Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 284 záznamů
|< 1 8 12 13 14 15 16 17 18 22 29 >|

Vychází průvodce po památkách KAM na výlet speciál – památky 2012

6.6.2012 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Vydavatelství KAM po Česku vydalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem aktuálního průvodce po hradech, zámcích, klášterech, skanzenech a dalších zpřístupněných památkách.

Středověká nástěnná malba ve středních Čechách - publikace středočeského pracoviště NPÚ

23.5.2012 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Středověké nástěnné malby ve středních Čechách představují ojedinělý soubor monumentálního malířství, který se dochoval na královských hradech, v klášterech a v městských a venkovských kostelech v rozmezí 12. až počátku 16. století. Dokládají význam středočeského regionu jako centra uměleckého dění, naznačují okruh středověkého myšlení, daný vzděláním i majetkovými poměry donátorů, pocházejících z církevního, dvorského, šlechtického i patricijského prostředí.

Právě vychází Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov

3.5.2012 | publikace, metodika, doporučení | Olomouc
Olomoucké územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu navázalo na dlouholetou a úspěšnou tradici v publikování soupisů nemovitých kulturních památek Olomouckého kraje a prostějovskému regionu tak přispělo publikací, která bude sloužit k hlubšímu poznání památkového fondu prostřednictvím zveřejnění značného množství aktuálních a cenných poznatků k jednotlivým nemovitým kulturním památkám okresu Prostějov.

Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945–2010 (publikace NPÚ)

26.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Publikace Karla Kibice a před deseti lety zesnulého Aleše Vošahlíka se snaží přiblížit náročný proces ochrany historických měst České republiky v období let 1945–1990, obsahuje též charakteristiku následné etapy let 1990–2010.
Jde o maximálně autentickou výpověď dvou odborných pracovníků, kteří se na sledovaném procesu v jeho rozhodujících fázích významnou měrou osobně podíleli a na ochraně měst a rozvoji památkové péče v České republice mají výraznou zásluhu. Jejich přínos spočívá především ve vyhodnocení, klasifikaci a ochraně historických měst a v oblasti teorie památkového urbanismu.

Vychází "Bible" německé památkové péče

20.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Brno
V pátek 20.4.2012 bude představena nová kniha od Gottfrieda Kiesowa: Památková péče v Německu.

Nové publikace Národního památkového ústavu

19.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Národní památkový ústav představil ve čtvrtek 19.4.2012 dvě nové odborné publikace, které vydal v roce 2012. Jednou z nich je další díl obsažné encyklopedie mapující Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře, který se tentokráte zaměřuje na Ústecký kraj, a druhou publikací je kniha Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice, která přibližuje složitý proces ochrany českých historických měst patřících mezi naše nejcennější hmotné kulturní dědictví.

Představení nových publikací NPÚ - pozvánka

19.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Praha - Zahrady pod Pražským hradem
Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice a Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji.

Sborník Památky Vysočiny 2010

18.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Telč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vydalo v březnu Sborník Památky Vysočiny 2010. Sborník zasíláme na dobírku nebo je možné publikaci zakoupit v sídle NPÚ-ÚOP v Telči, Hradecká 6 a od května na pokladnách SZ Telč, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou a SH Lipnice.

Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (sborník)

4.4.2012 | publikace, metodika, doporučení | Brno
Stříbrný oltář z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, dílo augsburského zlatníka Johanna Georga Herkommera vytvořené v roce 1736, patří k nejvýznamnějším dokladům barokního zlatnictví a stříbrnictví. Na oltáři je instalován deskový obraz Svatotomské Madony – Perly Moravy, který brněnskému klášteru augustiniánů poustevníků u kostela svatého Tomáše podle místní tradice věnoval císař Karel IV. Svatotomská Madona je po staletí uctívanou ochránkyní města Brna a Moravy. Pro Perlu Moravy nechal při příležitosti korunovace obrazu zhotovit stříbrný oltář převor kláštera Andreas Zirkl.
|< 1 8 12 13 14 15 16 17 18 22 29 >|