Přejít na: Obsah | Konec stránky

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

23.4.2012 | tisková zpráva | konference, sdělení, informace | Praha
TZ120423-konference-umluva-unesco-Hlusickova-IMG_0353 160x120
Symbolicky v Mezinárodní den památek a historických sídel 18.4.2012 uspořádal Národní památkový ústav, Český komitét ICOMOS a Národní muzeum v Praze konferenci s názvem Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice. Současně tak otevřel oslavy 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a 20. výročí od zápisu prvních památek v České republice na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO, během nichž je připraveno i množství dalších tematických kulturních akcí.

(Praha, 23.4.2012)

Konferenci Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice otevřely uvítací projevy generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi Goryczkové, která připomněla principy ochrany památek, tak jak vyplývají ze znění Úmluvy UNESCO o ochraně světového dědictví, ale také celoroční program Národního památkového ústavu k oslavě obou výročí, a generálního ředitele Národního muzea v Praze PhDr. Michala Lukeše, Ph.D., hostitele konference v Nové budově muzea.

První blok přednášek uvedl prezident Českého komitétu ICOMOS doc. PhDr. Josef Štulc svým exkurzem do historie vzniku Úmluvy UNESCO o ochraně světového dědictví a původu myšlenky ochrany kulturního dědictví celosvětového významu. Náměstkyně pro památkovou péči ústředního pracoviště NPÚ Ing. arch. Věra Kučová rozvedla zkušenosti s naplňováním Úmluvy UNESCO o ochraně světového dědictví v českém prostředí a první blok uzavřel PhDr. Jiří Vajčner, Ph.D., představením aktuálního indikativního seznamu památek, které jsou navrženy na zápis na Seznam světového dědictví.

Následné cca 20minutové referáty se už věnovaly jednotlivým českým a moravským památkám, které jsou zařazeny na Seznam světového dědictví. PhDr. Richard Biegel, Ph.D., zaměřil ve svém příspěvku pozornost na historické jádro Prahy se zřetelí na vstupy současné architektury do pražského historického prostředí, a to s uvedením příkladů nejen pozitivních. Ředitelka Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky PhDr. Ivana Kyzourová představila péči o Pražský hrad a blok věnovaný hlavnímu městu uzavřel náměstek pro památkovou péči územního odborného pracoviště NPÚ v hlavním městě Praze Ing. arch. Ondřej Šefců příkladem obnovy jednoho z pražských paláců – Valdštejnského paláce na Malé Straně.

V posledním dopoledním bloku představili prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa a kastelán PhDr. Pavel Slavko náročný proces obnovy a prezentace zámku v Českém Krumlově, kde jsou uplatňovány především tradiční materiály a postupy a za jehož obnovy jižní fasády hradu a nástěnných maleb hrádku byl autorský tým oceněn Cenami Evropské unie/Europa Nostra. Náměstkyně pro památkovou péči územního odborného pracoviště v Kroměříži Ing. Klára Hodaňová zaměřila svůj příspěvek na péči o arcibiskupský zámek, dvě unikátní zahrady v Kroměříži – Květnou a Podzámeckou, a projekt Národního centra zahradní kultury, který zde vzniká z evropských finančních prostředků prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Odpolední program zahájila ředitelka brněnské Vily Tugendhat Ing. arch. Iveta Černá a odborný garant vily z Národního památkového ústavu Ing. arch. Miloš Solař. Pro účastníky konference připravili podrobný exkurz procesem obnovy této památky moderní architektury, která byla dokončena v roce 2012. Oba příspěvky byly doprovázeny mimořádně bohatou obrazovou dokumentací. Následující dva vstupy byly věnovány Lednicko-valtickému areálu. K jeho historii a obnově všeobecně přednášel současný generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha Ing. Zdeněk Novák, konkrétní obnovu historického skleníku pak představil ředitel Národního technického muzea Bc. Karel Ksandr, který jej označil nejen za výjimečnou stavbu zahradní architektury, ale také obdivuhodnou technickou památku.

Další příspěvek patřil Telči. Péči o telčskou památkovou rezervaci popsala PhDr. Martina Veselá z územního odborného pracoviště NPÚ v Telči. Následně se pak Pavel Jerie a PhDr. Aleš Pospíšil věnovali Kutné Hoře. Pavel Jerie provedl posluchače obnovou chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, včetně obnovy chrámového opěrného systému, a PhDr. Aleš Pospíšil ve stručnosti představil vývoj památkové rezervace v Kutné Hoře po zápisu na Seznam světového dědictví a obnovu chrámu Panny Marie v Sedlci. Celodenní konferenci uzavřel příspěvek Ing. arch. Zdeňka Chudárka z Národního památkového ústavu s podrobným výkladem o průzkumu a obnově poutního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou a vzpomínka prezidenta Českého komitétu ICOMOS doc. PhDr. Josefa Štulce na člověka, který stál u zápisu prvních památek na Seznam světového dědictví prof. Dobroslava Líbala. Publikum se rozcházelo až v podvečerních hodinách. Na konferenci přišlo cca 180 účastníků z řad památkářů, zástupců měst a obcí, odborníků i laické veřejnosti.

Tisková zpráva ke stažení: PDF
Foto: P. Hlušičková

Kontakty:

  • Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, kalova@up.npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
23.4.2012 16:26
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
analýza památek, dějiny památkové péče, Mezinárodní den památek a sídel
číslo
9689
Galerie obrázků

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne
23. 4. 2012
Možnosti řazení

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková

Konference Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její naplňování v České republice

dne: 23. 4. 2012
foto: P. Hlušičková
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit