Přejít na: Obsah | Konec stránky

Grantová agentura ČR

Ladění historických varhan v českých zemích

  • Řešitel: PhDr. Petr Koukal, Ph.D.
  • Doba řešení: 2009-2013

Náplní projektu je průzkum ladících normálů varhan v českých zemích, průzkum hudebních temperatur u varhan v českých zemích, aplikace poznatků o historickém ladění při restaurování varhan a jejich památkové ochraně. Příspěvky k problematice recepce historických ladění a další poznatky budou zveřejněny v odborné publikaci.

Kód projektu: GA408/09/0596

Románská sakrální architektura v Praze - pohled archeologie

  • Řešitel: PhDr. Zdeněk Dragoun
  • Doba řešení: 2009-2014

Cílem projektu je zpracování a publikace výsledků archeologických výzkumů sakrální architektury v Praze (s výjimkou Pražského hradu a Vyšehradu).

Kód projektu: GA404/09/2095

Prameny k dějinám barokního umění na Moravě v rukopisech Bočkovy sbírky

  • Řešitel: Mgr. Lenka Kalábová (NPÚ), Mgr. Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně), Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU FF)
  • Doba řešení: 2012-2014

Cílem projektu je vědecké zhodnocení vzácných sbírek v zámku Rájci nad Svitavou, které jsou unikátní nejen obsahem a množstvím prvotřídních uměleckých děl, ale také proto, že se na rozdíl od většiny podobných sbírkových souborů dochovaly do dnešních dnů takřka v úplnosti. Nedílnou součástí projektu bude i technologický restaurátorský průzkum vybraných děl.

Kód projektu: GAP409/12/2017

Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku

  • Řešitel: PhDr. Aleš Mudra Ph.D.
  • Doba řešení: 2013-2015

Náplní projektu je doposud zanedbávané téma eucharistické úcty pozdního středověku a specifická role výtvarného umění v procesu jejího rozšíření a rozvoje v Českých zemích. Výstupem budou nejen případové lokální studie, ale také využití sebraného materiálu spolu s dalšími prameny nadregionální povahy ke zkoumání obecnějších otázek – např. funkce obrazů v rámci náboženské praxe a sociální komunikace, svátku Božího těla, teologie, poutnictví či konfesních aspektů.

(Za obsah: Hana Knoppová)
(Za redakci: Jan Sommer, 17.10.2012; aktualizace 30.4.2013)