Přejít na: Obsah | Konec stránky

Publikační činnost NPÚ

Ediční činnost představuje jeden z významných úkolů Národního památkového ústavu směrem k veřejnosti. Prezentací odborných výstupů, metodických přístupů k obnovám památek i řadou propagačních materiálů chce všem zájemcům o památky přiblížit široké spektrum činností památkové péče.

Jednotlivá pracoviště NPÚ zajišťují vlastní publikační činnost, mnohá vydávají sborník prací, průvodce po objektech ve své správě, katalogy k výstavám a další publikace související se zaměřením pracoviště a aktivit v regionu. Národní památkový ústav vydává také řadu periodik včetně Zpráv památkové péče, jež vycházejí od roku 1937.

Produkci NPÚ lze prohlédnout v katalogu publikací a zakoupit on-nline v e-shopu. Jednotlivá pracoviště NPÚ si zařizují distribuci sama, mnohé publikace tedy lze zakoupit též v dalších knihkupectvích či přímo na dotyčných pracovištích. Více informací je uvedeno u jednotlivých titulů či pracovišť.

Naším cílem je odpovídat na otázky týkající se památkové péče, objasnit fungování činností Národního památkového ústavu, které mohou být lidem zvenčí málo srozumitelné, a především přinést zájemcům nové informace o dění v oboru, neboť úkolem NPÚ je především kvalitní péče o památky ve vlastnictví státu a ediční činnost je prostředkem, jak o této péči informovat veřejnost.

Národní památkový ústav vydává vedle Zpráv památkové péče také řadu odborných periodik, například Průzkumy památek, Památky středních Čech a další. Ve své publikační činnosti se soustřeďuje především na prezentaci odborných poznatků z oblasti památkové péče pro odbornou veřejnost a zpřístupnění poznání památek a péče o ně pro širokou veřejnost.

Časopisy, ročenky, sborníky...

Zprávy památkové péče, Průzkumy památek, Staletá Praha, Památky středních Čech, Památky jižních Čech, Monumentorum Custos, Sborník NPÚ, ÚOP v Liberci, Památková péče na Moravě, Sborník NPÚ, ÚOP v Kroměříži, Sborník NPÚ, ÚOP v Olomouci, Sborník NPÚ, ÚOP v Ostravě

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 284 záznamů
|< 1 5 6 7 8 9 10 11 15 22 29 >|

Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku. Ostravské pracoviště NPÚ zve na přednášku k vydané knize

19.2.2014 | přednáška, publikace, metodika, doporučení | Ostrava
Ostravský Národní památkový ústav zve zájemce na další pravidelnou přednášku. Tentokrát vystoupí Michaela Ryšková, její téma je „Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku“. V závěru roku byla ostravským pracovištěm Národního památkového ústavu vydána stejnojmenná česko-anglická publikace.

Památky Vysočiny, Sborník NPÚ ÚOP v Telči, sv. IV/2012

14.2.2014 | publikace, metodika, doporučení | Telč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, vydal knihu Památky Vysočiny. Jde o sborník příspěvků týkajících se památek na území Kraje Vysočina. Hlavním tématem je rozsáhlá práce Jana Beránka, který se již dlouhou dobu intenzivně zabývá zpracováním stavebně historického průzkumu zámku Červená Řečice a současně se zapojuje i do procesu celkové obnovy tohoto velmi cenného historického areálu.

Petr Koukal: Dobře rozladěné varhany. K dějinám hudebního ladění v českých zemích (publikace NPÚ ÚOP v Telči)

14.2.2014 | publikace, metodika, doporučení | Telč
Publikace představuje první monografii o dějinách hudebního ladění varhan v českých zemích. Donedávna byla tato problematika něčím natolik samozřejmým a daným, že se o ní ani nemluvilo. Stále totiž převládá představa, že dnešní ladění se používalo odjakživa a nikdy jinak.

Časopis Památky středních Čech nově na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

10.2.2014 | publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Praha
Časopis Památky středních Čech územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze byl nově zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Předplatné časopisu Zprávy památkové péče na rok 2014 + publikace zdarma jako bonus

9.12.2013 - 31.1.2014 | publikace, metodika, doporučení, sdělení, informace | Praha
Stávající i noví předplatitelé si navíc mohou vybrat publikaci z oblasti památkové péče zdarma jako bonus. Akce platí do ukončení přijímání předplatitelských objednávek, tedy do 31.1.2014.

Ingredere hospes VI.

28.1.2014 | publikace, metodika, doporučení | Kroměříž
Vychází nové číslo Sborníku Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2013.

Zprávy památkové péče 5/2013

24.1.2014 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Nové číslo Zpráv památkové péče právě vyšlo.

Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

23.1.2014 | publikace, metodika, doporučení | Brno
Monografická publikace prof. Miloše Stehlíka.

Liberecké pracoviště NPÚ prezentuje svou činnost na veletrhu památkové péče v Salzburku

13.1.2014 | výstava | Salzburg, Messezentrum
Ve dnech 16.–18. ledna 2014 proběhne v rakouském Salzburku odborný veletrh památkové péče Monumento Salzburg 2014. Mezinárodní odborné setkání pracovníků památkové péče, restaurátorů a konzervátorů je v letošním roce zaměřeno svým hlavním tématem na KÁMEN.
|< 1 5 6 7 8 9 10 11 15 22 29 >|