Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ označila záměr stavby Šantovka Tower v Olomouci jednomyslně za nepřijatelný

1.10.2013 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
logo-gnr-85
Dne 19. září 2013 projednala Vědecká rada generální ředitelky NPÚ na svém 12. zasedání záměr stavby výškového obytného domu v bezprostřední blízkosti historického jádra Olomouce nazvaný „Šantovka Tower“ a jednomyslně přijala následující závěr: Záměr stavby výškové budovy „Šantovka Tower“ v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Olomouc je z hlediska památkové péče nepřijatelný.

(Praha, 1.10.2013)

Z hlediska památkové péče spočívá nepřijatelnost navrhované stavby ve čtyřech rovinách: v zásahu do panoramatu historického jádra Olomouce, v narušení vnímání hlavních městských dominant, v uplatnění navrhované novostavby v pohledech zevnitř městské památkové rezervace a ve změně měřítka, prostorových vztahů a ztrátě vazby architektonické dominanty s veřejně významnou funkcí stavby, která je dosud pro historické jádro Olomouce charakteristická.

Výšková budova „Šantovka Tower“ má vyrůst jako součást nového obchodního centra ve vzdálenosti zhruba 900 metrů od olomoucké radnice. Architektonická kvalita zmíněných staveb není přesvědčivá a nelze je považovat za přínosné ani urbanisticky. Návrh výškové budovy „Šantovka Tower“ prolamuje ochranné pásmo, jež bylo zřízeno právě proto, aby ochránilo vzhled historického jádra jako celku, jeho lidské měřítko a pohledovou dominanci historických veřejných a církevních staveb. Připuštěním takové stavby by byly popřeny základní zásady ochrany historického jádra Olomouce

Městská památková rezervace Olomouc patří v České republice k největším a nejhodnotnějším. Od 90. let minulého století je však bohužel možné pozorovat útok na tuto po tisíc let se konstituující hierarchii, a to od jihovýchodu a jihu, tedy z oblastí, kde je urbanistický charakter města teprve dotvářen, případně z periferních částí příznačných chaotickou zástavbou. Po přestavbě spojené s výrazným zvýšením areálu olomoucké teplárny následovala výstavba výškového objektu multifunkčního Regionálního centra Olomouc, historickému jádru se následně velmi přiblížila novostavba soukromé vysoké školy BEA.

Dokumentace projektu Šantovka byla bez předchozí konzultace předložena k projednání ve smyslu zákona o státní památkové péči v březnu tohoto roku Územnímu odbornému pracovišti NPÚ v Olomouci. To se vyjádřilo zamítavě a negativní vyjádření následně podpořila také Památková rada Olomouckého pracoviště NPÚ.

S ohledem na kulturní hodnotu historického jádra Olomouce a závažnost hrozícího poškození byl záměr předložen Vědecké radě generální ředitelky NPÚ, která je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče v ČR. Zástupci investora byla zároveň nabídnuta možnost v úvodu jednání projekt prezentovat. Dne 4.9.2013 však mluvčí projektu Šantovka Mgr. Juraj Aláč NPÚ sdělil, že se z důvodu časových omezení na straně architektů nebude moci zástupce investora jednání Vědecké rady zúčastnit.

Tisková zpráva ke stažení zde: PDF.

Plné znění vyjádření k dispozici zde: PDF.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče vydal dne 23.1.2014 Rozhodnutí, kterým ruší závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení památkové péče ze dne 3.10.2013: PDF. (Aktualizace 23.4.2014.)

Národní památkový ústav a památky v jeho správě
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je 7 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Národní památkový ústav v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o cca tři čtvrtě miliónu sbírkových předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky.
Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné nebo částečné správě Národního památkového ústavu jsou významné klášterní areály např. Plasy, Kladruby u Stříbra nebo Doksany. Nedílnou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamousův statek, skanzeny Zubrnice,Vysočina a Příkazy), ale do nedávna i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě - Důl Michal. Další podrobnosti o instituci na www.npu.cz.

Kontakty:Metadata ke zprávě

Vloženo
1.10.2013 20:19
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
odborná sdělení, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
12973
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit