Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nový numismatický kabinet představí na zámku v Kroměříži na tři sta vzácných mincí a medailí

12.9.2014 - 25.9.2016 | sdělení, informace, výstava | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
Numismaticky_kabinet 160x113
Výstava bezmála tří set vzácných mincí a medailí ze sbírek olomouckého arcibiskupství rozšíří od pátku 12. září nabídku stálých expozic arcibiskupského zámku v Kroměříži. Kabinet mincí a medailí, který se soustředí na ražby arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem, je první dlouhodobou prezentací bohaté kolekce čítající více než 10 tisíc položek. Atraktivitu výstavy podle pořadatelů z Muzea umění Olomouc a kroměřížského Národního památkového ústavu zvyšuje architektonicky originálně řešená instalace. Mince a medaile si budou moci návštěvníci zámku prohlížet po dva roky, do 25. září 2016.

Podle kurátora expozice Miroslava Myšáka z Muzea umění Olomouc bude v zámecké knihovně vystaveno celkem 286 mincí a medailí arcibiskupů a kurfiřtů z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem. „Tyto osobnosti patřily před rokem 1806 k nejvýznamnějším postavám v celé římskoněmecké říši. Začínáme ve století jedenáctém, z něhož pochází nejstarší mince těchto vydavatelů v zámecké kolekci, a končíme v devatenáctém století, kdy vznikly nejmladší sbírkové medaile,“ upozornil historik umění.

Expozicí se podle Myšáka vine několik příběhů napříč věky. „První příběh sleduje vývoj peněz v porýnské oblasti, tedy proměnu ražených mincí od středověkého denáru k novověkému konvenčnímu tolaru druhé poloviny 18. století. Ve druhém plánu mohou návštěvníci vnímat osudy porýnských duchovních knížat díky zastoupeným ražbám od nástupu na arcibiskupský stolec až po úmrtí,“ nastínil koncepci výstavy, která poskytuje také ucelenou představu o proměnách uměleckých forem a ikonografických motivů vyplývajících z myšlenkového zázemí objednavatelů, ducha doby a zručnosti medailérů a rytců.

Komorní, ale díky originálnímu architektonickému zpracování okázalá a nadčasová expozice však podle zástupce ředitele Muzea umění Olomouc Ondřeje Zatloukala diváky prostřednictvím vzácných mincí a medailí provádí i celými dějinami tří duchovních států - kurfiřtství mohučského, trevírského a kolínského. „Vystavené ražby dokumentují směřování od jejich dávné relativní samostatnosti přes nevděčnou úlohu nárazníkových států na říšsko-francouzském pomezí až k naprostému zániku v důsledku francouzských revolučních a napoleonských válek,“ doplnil Zatloukal.

Příběhy podle Myšáka „vyprávějí“ i jednotlivé mince, především kusy spjaté s válečnými a společenskými událostmi. „Příkladem může být stříbrná medaile kolínského arcibiskupa Josepha Clemense von Bayern z roku 1688, připomínající jeho vítězství v boji o kolínský arcibiskupský trůn. Vedle propracovaného symbolického znázornění to sděluje i opis reversu a také nápis na hraně: Přece jen dobrá věc vítězí – Diecéze kolínská osvobozena od francouzských uzurpátorů,“ uvedl historik umění.

Kabinet mincí a medailí je vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté arcibiskupské sbírky uložené v kroměřížském zámku. Kolekce přitom obsahuje více než 10 tisíc originálních ražeb, jejichž doba vzniku je od raného středověku po první desetiletí 20. století. Základy sbírky položil v polovině 19. století olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu, který vyčlenil dostatečné finanční prostředky na nákup vybraných mincí a medailí a také stanovil jasnou akviziční politiku.

Expozici, nad níž převzal záštitu guvernér České národní banky Miroslav Singer, doprovází katalog mincí a medailí arcibiskupské zámecké sbírky, v němž jsou publikovány všechny ražby spojené s Mohučí, Trevírem a Kolínem nad Rýnem. Kniha vyšla ve spolupráci s kroměřížskou pobočkou České numismatické společnosti v české i německé verzi a autorsky se na ní podíleli také odborníci z Německa.

 

Pozvánka na vernisáž výstavy

 

Kontakty a informace:

  • Mgr. Petr Bielesz, tiskový mluvčí Muzea umění Olomouc, 724 202 905,  bielesz@olmuart.czMetadata ke zprávě

Vloženo
9.9.2014 12:14
Vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
Muzeum umění Olomouc, NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Témata
akce pro veřejnost, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
15116
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit