Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Statut a organizace NPÚ

Statut a hlavní organizační řád Národního památkového ústavu


Základními dokumenty pro činnost Národního památkového ústavu jsou statut a hlavní organizační řád NPÚ.

Platný statut Národního památkového ústavu byl vydán ministrem kultury dne 18. 11 2015. Na základě statutu je vydán rozhodnutím generální ředitelky Národního památkového ústavu hlavní organizační řádu NPÚ, který stanovuje vnitřní strukturu státní příspěvkové organizace a základni činnosti vykonávané organizačními útvary. Aktuální znění statutu a hlavního organizačního řádu je ke stažení zde: