Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vila Stiassni – slavnostní zahájení stavby nové budovy pro přednáškovou činnost v rámci projektu COPA

18.1.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | Brno – vila Stiassni
tz130118-vila_COPA_17-1_13 160x100
Centrum obnovy památek architektury 20. stol. (COPA) sídlící ve vile Stiassni naplňuje záměr projektu v rámci Integrovaného operačního programu. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, zahájil stavbu nové budovy pro přednáškovou činnost. Slavnostní poklep základního kamene se za účasti generální ředitelky Naděždy Goryczkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Václava Božka konal 17. ledna 2013 v 15:00 hodin v areálu vily Stiassni. Zhotovitelem stavby je firma Unistav.

(Brno 17.1.2013)

Územní odborné pracoviště v Brně zůstalo i po restrukturalizaci NPÚ k 1.1.2013 plnohodnotným krajským pracovištěm. Navíc se s novým statutem a organizačním řádem oficiálně stalo také celostátním metodickým garantem problematiky péče o památky moderní architektury. Jde o vyzdvižení významu pracoviště, které souvisí jak s brněnskou tradicí moderní architektury, tak s tím, že ve vile Stiassni vzniká odborné centrum věnované tomuto tématu. Vedoucím a manažerem projektu Centra obnovy památek architektury 20. století se stal památkář PhDr. Petr Kroupa.

Dne 1.7.2009 přešel celý komplex (tj. vila, domek zahradníka, vstupní objekt, ubytovací objekt a zahrada) do majetku NPÚ a vzniká myšlenka vybudovat v objektech areálu Centrum obnovy památek architektury 20. století – metodické centrum pro výzkum a dokumentaci. V lednu roku 2010 byla pro realizaci tohoto projektu podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporovaná aktivita 5.1.a – Vytváření a zefektivňování národních metodických center vybrané oblasti kulturního dědictví. Dotace ve výši 179 203 478 Kč byla projektu přidělena 30.6.2010. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. arch. Petr Stojan, Project Building, s.r.o. Významným partnerem projektu je Fakulta architektury VUT v Brně.

Cíle COPA

  • Ustavuje se edukační a metodická komise s cílem přípravy výukových a poradenských programů a metodik pro obnovu památek architektury období 1920–1940 s tématikou staveb a zahrad,
  • prostory areálu budou sloužit ke studijním a badatelským účelům v návaznosti na odbornou knihovnu, studijní depozitáře a výukové expozice. Využívat je budou rovněž studenti partnera FA VUT, který je partnerem Centra a snaha bude rozšířit spolupráci i s dalšími školami a institucemi,
  • budou pořádány odborné semináře a tématické konference zejména v nově budovaném objektu pro přednáškovou činnost v horní části areálu,
  • postupně bude vytvořeno pracoviště na evropské úrovni unikátní svou metodickou, výukovou a v praxi uplatňovanou náplní.

Identifikace stavby

Předmětem projektové dokumentace je objekt pro přednáškovou činnost (stavební objekt S09) v areálu Centra obnovy památek architektury 20. století. Areál se nachází v Brně-Pisárkách na pozemcích vily Stiassni. Objekt novostavby S09 bude vybudován při ulici Preslova v návaznosti na rekonstruovaný objekt pro edukační činnost a doplní jej o přednáškový sál se zázemím. Oprávněným zpracovatelem dokumentace je Archteam – projektová kancelář, s.r.o., (autoři stavby: Ing. arch. Milan Rak Ph.D., Ing. arch. Alena Režná).

Tisková zpráva ke stažení: PDF.

Pozvánka na slavnostní zahájení stavby (PDF):
Pozvánka na slavnostní zahájení stavby nové budovy pro přednáškovou činnost v rámci projektu COPA

Titulní snímek: Symbolický poklep provedli: náměstek hejtmana JMK Václav Božek, náměstkyně pro památkovou péči MK Anna Matoušková, generální řditelka NPÚ Naděžda Goryzcková, náměstkyně primátora města Brna Jana Bohuňovská, generální ředitel Unistavu, a.s., Miroslav Frič, manažer projektu COPA Petr Kroupa (Foto NPÚ, Miroslav Zavadil)

Kontakt:

(Za redakci: Jan Sommer, 18.1.2013, 16:45 CET)Metadata ke zprávě

Vloženo
18.1.2013 16:28
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
financování, obnova památek, výchova, vzdělávání, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
11254
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit