Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 284 záznamů
|< 1 2 3 4 5 8 15 22 29 >|

Národní památkový ústav zveřejnil výroční zprávu za rok 2014

15.6.2015 | sdělení, informace | Praha
Výroční zpráva přináší každoroční přehlednou rekapitulaci aktivit a dokončených i rozpracovaných úkolů a její elektronická verze je nyní dostupná na webu NPÚ ke stažení.

Knihkupectví NPÚ bude do pátku uzavřeno, publikace naleznou zájemci v stánku na knižním veletrhu

13.5 - 15.5.2015 | sdělení, informace | Praha
Prodejna a informační středisko Národního památkového ústavu (Na Perštýně 12, Praha 1) bude do pátku 15. května uzavřeno. Knihy z produkce NPÚ si lze až do neděle 17. května prohlédnout či koupit na veletrhu Svět knihy v stánku Národního památkového ústavu v levém křídle prozatímní haly holešovického Výstaviště. Těšíme se na vaši návštěvu.

Představení publikace Stříbrné okouzlení a přednáška „Silberkammer“ v zámku Lešná u Zlína

14.4.2015 | přednáška, publikace, metodika, doporučení | Zlín
V úterý 14. dubna v 17 hodin proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně slavnostní představení knihy Stříbrné okouzlení s úvodním slovem ředitelky NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži PhDr. Jany Spathové. Na představení knihy plynule naváže přednáška autorky knihy Anny Grossové s názvem „Silberkammer“ v zámku Lešná u Zlína. Všichni jsou srdečně zváni.

Stříbro ze zámku Lešná u Zlína představila autorka knihy Stříbrné okouzlení Anna Grossová

14.4.2015 | sdělení, informace | Zlín
Publikace Stříbrné okouzlení byla slavnostně představena veřejnosti v úterý 14. dubna v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí slavnostního odpoledne byla přednáška Mgr. Anny Grossové pod názvem Silberkammer v zámku Lešná u Zlína.

Pozvánka na křest publikace Kulturní dědictví Vítkovických železáren

2.4.2015 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Ve čtvrtek 2. dubna se od 17 hodin v malém sále multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice uskuteční křest odborné publikace Kulturní dědictví Vítkovických železáren autorů Miloše Matěje, Ireny Korbelářové a Ludvíka Tejzra. Vydavatelem titulu je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Ostravské pracoviště vydalo publikaci věnovanou architektuře a výtvarnému umění 50. a 60. let minulého století

26.3.2015 | publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě vydalo publikaci Martina Strakoše nazvanou Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu.

Čtyři nové metodiky se představí v informačním centru NPÚ v Praze

23.3.2015 | sdělení, informace | Praha
V pondělí 23. března představí středočeské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu nové certifikované oborové metodiky, které právě v těchto dnech vycházejí. Slavnostní křest těchto odborných publikací proběhne v 17 hodin v prostorách prodejny a informačního centra NPÚ v Praze.

Kniha Středověké sklo z Prahy bude slavnostně „uvedena do života“

12.3.2015 | prohlídka, prezentace ..., publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Praha
Územní odborné pracoviště NPÚ v hl. m. Praze představuje 7. svazek ediční řady Archeologické prameny k dějinám Prahy.

K výstavě Hrady a zámky objevované vyšel průvodce. S autorem je možné absolvovat i komentovanou prohlídku

9.1.2015 , 26.1.2015 , 9.2.2015 , 23.2.2015 , 9.3.2015 | publikace, metodika, doporučení, výstava | Praha - Pražský hrad
Pro úspěšnou výstavu Hrady a zámky objevované a opěvované, která probíhá až do poloviny března v Jízdárně Pražského hradu, připravil její hlavní kurátor Petr Pavelec rovněž obsáhlého průvodce expozicí. Na 142 stranách pečlivě zpracované publikace lze nalézt množství podrobných informací o koncepci výstavy, o jednotlivých historických epochách i o exponátech, které si návštěvníci mohou navíc připomenout na barevných fotografiích.

Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela 16/2014

3.3.2015 | publikace, metodika, doporučení | Brno
V pořadí šestnácté číslo sborníku Památkové péče na Moravě, který pravidelně vydává brněnské pracoviště Národního památkového ústavu, navazuje na předešlou monotematickou publikaci věnovanou barokní nástěnné malbě.
|< 1 2 3 4 5 8 15 22 29 >|