Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vyšla publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí

23.1.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Česká Lípa | Dubá
obalka_web800px 84x120
V závěru roku 2014 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci publikaci Miroslava Kolky, která mapuje historická technická zařízení na vodní pohon v bývalém soudním okrese Dubá. Kniha přináší výsledky unikátního desetiletého výzkumu. Vychází v rámci edice technických památek v Libereckém kraji a volně navazuje na dřívější titul Miroslava Kolky Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku.

Odborná publikace je výstupem z komplexního průzkumu technických zařízení poháněných vodou na území okresu Česká Lípa. Jde o identifikaci všech staveb a vodních děl v terénu a zpracování veškerého dostupného archivního materiálu včetně historické plánové dokumentace, dobových fotografií a pohlednic. V roce 2013 vyšla první část zpracovávaného území pod názvem Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku.

Kniha je členěna na úvodní kapitoly shrnující obecné informace a katalog veškerých nalezených objektů. Odborná publikace přináší 453 černobílých reprodukcí, anglické, německé a polské resumé. Obecné kapitoly zahrnují přehled dostupných archivních pramenů a literaturu, popis členění vodních děl, ukázky typických znaků ze sledované oblasti a charakteristické rysy zdejších mlýnů, pil a textilních a vodárenských zařízení (stavebně konstrukční řešení, používané typy strojního zařízení a jejich vývoj apod.). Katalogová abecedně řazená hesla mají jednotnou strukturu – lokalizaci vodních děl a výrobních objektů, popis jejich současného stavu a na závěr historii, stavební vývoj a interpretaci. Nezbytnou součástí publikace je vedle běžného poznámkového aparátu, seznamu použitých pramenů a literatury, německých názvů dotčených obcí a seznamu zkratek také výčet autorů historických stavebních plánů a bohatý obrazový materiál, zejména četné dobové fotografie, ukázky z archivních plánů, terénní zaměření a skici vodních děl, staveb nebo jejich detailů a fotodokumentace současného stavu. V rámci zpracování tématu se podařilo objevit velmi významné stavby nebo jejich součásti. Dokumentovány byly například unikátní skalní výpusti rybníků středověkého původu, nejstarší datovaný náhon se skalní štolou v Čechách v Rozprechticích u Dubé (1528), intaktně zachované mlýnské hranice, cenné zařízení zdejších mlýnů, pil a zejména čerpacích stanic vodovodů a další pozoruhodné objekty.

Obě publikace tvoří součást volné edice zabývající se technickými stavbami a jejich historií na území Libereckého kraje. Kromě uvedeného titulu vyšly v roce 2011 Technické stavby Frýdlantska autora Petra Freiwilliga a v roce 2013 kniha Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji autora Pavla Jakubce.

Miroslav Kolka, Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku Petr Freiwillig, Technické stavby Frýdlantska. Dopravní stavby a objekty, cihlářství a cihelny, zámecký pivovar, 2011 Pavel Jakubec, Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji, NPÚ ÚPS na Sychrově 2013

Monografie Miroslava Kolky Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí vznikla v rámci výzkumného cíle financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Na vydání publikace finančně přispěly Liberecký kraj, město Doksy a město Dubá. Kniha je dostupná v distribuci nakladatelství Knihy 555 a taktéž na NPÚ, ÚOP v Liberci.

Ukázka z knihy

Informace o publikaci v katalogu

KOLKA, Miroslav. Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí: vodní díla mlýnů, pil, textilních podniků a vodárenských zařízení: katalog staveb A-Z. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, 2014. 255 s. ISBN 978-80-87810-03-3.

 

Miroslav Kolka, Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí
Specifikace: dvoubarevná, lepená V2 s chlopní
Formát: 160 × 230 mm
Rozsah: 255 číslovaných stran, 453 čb reprodukcí
Jazyk: čeština, anglické, německé a polské resumé
Datum vydání: 12/2014
Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

ISBN: 978-80-87810-03-3

 

 

 Metadata ke zprávě

Vloženo
23.1.2015 15:03
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
technické památky
číslo
15609
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit