Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vilové zahrady z první poloviny 20. století v hledáčku památkové péče

10.7.2015 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | seminář | okres Brno-město | Brno – vila Stiassni
logo NPU UOP BR CMYK 160x43
V zahradě vily Stiassni proběhl 4. ročník pracovního semináře na téma Vilové zahrady, jejich historie a současnost.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně uspořádalo 9. července 2015 již počtvrté odborný seminář věnovaný aktuálním tématům o historických zahradách. S ohledem na ukončení dvouleté komplexní památkové obnovy zahrady vily Stiassni byl letošní ročník věnován obnovám vilových zahrad z první poloviny 20. století. Největší pozornost byla soustředěna na obnovu zahrady vily Stiassni.

V úvodu setkání pozdravil přítomné Ing. Petr Svoboda, pověřený řízením Metodického centra moderní architektury v Brně (MCMA v Brně). Váženým hostem semináře byl Ing. arch. Dušan Riedl, CSc., který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. Architekt Riedl část svého profesního života věnoval obnovám významných historických zahrad. O jeho profesním životě informovala Ing. Dagmar Fetterová. Poté přítomné hosty pozdravil architekt Riedl a přednesl referát věnovaný vilové zahradní tvorbě, v němž upozornil na časté problémy obnovy historických zahrad obecně. Ing. Roman Zámečník, garant setkání, podrobně seznámil přítomné s předprojektovou přípravou obnovy zahrady vily Stiassni a s průběhem její obnovy. Na něj navázal Ing. Martin Kovář z ateliéru Florart, který projektoval obnovu této zahrady.

Odpolední blok zahájila Bc. Vladimíra Králová prezentací o obnově zahrady Löblovy vily v Jablonci nad Nisou. Ing. Eva Vízková přiblížila postupnou obnovu zahrady vily Čerych v České Skalici. O obnově méně známé vilové zahrady prvorepublikového poslance JUDr, J. Černého v Kaníně pojednal Ing. Ondřej Fous. Dr. Přemysl Krejčiřík shrnul průběh obnovy zahrady vily Tugendhat a Ing. Eva Damcová na něj navázala příspěvkem o obnově zahrady vily Löw-Beer v Brně, která na zahradu vily Tugendhat přímo navazuje. Hlavní přednáškový blok ukončila Dr. Stanislava Ottomanská informací o osudu několika prvorepublikových vilových zahrad.

V diskusní části semináře informovala doc. Tatiana Kuťková ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně o projektu NAKI – Zahradně-architektonická tvorba v kontextu národního obrození během první Československé republiky, který se věnuje komplexně zahradnické tvorbě první poloviny 20. století, jejíž podstatnou část tvoří studium vilových zahrad. Poslední příspěvek Ing. Jany Janíkové byl zaměřen na obnovu dřevinné skladby zámecké zahrady ve Slavkově u Brna a přilehlých alejí. Setkání vyvrcholilo prohlídkou interiérů obnovené vily Stiassni a bylo ukončeno komentovaným výkladem o obnově zahrady Stiassni in situ.

Jednodenního semináře se zúčastnilo takřka padesát zájemců o téma nejen z NPÚ, ale i mnohých dalších institucí a ze soukromých subjektů vstupujících do procesu obnovy historických zahrad. Přítomnými hosty a přednášejícími byla kladně hodnocena výsledná podoba obnovené zahrady vily Stiassni (nemovitá kulturní památka), která svým konceptem navázala na identifikovaný stav ze 30. let 20. století.

"Zvolené téma semináře bylo vysoce aktuální, protože problematice obnovy prvorepublikových vil nebyla doposud, až na malé výjimky, věnována větší pozornost. Obnova zahrady vily Stiassni je ukázkou vhodného skloubení historické podstaty zahrady a jejího soudobého využití," uvedla doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc., ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

O organizaci pracovního semináře se postaral Ing. Roman Zámečník, specialista na památky zahradního umění z NPÚ, ÚOP v Brně (zamecnik.roman@npu.cz, tel. 724 803 357). Prostory pro pořádání poskytlo MCMA v Brně, které v areálu vily Stiassni sídlí.

Tisková zpráva ke stažení (PDF).



Metadata ke zprávě

Vloženo
16.7.2015 15:17
Vložil
NPÚ, ÚOP v Brně
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
zahradní umění
číslo
16914
Galerie obrázků

Vilové zahrady - vila Stiassni

foto
NPÚ-ÚOP Brně
dne
10. 7. 2015
Možnosti řazení

Východní část zahrady vily Stiassni po obnově

:: Východní část zahrady vily Stiassni po obnově
dne: 10. 7. 2015

Východní část zahrady vily Stiassni před obnovou

:: Východní část zahrady vily Stiassni před obnovou
dne: 10. 7. 2015

Ing. arch. Dušan Riedl, CSc.

:: Ing. arch. Dušan Riedl, CSc.
dne: 10. 7. 2015

Přednáškový sál MCMA v Brně

:: Přednáškový sál MCMA v Brně
dne: 16. 7. 2015
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit