pro dalších 15 projektů Národního památkového ústavu v rámci Operačního programu Životní prostředí

19.4.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | Praha
Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu pro dalších 15 projektů Národního památkového ústavu, podaných v rámci XXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o projekty deseti územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu v rámci Prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, přičemž většina z nich spadá do Oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.
vloženo
19.4.2012 14:42
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, obnova památek
číslo
9652
|< < 1 2 3 >|