Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Edukace v historickém prostředí – seminář

12.2.2015 | bylo aktualizováno | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
květen 079 80x120
Pozvánka na odborný seminář, který se koná ve čtvrtek 12. února 2015 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Odborný seminář Edukace v historickém prostředí pro zájemce z územních odborných pracovišť a památkových správ Národního památkového ústavu se uskuteční ve čtvrtek 12. února 2015 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem semináře je diskutovat o obsahové náplni a organizaci vzdělávacích aktivit, které má od ledna 2015 v rámci NPÚ koordinovat metodické centrum vzdělávání v Telči.

Východiskem pro debatu budou jednak strategické úvahy a zkušenosti realizačního týmu projektu NAKI Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví v ČR (2012–2015), jednak zkušenosti pracovníků NPÚ, kteří se osvětě a edukaci v oblasti památkové péče dlouhodobě věnují z vlastního zájmu.

Předpokládáme, že výstupem ze semináře se stane seznam priorit NPÚ v oblasti edukace a dalšího vzdělávání laické i odborné veřejnosti, a dále soubor podnětů a doporučení pro činnost metodického centra vzdělávání.

Přihlášky se zasílaly do 28. ledna 2015 na adresu hudec.petr@npu.cz.

Za organizátory:

 • PhDr. Martina Veselá, NPÚ, ÚOP v Telči
 • MgA. Naděžda Rezková Přibylová, NPÚ, metodické centrum pro vzdělávání
 • prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., Pedagogická fakulta UK v Praze

Program:

8.30 – 9.30 registrace

1. Vzdělávací role NPÚ: Cesta ke koncepci (moderuje Kateřina Charvátová)

 • 9.05 – 9.30 Martina Veselá: O cílech projektu a jeho výstupech
 • 9.30 – 9.50 Hana Havlůjová: Východiska památkové edukace (teorie, empirická šetření)
 • 9.50 – 10.15 Tomáš a Dagmar Wizovští: Co nám projekt dal a vzal? Památková edukace z hlediska správy památkového objektu

10.15 – 10.30 přestávka

2. Východiska pro činnost metodického centra pro vzdělávání v Telči (moderuje Hana Havlůjová)

 • 10.30 – 10.50 Eva Neprašová: Regionální edukační centrum NPÚ v Českých Budějovicích (tradice, inovace, spolupráce)
 • 10.50 – 11.10 Petr Hudec: Regionální edukační centrum NPÚ v Kroměříži (spolupráce s metodickým centrem zahradní kultury)
 • 11.10 – 11.30 Naděžda Rezková Přibylová: Přerod regionálního edukačního centra v Telči v metodické centrum pro vzdělávání (zkušenosti, vize, koncepce)

11.30 – 13.00 oběd

3. Edukace v historickém prostředí: náměty, inspirace, slepé uličky (moderuje Václav Liška)

 • 13.00 – 13.15 Radim Vrla: Komunitní péče o hrady a hradní zříceniny
 • 13.15 – 13.30 Pavel Macků: Kterak archeolog k edukaci přišel aneb Učit se je lidské
 • 13.30 – 13.45 Hana Pavelková: Pilotní projekt výuky památkové péče na ZŠ Otická v Opavě – „Památkovaná"
 • 13.45 – 14.00 Martin Strakoš: Nezájem památkám nepomůže... Architektonická kultura, občanská sdružení a památková péče v Ostravě
 • 14.00 – 14.15 Dagmar Michoinová, Gabriela Setunská: (Ne)tušené souvislosti – zkušenosti po čtyřech letech

14.15 – 14.45 přestávka

4. Možnosti a formy památkové edukace zprostředkovávané NPÚ (moderuje Martina Veselá)

15.00 – 16.30 debata

Otázky:

 • V čem spočívají specifika vzdělávací role NPÚ?
 • Kde leží limity edukační a vzdělávací činnosti zprostředkovávané NPÚ?
 • Jak dosáhnout toho, aby se NPÚ stalo institucí zprostředkovávající kvalitní edukaci, včetně odborného vzdělávání, v historickém prostředí?
 • Co by (ne)mělo být náplní práce regionálního metodika pro vzdělávání na vašem pracovišti?


Metadata ke zprávě

Vloženo
20.1.2015 15:54
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
odborné akce, věda, výzkum, vývoj, výchova, vzdělávání
číslo
15589
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit