Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Za Olomoucký kraj vstupuje do celostátního kola o Cenu Národního památkového ústavu zachráněná sušárna chmele a publikace Poznáváme historické cesty

7.5 - 20.9.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Olomouc
Odrlice 2015 ext 160x120
Z krajského kola olomouckého pracoviště NPÚ postoupila odrlická sušárna chmele spolu s odbornou publikací Jana Martínka a kolektivu Poznáváme historické cesty do druhého ročníku celostátního kola o cenu Patrimonium pro futuro (dědictví pro budoucnost), jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Sušárna chmele je významnou technickou památkou, která nemá obdobu na Hané i na celé Moravě. Jde o stavbu z konce 19. století, jež je příkladem postupného vývoje zpracování chmele. Stavba o obdélném půdorysu je z nepálených cihel a vnitřní prostor je rozdělen do tří podlaží. Na severní straně je věž se žaluziovými otvory. Budova po roce 1953 vyhořela a následně byla provizorně zastřešena. Nevhodnými stavebními úpravami provedenými zhruba kolem roku 1968 byla sušárna narušena a v důsledku chybějící údržby v posledních čtyřiceti letech došlo k další degradaci objektu.

Sušárnu chmele koupilo 15. řervence 2009 od původních majitelů občanské sdružení Aktiv+. K realizaci záchranných prací se přistupuje od roku 2011 statickým zajištěním objektu, obnovením stropu třetího nadzemního podlaží, zastřešením části objektu a podepřením západní stěny. Další rok dochází ke zhotovení stropu nad druhým nadzemním podlažím a vybourání nového vstupu, v letech 2013–2014 byl objekt zastřešen. K dnešnímu dni lze konstatovat, že záchrana objektu je dokončena – statické zajištění, zastřešení, vnitřní ztužení, navrácení objektu do podoby z první poloviny dvacátého století. Obnova objektu včetně prací směřujících ke zpřístupnění veřejnosti bude nadále probíhat.

Odborná komise olomouckého územního oborného pracoviště vyzdvihla tento počin občanského sdružení Aktiv+ s důrazem na Ing. Elišku Dostálovou nominací o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v  kategorii záchrana a obnova památky.

Do kategorie prezentace hodnot byla vyslána kniha Jana Martínka a kolektivu Poznáváme historické cesty, která je výstupem programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity – NAKI, vyhlášeného a podpořeného Ministerstvem kultury České republiky. Komplexně pojatá odborná publikace se věnuje popisu a identifikaci výzkumu historických cest v prostoru severozápadní Moravy a východních Čech. Prezentuje hodnoty zaniklých komunikací v krajině a v kulturním dědictví. Kromě tradičních přístupů, jako jsou metody historické geografie, archeologie a geografie, však přináší také použití mnoha nových moderních metod a technologií. Kniha je zároveň průlomovou odbornou metodikou, která řadí výzkum historických cest v České republice na evropskou špičku. Mezioborovému přístupu k řešení problematiky zaniklých komunikací odpovídá i autorský kolektiv, v němž jsou odborníci na archeologii, geoinformatiku a geografii. Publikace však přináší i pohled na příklady a možnosti dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi. Z hlediska památkové péče patří zaniklé cesty k dlouhodobě opomíjenému typu památek v krajině.

Kromě navržené publikace byly uspořádány i dvě mezinárodní vědecké konference v Moravské Třebové (2012) a v Brně (2014); z příspěvků přednesených na obou konferencích vznikly také sborníky. Mezi další prezentace a popularizační kroky tohoto široce pojatého projektu patří i uspořádání výstavy Po stopách starých cest. Výsledky projektu Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech v Muzeu silnic ve Vikýřovicích (2014) včetně výstavního katalogu. Moderním a v našich zemích ojedinělým výstupem je však prezentace výsledků projektu pomocí geografického informačního systému na webových stránkách http://naki.vectormap.cz/ a stránkách věnovaných projektu i výzkumu cest http://www.historicke-cesty.cz/.

Všem, kteří se na záchraně cenné kulturní památky podíleli, patří poděkování a uznání, stejně tak i autorům navržené publikace v čele s Mgr. Janem Martínkem. Oba uvedené počiny se o vítězství utkají s dalšími nominovanými ze všech krajů republiky.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. V každém kraji vybrala komise odborníků z řady akcí či projektů dokončených v roce 2014 dvě nejzajímavější a jako vítěze krajského kola je nominovala do celostátního kola v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky). Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích a výsledky budou zveřejněny při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Své favority letos může podpořit i veřejnost: v letních měsících budou lidé moci dát svůj hlas jednomu z nominovaných kandidátů v anketě na webových stránkách Národního památkového ústavu. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání cen NPÚ Patrimonium pro futuro uděleno i ocenění veřejnosti. Za mimořádný přínos může být navíc ocenění stejně jako loni uděleno významné osobnosti v oblasti památkové péče.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Územní odborné pracoviště v Olomouci zajišťuje činnost NPÚ s působností v Olomouckém kraji (okr. Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk).

Kontakty:Metadata ke zprávě

Vloženo
7.5.2015 11:26
Vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
popularizace
číslo
16451
Galerie obrázků

Cena NPÚ 2015

dne
7. 5. 2015
Možnosti řazení

Sušárna chmele v Odrlicích 2005

dne: 17. 4. 2005

Sušárna chmele v Odrlicích - interiér

dne: 25. 4. 2005

Sušárna chmele v Odrlicích - interiér

dne: 23. 9. 2012

Sušárna chmele v Odrlicích 2015

dne: 17. 4. 2015
foto: Jiří Kaláb, NPÚ, ÚOP v Olomouci

Publikace Poznáváme historické cesty

dne: 7. 5. 2015
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit