Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 284 záznamů
|< 1 8 15 19 20 21 22 23 24 25 29 >|

Zprávy památkové péče 6/2010

25.1.2011 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Nové číslo Zpráv památkové péče právě vyšlo.

Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci

17.1.2011 | publikace, metodika, doporučení | Olomouc
Sborník za rok 2010 přináší deset příspěvků, jež jsou určeny nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro laické zájemce o regionální historii.

Tisková zpráva: Národní památkový ústav na veletrhu REGIONTOUR v Brně

17.1.2011 | sdělení, informace | Brno
Národní památkový ústav se v letošním roce znovu zúčastnil již 20. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech REGIONTOUR. Stejně jako v roce 2010 jeho institucionální prezentace byla zahrnuta v expozici České centrály cestovního ruchu - CZECHTOURISM, paralelně s propagací památek ve správě NPÚ v rámci prezentací jednotlivých krajů ČR.

Tisková zpráva: Nová kniha o historických pokladech uvedena na veletrhu REGIONTOUR

14.1.2011 | sdělení, informace | Brno
Národní památkový ústav ÚOP v Brně představil na veletrhu REGIONTOUR veřejnosti knihu Poklady moravských hradů a zámků. Nová publikace NPÚ vynáší na světlo umělecké skvosty i historické unikáty, které jsou zastoupeny ve sbírkách moravských hradů a zámků. Slavnostního uvedení publikace se ujala generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a ředitel územního odborného pracoviště v Brně Petr Kroupa. Vysvětlující komentář ke knize přidala na podiu pavilónu P i historička umění Lenka Kalábová, která zastupovala autory knihy (Lenka Kalábová, Michal Konečný, Miroslav Zavadil).

Polní opevnění od třicetileté války do roku 1945. Monumentae vivent

13.1.2011 | publikace, metodika, doporučení | Josefov
Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Josefově věnovaný problematice novověkých polních fortifikací.

Tisková zpráva: Uvedení publikace Poklady moravských hradů a zámků (13.1.2011 REGIONTOUR Brno)

12.1.2011 | sdělení, informace | Brno
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, představí veřejnosti v rámci brněnského veletrhu Regiontour 2011 novou publikaci s názvem Poklady moravských hradů a zámků, která bude slavnostně uvedena 13.1.2011 ve 12:30 hod. během doprovodných akcí veletrhů na podiu pavilonu P.

Kniha Rožmberkové. Cestovní průvodce provede zájemce po rožmberských lokalitách nejen v Česku ale i v zahraničí

6.1.2011 | publikace, metodika, doporučení | České Budějovice
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích vydává knihu s názvem Rožmberkové. Cestovní průvodce. Kniha vznikla v rámci projektu Rožmberský rok 2011 za finanční podpory Jihočeského kraje. Představuje 120 zejména jihočeských ale i dalších českých, moravských a zahraničních lokalit, které jsou spojené s rodem Rožmberků. Autorkou textu je kulturní historička Milena Hajná.

Rožmberkové. Cestovní průvodce

6.1.2011 | publikace, metodika, doporučení | České Budějovice
Kniha vznikla v rámci projektu Rožmberský rok 2011. Představuje 120 zejména jihočeských ale i dalších českých, moravských a zahraničních lokalit, které jsou spojené s rodem Rožmberků.

Staletá Praha 1/2010

8.12.2010 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění v Praze.

Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví

7.12.2010 | publikace, metodika, doporučení | České Budějovice, Český Krumlov, Český Krumlov – hrad a zámek
Bývalá rožmberská a schwarzenberská rezidence Český Krumlov a město, které k ní přiléhá, je dnes souborem památek světové proslulosti. Tuto jedinečnost zachycuje kniha doplněná stovkami černobílých i barevných fotografií, pod níž je autorsky podepsáno sedmačtyřicet památkářů, krajinářů, archivářů, historických antropologů, sociologů, historiků všedního života, výtvarných umění, literatury či hudby. Objevují konstanty a proměny sídla vrostlého do říčních meandrů, místa zažívajícího vzmachy i pády, hřejícího se v lesku sídla jihočeských „skorokrálů“ i naslouchajícího nářku vysídlenců, místa zapomínaného i opojeného svou příslušností ke světovému kulturnímu dědictví.
|< 1 8 15 19 20 21 22 23 24 25 29 >|