Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Seminář a studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi NPÚ a norskými institucemi

9.10.2014 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
no-photo [1]
Na základě pozvání norského Generálního ředitelství kulturního dědictví (Riksantikvaren) proběhla za podpory Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/No) studijní cesta čtyř pracovníků Národního památkového ústavu (NPÚ) spojená s několika odbornými semináři. Účelem cesty bylo prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti požární ochrany kulturních památek, která patří mezi hlavní priority obou institucí i dalších odborných pracovišť, která mohli účastníci cesty navštívit.

Za NPÚ se studijní cesty zúčastnili Eva Polatová, Ing. Martin Mrázek, PhD., PhDr. Daniel Rexa a Ing. Pavel Jirásek. Tito čtyři odborní pracovníci řeší – každý v rámci své odbornosti – požární ochranu 90 státních hradů a zámků, které jsou svěřeny do správy NPÚ.

  • seminář a studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi Národním památkovým ústavem a norskými institucemi
  • evidenční číslo BFN - 053
  • operační program (programové období): Finanční mechanismus EHP 2009–2014
  • iniciativa 1: účast na vzdělávacích akcích – konference / seminář / kurs / workshop / pracovní jednání / studijní cesty
  • doba trvání studijní cesty: 2. 9. 2014 – 9. 9. 2014

Dne 3. září proběhl seminář na norském památkovém úřadě Riksantikvaren, v jehož úvodu se představily obě partnerské instituce z hlediska úlohy při požární prevenci a ochraně památkových objektů. Česká strana informovala o zabezpečení památek z hlediska požární ochrany a o projektu Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů, realizovaném v současné době. Do kompetence Riksantikvaren spadá management všech archeologických lokalit a památkových statků v souladu s platnou norskou legislativou. Z hlediska požární ochrany jde ze strany norského partnera zejména o ochranu unikátního souboru dřevěných sloupových kostelů z 11. až 15. století, často s prvky pozdně vikinského uměleckého projevu. Jejich současný počet v Norsku je 28, přičemž v minulosti jich bylo více než  tisíc. K dramatické redukci jejich počtu přispěly kromě drsných přírodních podmínek, použitého stavebního materiálu (dřevo jehličnanů) a úředních regulací v rámci protestantismu také četné požáry. Povrch těchto dřevěných staveb je konzervován původní technologií – periodické nátěry přírodním térem (zpracovaná pryskyřice z jehličnanů), což ještě více zvyšuje jejich hořlavost. Jsou pokryty rovněž takto preparovanými dřevěnými šindeli. Kostely jsou zpřístupněny veřejnosti, dílem v rámci turistického ruchu (kostel v Urnes jako památka UNESCO ročně zhlédne asi 10 000 návštěvníků) a dílem v rámci liturgických úkonů. Kostely jsou sice vybaveny elektroinstalací pro osvětlení, ale je v nich v rámci liturgie používáno také původní osvětlení (svíce). To vše, včetně vandalských útoků (kromě jiného také sekt satanistů) vyvolává potřebu tyto stavby preventivně zabezpečit účinným systémem požární ochrany tak, aby nebyla poškozena podstata staveb – exteriérových konstrukčních prvků a unikátní řezbářské výzdoby a historického vybavení interiérů. Z tohoto důvodu jsou kostely vybaveny elektrickou požární signalizací, sprinklerovými systémy pro interiéry a exteriérové konstrukce a v některých případech i stabilními hasicími zařízeními na bázi vysokotlaké a nízkotlaké vodní mlhy. Jako hlavní hasicí medium se používá voda – v severských podmínkách vyžaduje pravidelnou údržbu a kontrolu. Péče je věnována také úpravě okolí staveb – bezpečnostní terénní pás bez vegetace u stěn a základů (odtravnění a úprava drobným kamením) a trvalá péče o okolní zeleň. Bezpečnostní pás z kamení bezprostředně chrání stavby před vznícením od hořící suché trávy v okolí. Samozřejmostí je také informační propojení s nejbližšími požárními jednotkami a spolupráce s místními komunitami. Požární ochrana je doplněna i elektrickou zabezpečovací signalizací a uzavřenými televizními okruhy (kamerovými systémy) svedenými do centrálního monitorovacího pracoviště s trvalou obsluhou.

Odpoledne pro nás pracovníci Riksantikvaren zorganizovali prohlídku požární ochrany auly Univerzity v Oslo. Aula je vyzdobena 11 nástěnnými malbami Edvarda Muncha (použití požárních hlásičů, stabilního hasicího zařízení na vysokotlakou mlhu, zařízení pro odvod kouře a tepla atd.)

Dne 4. září jsme navštívili Norsk Folkesmuseum s rozsáhlou exteriérovou expozicí, kde byla představena jak požární ochrana, tak i zabezpečení objektů v celém areálu. Samozřejmostí je vybavení jednotlivých objektů EPS i SHZ, hasicími přístroji, venkovními i vnitřními hydranty, bezpečnostními značkami. Vše je koordinováno z velína, kde ostraha sleduje situaci v celém areálu. Významnou zkušeností je stálý výcvik všech zaměstnanců muzea v dodržování stanovených organizačních opatření v oblasti požární ochrany a bezpečnosti.

V odpoledních hodinách proběhl pracovní seminář s odbornou pracovnicí a lektorkou odboru církví a kulturního dědictví Ústřední církevní organizace – KA (Kirkelig arbeidsgiver- og ingeresseorganisasjon) Ingrid Staurheim. Představila zpracovanou databázi kostelů, kde jsou evidovány veškeré informace k objektům od požární ochrany po aktuální seznam jednotlivých památkových předmětů, jež se v objektu nacházejí včetně jejich fotografií a popisu. Pro každý objekt je zpracován dotazník s vyhodnocením úrovně jeho zabezpečení včetně úrovně požární ochrany s doporučeními na jejich zlepšení. Databáze je dostupná na webu www.kirkebyggdatabasen.no. Organizace zpracovává a vydává pro správce kostelů také příručky s doporučeními k ochraně. Úzce spolupracuje také s Riksantikvaren.

Další součástí programu byla návštěva muzea a skanzenu Maihaugen v Lillehammeru dne 5. září. Pracovníkům muzea byl představen projekt požární ochrany hradů a zámků ve správě NPÚ. Místní odborníci pak seznámili českou delegaci s komplexním bezpečnostním systémem muzea. Muzeum se skládá z hlavní budovy, kde jsou umístěny expozice o historii Norska, a venkovní skanzenové částí. Po semináři proběhla prohlídka vnitřních prostor muzea (depozitáře, dílny, expozice) a venkovních prostor s podrobným výkladem o jejich požární ochraně (provozní opatření, technická řešení) a o spolupráci s místními hasiči.

Ve starém hornickém městě Røros (historická část města je zapsána na seznam UNESCO) se dne 6. září na stanici místního HZS  účastníci seznámili s unikátním systémem požární ochrany historické části města. V kostele na věži je umístěna termokamera, která sleduje celé město. Každý objekt je vybaven EPS a SHZ, které je nezavodněné. Vývody jsou na domech připraveny na připojení hasičských cisteren, které do nich mohou čerpat vodu k hašení. Trysky jsou uzpůsobeny na hašení vodní mlhou. EPS i termokamera jsou připojeny na pult centrální ochrany místních hasičů, kteří tak mají přehled o situaci ve městě. Na fasádách vybraných objektů jsou umístěny klíčové trezory, v nichž jsou klíče od vstupů do okolních domů, které mohou v případě poplachu hasiči využít pro vstup do soukromého objektu, pokud majitel není doma. Hasiči předvedli hasičskou techniku včetně ukázky fungování připojení cisterny na trubku se sprinklerovou hlavicí.

Dne 7. září zástupci Riksantikvaren zorganizovali exkurzi o požární ochraně dvou dřevěných kostelů – Urnes (12. století) a Borgund (13. století). Oba kostely jsou vybaveny sprinklerovou soustavou na vysokotlakou mlhu, teplotními kabely, požárními hlásiči a termokamerami včetně kamerového systému, který objekty střeží z venku a uvnitř je doplněn pohybovými čidly. Vedle kostelů jsou vybudována za zdmi hřbitovů, které obklopují tyto kostely, podzemní centra, kde se nacházejí nádrže s vodou a technické zázemí kostela (ústředny systémů atd.). Zabezpečení proti požáru a napadení je na vysoké úrovni.

Zkušenosti norských partnerů jsou pro situaci v České republice využitelné zejména při stanovení systému ochrany dřevěné architektury – památkově chráněných lidových staveb (solitérů i souborů, jako jsou např. skanzeny) a metodiky požární prevence a ochrany (napojení na pulty centralizované ochrany HZS) a systému ochrany a bezpečnosti návštěvníků v rámci celého našeho památkového fondu.

Eva Polatová, e-mail: polatova.eva@npu.cz, +420 724 663 619Metadata ke zprávě

Vloženo
9.10.2014 14:11
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
mezinárodní spolupráce, odborná sdělení, preventivní ochrana
číslo
15265
Galerie obrázků

Studijní cesta k rozvoji spolupráce v oblasti požární ochrany kulturního dědictví mezi NPÚ a norskými institucemi

Možnosti řazení
|< < 1 2 3 >|

Oslo. Aula university

Oslo. Aula university. Sprinklerové hlavice instalované skrytě v opěradlech lavic

Oslo. Aula university. Sprinklerové hlavice instalované skrytě v opěradlech lavic, detail

Oslo. Aula university. Obrazy od Edvarda Muncha

Oslo. Aula university. Zařízení pro odvod kouře a tepla nad aulou

Oslo. Universita. Technická místnost s tlakovými lahvemi a dalším zařízením pro SHZ - vysokotlakou mlhu

Lillehammer, Maihaugen. Část skanzenu

Lillehammer, Maihaugen. Část skanzenu

Lillehammer, Maihaugen. U každého objektu hasicí přístroj a vnitřní a vnější SHZ

Lillehammer, Maihaugen. Každý objekt skanzenu je vybaven požárním hlásičem

Lillehammer, Maihaugen. Čerstvý nátěr přírodním térem

Lillehammer, Maihaugen. Nátěr přírodním térem se provádí každé 4 roky

Lillehammer, Maihaugen. Technické zázemí k zajištění bezpečnosti provozu skanzenu

Lillehammer, Maihaugen. Část ulice sestavené z přenesených městských domů

Lillehammer, Maihaugen. Domy z 20. století

Lillehammer, Maihaugen. Nezavodněné sprinklery k připojení na hasičskou techniku

Lillehammer, Maihaugen. Hydranty v areálu skanzenu

Lillehammer, Maihaugen. Restaurátorská dílna

Lillehammer, Maihaugen. Rozsáhlé depozitáře

Lillehammer, Maihaugen. Nafukovací depozitář

|< < 1 2 3 >|
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit