Přejít na: Obsah | Konec stránky

Probíhající výzkum

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Program NAKI je orientován na uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace, zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů, využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury, využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky, na výzkum nástrojů a jejich ověření pro široký okruh výzkumných a vývojových témat v oblasti národní a kulturní identity a na systematické a efektivní využívání prostředků technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.
Program trvá od roku 2011 do roku 2017 a je vyhlašován formou veřejné soutěže. Poskytovatelem veřejné podpory je ministerstvo kultury.

Národní památkový ústav řeší v současné době 16 projektů NAKI, z toho 3 projekty samostatně a 13 projektů ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi.

O jednotlivých projektech NAKI podrobněji ZDE.

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace je Národnímu památkovému ústavu poskytována každoročně ministerstvem kultury na základě zhodnocení dosažených výsledků. V letech 2012 a 2013 Národní památkový ústav řeší 13 tematicky různorodých výzkumných cílů.

O jednotlivých výzkumných cílech ZDE.

Grantová agentura ČR (GA ČR)

GA ČR je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Národní památkový ústav řeší v současné době 4 projekty GAČR.

O jednotlivých projektech podrobněji ZDE.

(Za obsah: Hana Knoppová)
(Za redakci: Jan Sommer, 17. 10. 2012; aktualizace 30. 4. 2013, 25. 6. 2013)