Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

V listopadu startuje v Telči první ročník vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb

12.6.2015 | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Jihlava | Telč
49[1] 160x120
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči zahajuje příjem přihlášek do vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických staveb. Program navazuje na loňský pilotní projekt a poskytuje další vzdělání a rozvoj kvalifikace pracovníkům, kteří se zabývají obnovou kulturních památek. Začne letos v listopadu a potrvá jeden rok.

 

 

V Telči 10. června 2015

„Je to první kurs tohoto typu v České republice a vysoká účast řemeslníků v loňském zkušebním programu naznačila, že o tuto oblast a o tyto otázky je zájem,“ konstatoval odborný garant projektu PhDr. Zdeněk Vácha.

Cílem programu je zvýšit vzdělanost a konkurenceschopnost v oblastech, které přesahují rozsah běžným způsobem kvalifikované profese řemeslníka, nejsou však ještě svým charakterem restaurováním. Vzdělávací program seznamuje účastníky s aktuálními i tradičními postupy při obnově kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče.

Hlavním přínosem pro účastníky kursu je především prokazatelné zvýhodnění na trhu práce. Absolvent kursu prohloubí své znalosti a dovednosti, získá i nové kontakty a umocní schopnost rozpoznání památkových hodnot, která je při obnově historických staveb žádoucí. Absolvent obdrží certifikát, kterým se ve výběrových řízeních může prokázat jako vhodnou referencí pro obnovu památkového fondu. Nezanedbatelným přínosem může být také setkávání se a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky kursu i jejich lektory.

Program je koncipován jako devět oborových modulů a v každém z nich absolvují zájemci 100 hodin výuky rozdělené na teoretickou a praktickou část. Výuka teoretické části bude probíhat v sídle NPÚ, ÚOP v Telči na Hradecké ulici, praktická na objektech památkového fondu převážně v Kraji Vysočina. Výukové metody jsou doplněny e-learningem, on-line zkušebním testem, instruktážními videosekvencemi a dvěma tištěnými publikacemi.

Kurs v prvním modulu je určen pro vlastníky a správce památek, stavbyvedoucí, přípraváře zakázek apod. včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborných pracovníků výkonné i odborné složky státní památkové péče. Projekt proto v teoretické části seznámí frekventanty s východisky oboru památkové péče, jeho historií a současně nabídne základní orientaci pro praktické činnosti v oblasti péče o stavební památky. Dalšími profesní moduly jsou určeny řemeslníkům z oborů zedník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř.

Na rozdíl od loňského roku, kdy byl kurs financován z evropských fondů, si letos účastníci platí kursovné sami. Jeho cena je 8900 Kč, existují však možnosti slev a cenového zvýhodnění. Další informace o vzdělávacím programu Řemeslná obnova historických staveb naleznete na www.obnovakulturnihodedictvi.cz.

 

OKD

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy. Při NPÚ, ÚOP v Telči rovněž působí Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

Kontakt:

  • Mgr. Martin Mejstřík, koordinátor projektu, NPÚ, ÚOP v Telči, tel. 777 454 385, e-mail: mejstrik.martin@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
12.6.2015 09:52
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
obnova památek, památky a veřejnost, výchova, vzdělávání
číslo
16688
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit