Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vyšel 5. svazek Památek západních Čech

19.10.2015 | publikace, metodika, doporučení | Plzeň, Plzeňský kraj
PZČ V-2015_obálka1
V polovině října 2015 vyšel pátý svazek recenzovaného sborníku studií a zpráv o hmotném kulturním dědictví a památkové péči v západních Čechách, jehož vydavatelem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni.

V úvodním článku shrnuje Jan Kaigl dlouholeté výsledky systematických výzkumů středověké sakrální architektury v širším okolí Horšovského Týna a předkládá syntetické srovnání a typologický rozbor vesnických kostelů středověkého horšovskotýnského arcijáhenství. Středověkou budovu monumentálního gotického chrámu v Nezamyslicích u Horažďovic podrobně analyzuje Roman Lavička, přičemž vychází z detailního stavebního průzkumu i dendrochronologicky datovaných dřevěných konstrukcí stavby, zejména pozdně gotických krovů. Vladimír Červenka pak přispívá vyhodnocení několika heraldických památek souvisejících se středověkými stavebními etapami nezamyslického kostela.

Jiří Chlevišťan a Petr Krištuf s využitím moderních metod leteckého scanování terénu podrobili revizi dosavadní znalosti o významném mohylovém pohřebišti v lokalitě Svářeč u Žákavy. Doporučují podrobit lokalitu z doby bronzové  dalším výzkumům a prohlásit ji za kulturní památku.

Z nových pohledů se k otázkám teorie památkové hodnoty vrací Vít Jesenský. Zdůrazňuje zejména potřebu památkovou hodnotu stále ověřovat v souvislosti s novými přístupy k hodnocení i prohlubovaným poznáním konkrétních objektů.

Karel Kuča předkládá výsledky nového posouzení urbanistických a architektonických hodnot centrální části města Plzně a klade důraz na ochranu nejlépe zachovaných celistvých úseků zástavby.

Patrik Danda a Lubomír Zeman ve dvojici studií seznamují s vynikající barokní památkou Ostrova nad Ohří, osmibokou centrální kaplí sv. Anny i s koncepcí její památkové obnovy.

Viktor Kovařík a Pavel Zahradník pojednávají o nejcennější exteriérové barokní sochařské památce ve Stříbře, mariánském sloupu. Podrobně studují i dřívější poškození památky a přístupy k minulým opravám.

Před neuváženým užíváním moderních omítkových systémů pro opravy historických staveb varuje Dagmar Michoinová.

Obsažný svazek je doplněn i aktuálními zprávami z památkové péče v Plzeňském kraji a z dění v plzeňském pracovišti NPÚ. Mezi nimi by neměla zapadnout výzva k hledání cest pro záchranu zanikajících historických stodol s krovem na kobylu, jež jsou dokladem prastarých postupů venkovského stavění.

Publikace vyšla jako neprodejná. Její elektronickou verzi ve formátu PDF vydavatel volně zpřístupňuje všem zájemcům.

Památky západních Čech V/2015: PDF

Bližší informace o edici Památky západních Čech včetně přehledu prodejců starších svazků a pokynů pro autory příspěvků.

Rozpis dosud vydaných svazků.Metadata ke zprávě

Vloženo
19.10.2015 08:16
Vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
Témata
nové publikace, publikace NPÚ, publikační činnost
číslo
17313
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit