Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Návštěva nejvyšších představitelů Hasičského záchranného sboru ČR v Bečově nad Teplou

16.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek
akce150618-ups-pha-becov-pozarni-nadrz 160x120
V rámci pracovní porady krajských ředitelů HZS v Bečově nad Teplou byl za účasti generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby představen ojedinělý protipožární systém státního hradu a zámku Bečov.

(Bečov nad Teplou, 16. 6. 2015)

Tento unikátní systém vznikl v roce 2010 jako preventivní reakce na požár hradu Pernštejna, a také jako příprava na budoucí zpřístupnění horní části areálu státního hradu a zámku Bečov (SHZ), který se otevře veřejnosti v roce 2017. Systém obsahuje mimo elektronických hlásičů požáru EPS a ústředen také vlastní zásobní a přečerpávací stanici napojenou na podzemní rozvod tlakovodů a suchovodů. Protipožární zajištění vznikalo za příkladné a vstřícné kooperace resortů Ministerstva kultury ČR a státních institucí – Národního památkového ústavu, správy SHZ Bečov, a Hasičského záchranného sboru ČR, Karlovarského kraje, Policie ČR a dalších specialistů. Samotná realizace byla hrazena z programu ISPROFIN 234 112 Ministerstva kultury ČR. Finanční náklady na vybudování protipožárního systému přesáhly 10 mil. Kč. Tato cena se však při případném ohrožení areálu požárem mnohonásobně vyplatí, neboť největší ztrátou by byly nenahraditelné dřevěné konstrukce mimořádně dochovaného středověkého hradu.

Protipožární systém představil hlavní projektant Ing. M. Volný ze společnosti PROJEKT STAV a kastelán SHZ Bečov Mgr. Tomáš Wizovský. Po seznámení se s technologickým zázemím následovala prohlídka unikátně dochovaného středověkého hradu a románského relikviáře sv. Maura. Přítomní vyjádřili naději, že stávající bečovský systém bude inspirací pro další památkové objekty s podobnými problémy s tlakem vody a nedostupným terénem, neboť systém kromě akutního hasebního zásahu řeší také možné problémy s kolaudací nově zpřístupňovaných hradních či zámeckých prostor pro účely návštěvnického provozu.

Vybudování protipožárního systému předcházela řada námětových a ověřovací cvičení HZS Karlovarského kraje, SDH Bečov nad Teplou a správy SHZ Bečov. Tradice pravidelných cvičení pokračuje i po zprovoznění zmiňovaného systému. Poslední prověřovací cvičení proběhlo 19. 5. 2014 simulací požáru zámecké knihovny v objektu spodního zámku. Součástí byl i nácvik evakuace všech osob v areálu, a to jak zaměstnanců a obyvatel, tak i návštěvníků.

Technické parametry systému

Jedná se o soubor několika staveb a strojního vybavení, které spolu vytvářejí elektronicky řízený celek. Systém protipožárního zabezpečení obsahuje požární nádrž o objemu 38 m3. Tato nádrž je situována v replice původního domku vně areálu národní kulturní památky. Toto místo má nesporné výhody. Nádrž je možno po vyčerpání jednoduše doplňovat vodou z cisteren bez vjezdu do požárně chráněného areálu. To umožňuje neomezený přístup k tomuto zařízení během případného požáru.

V objektu domku se nachází záložní zdroj energie o výkonu 220 kW. Ten je schopen zajistit nejen rozběh zařízení, ale po jeho rozběhu dodávat elektrickou energii do areálu národní kulturní památky. O samotný rozvod vody se starají dvě ponorná čerpadla o výkonu 45 m3/hod (každé samostatně). Čerpadla jsou osazena tak, že druhé záložní nabíhá automaticky v případě poruchy prvního. Tato čerpadla dokonce zajišťují dostatečný tlak i v objektu donjonu a to přes převýšení 24 m k jeho patě. V areálu je požární voda rozvedena k třem podzemním hydrantům suchovodem z předvolovaného potrubí. Dieselagregát má též využitelnost v klidovém režimu, neboť při delším výpadku elektrického proudu může dodávat elektrickou energii do celého areálu a nebude tak nutné případně přerušovat prohlídkový okruh zahrnující vzácný relikviář sv. Maura, jehož výstavní prostor musí být při provozu klimatizován.

Více informací a kontakty:Metadata ke zprávě

Vloženo
18.6.2015 13:21
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
preventivní ochrana, zabezpečení památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
16729
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit