Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mezinárodní konference Edukace jako cesta ke zkvalitňování péče o kulturní dědictví

24.9 - 26.9.2015 | konference | okres Jihlava | Telč
no-photo [1]
Národní památkový ústav, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci, která proběhne od čtvrtka 26. do soboty 29. září v Telči a jejímž cílem je otevřít odbornou diskusi k otázkám, které souvisejí s demokratizací péče o kulturní dědictví ve 21. století.

Movité i nemovité kulturní dědictví, ať už nás obklopuje v podobě kulturní krajiny, historických sídel, archeologických památek nebo rozmanitých artefaktů, může být zdrojem inspirativních vzdělávacích příležitostí pro všechny generace. Kvalitní formy edukace neboli výchovy a vzdělávání se nabízejí také jako jedna z velmi účinných cest, jak přispívat ke kultivaci veřejného zájmu v oblasti péče o kulturní dědictví a k udržitelnosti společenské hodnoty kulturního dědictví vůbec. Zdánlivě samozřejmé teze však v sobě ukrývají řadu zajímavých otázek, zvláště pokud hledáme nové cesty, jak co nejlépe zpřístupňovat a zprostředkovávat vzdělávací potenciál kulturního dědictví, jež se nachází ve správě památkových a paměťových institucí.

Nejpalčivější z těchto otázek určily náměty pro konferenční diskusi:

  • Ve kterých ohledech může výchova a vzdělávání přispívat k zkvalitňování péče o kulturní dědictví?
  • Za jakých podmínek mohou památkové instituce zprostředkovávat kvalitní edukaci a odborné vzdělávání v historickém prostředí?
  • V čem spočívají specifika výchovy a vzdělávání v historickém prostředí? Které metody se v praxi nejlépe osvědčují?
  • Do jaké míry má zprostředkovávání kulturního dědictví charakter samostatné profese?

Na konferenci vystoupí mluvčí z Velké Británie, Francie a České republiky. V mezinárodním a mezioborovém kontextu budou představeny také výsledky projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, který byl v letech 2012–2015 podpořen z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR.

Další informace poskytne a přihlášky přijímá do 31. srpna 2015 Mgr. Květa Jordánová na e-mailové adrese jordanova.kveta@npu.cz.   Podrobné aktuální informace včetně programu a organizačních pokynů naleznete na www.pamatkynasbavi.cz.

Závěry konference.

Program konference

Čtvrtek 24. září 2015

10.30–11.00 Oficiální zahájení – generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková

11.00–12.00 Úvodní příspěvek – Tim Copeland (Velká Británie): „A až vyrostu, dědo Time, bude ještě kulturní dědictví?” Výchova a vzdělávání jako součást demokratické péče o kulturní dědictví ve 21. století

12.00–14.00 Přestávka na oběd

14.00—16.00 Zúročení zahraničních a domácích inspirací

Anne Ruelland (Francie): Vzdělávání v Cité de l’Architecture et du Patrimoine a naše spolupráce s dalšími institucemi ve Francii
Alex Drago (Velká Británie): Na cestě změny. Nové strategické přístupy ke vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví
Kateřina Charvátová: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví v ČR (1997–2012)
Martina Indrová: Inspirace, cíle a výsledky projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

16.30–18.30 Metody památkové péče jako inspirace

Hana Havlůjová: Pedagogická východiska edukace v historickém prostředí
Dagmar a Tomáš Wizovští: Příkladná obnova hradu Bečov
Dagmar Michoinová, Gabriela Setunská: (Ne)tušené souvislosti
Eva Neprašová, Šárka Kosová: Zlatokorunský Orbis pictus

Společenský večer

Pátek 25. září 2015

9.00–9.30 Michaela Šojdrová, poslankyně a místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu: Nový integrovaný přístup EU ke kulturnímu dědictví

9.30–11.00 Metody památkové péče jako inspirace II

Ian Kennaway and Mark Crosby (Velká Británie): National Trust: Demokratická péče o KD – 120 let zkušeností s dobrovolníky
Petr Havrlant: Každá ruka pomáhá, aneb edukační program pro dobrovolníky a místní komunitu pomáhající při obnově zámeckého parku v Hradci nad Moravicí
Naďa Rezková Přibylová: Žáci v rolích průvodců památkovým objektem

11.30–13.30 Památkový fond jako inspirace

Anna Svobodová: Edukační potenciál církevních památek
Petr Hudec: Interpretace památek zahradního umění
Květa Jordánová: Příklady edukačního využití průmyslového dědictví v Ostravě
Ilona Vojancová: Soubor lidových staveb Vysočina – muzeum v přírodě a možnosti edukačních programů

13.30—14.30 Přestávka na oběd

14.30—16.00 Cesty ke kvalitě: koncepce, spolupráce, reflexe

Alex Drago (Velká Británie): Projekt The Learning Journey: Tvorba, realizace a hodnocení výsledků vzdělávacích programů na památkových objektech ve správě Historic Royal Palaces
Adéla Miškanin Holubová, Lucie Štůlová Vobořilová: Zprostředkování umění pro základní a střední školy založené na spolupráci mezigalerijními pedagogy, učiteli a umělci
Dušan Klapko: Edukace na památkových objektech jako zdroj inspirace pro interaktivní vzdělávání

16.30—17.45 Zprostředkování kulturního dědictví jako profese?

(mezioborový kulatý stůl)

18.00–18.30 Závěrečné slovo

Sobota 26. září 2015

10.00–15.00 Exkurze na hrad Roštejn

Program konference ve formátu PDFMetadata ke zprávě

Vloženo
28.7.2015 14:54
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
mezinárodní spolupráce, odborné akce, věda, výzkum, vývoj, výchova, vzdělávání
číslo
16973
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit