Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

V holešovském zámku začala výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj

4.9 - 1.11.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace, výstava | okres Kroměříž | Holešov
vernisáž výstavy Lidové stavby známé neznámé - Zlínský kraj, dne 4. září 2015 160x107
Výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj byla zahájena vernisáží v pátek 4. září v prostorech holešovského zámku. Výstava se koná při příležitosti 20. výročí vyhlášení památkově chráněných vesnických sídel ve Zlínském kraji. Návštěvníci holešovského zámku mohou výstavu navštívit do 1. listopadu 2015.

Výstava mapuje jednotlivé regiony Zlínského kraje, ve kterých dodnes zůstalo zachováno množství objektů původního vesnického stavitelství. Letošní výročí dvaceti let od vyhlášení většiny plošně památkově chráněných vesnických sídel v České republice a samozřejmě i ve Zlínském kraji dává příležitost ke zhodnocení této památkové ochrany. Ve Zlínském kraji se nachází vesnické památkové rezervace (Rymice – Hejnice, Veletiny – Stará Hora, Vlčnov – Kojiny) i vesnické památkové zóny (Kychová, Velké Karlovice – Podťaté, Zděchov) a vedle těchto památkově chráněných území existuje řada sídel lidového stavitelství, která jsou chráněna státem jako kulturní památky.

za autory promluvila PhDr. Věra KovářůZa organizátory výstavy návštěvníky vernisáže přivítal Mgr. Ondřej Machálek z Městského muzea a galerie Holešov a za město Holešov starosta Mgr. Rudolf Seifert. Výstavu představila ředitelka kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu PhDr. Jana Spathová a za autory výstavy promluvila PhDr. Věra Kovářů.

„Výstava si neklade ambice být vyčerpávajícím průvodcem po lidových stavbách Zlínského kraje. Pro zájemce je spíše pozvánkou na toulky po těchto zajímavých stavbách a pobídkou k dalšímu prohlubování zájmu o lidové stavitelství. Výstava je současně i poděkováním všem, kteří pro záchranu tohoto segmentu našeho společného kulturně historického dědictví investovali svůj čas, peníze a spoustu energie. Je to práce záslužná, prakticky nikdy nekončící, zato však radostná a na rozdíl od spousty aktivit dnešní moderní doby má určitě smysl,“ uvedla ředitelka Jana Spathová.

Výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj je dílem odborného týmu (Mgr. Olga Floriánová, PhDr. Věra Kovářů, Ing. arch. Jaroslav Novosad, PhDr. Alena Prudká, PhDr. Jana Spathová), který se dlouhodobě a systematicky zaměřuje na ochranu a prezentaci lidového stavitelství Zlínského kraje. Na devatenácti panelech je zachyceno a prezentováno to nejhodnotnější, co se na území Zlínského kraje nachází.

vernisáž výstavy Lidové stavby známé neznámé - Zlínský krajLidové stavitelství má v každém regionu svou svébytnou podobu a dotváří jeho kolorit. Přednostně by mělo být chráněno a opatrováno, protože právě u něho hrozí největší nebezpečí zničení a tedy i ochuzení regionu o jeho charakteristickou podobu. Mnoho obcí si uvědomilo, že památky lidového stavitelství jsou čas to jediným historickým bohatstvím obce, jejichž ztrátu už nebude možno nahradit. Každá z těchto památek je velmi důležitá pro obec, pro lidi, kteří v místě památky žijí. Řada nevyužitých a opuštěných památek lidového stavitelství byla zachráněna a slouží veřejnosti, našla znovu své uplatnění, staly se útočištěm například folklorních souborů, jsou z nich místní muzea nebo slouží jako ukázka lidových tradic v rámci vzdělávání dětí, ale také řada památek na svoji záchranu teprve čeká. „Je jen málo míst na této zemi, které umí tak demonstrativním způsobem vypovídat o možné symbióze člověka a krajiny, jako je právě venkovský prostor,“ doplnila ředitelka Jana Spathová.

Výstavě předcházela badatelská činnost, která byla iniciovaná Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, které se již delší dobu zabývá dokumentací vesnických sídel. Výsledky z této průzkumné činnosti byly mimo jiné také publikovány ve čtyřdílné edici Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj od kolektivu autorů Slováckého muzea. Právě díl věnovaný Kroměřížsku je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší, jak uvedla etnoložka Věra Kovářů.

vernisáž výstavy Lidové stavby známé neznámé - Zlínský krajVýstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj by měla být prezentací nejenom toho nejhodnotnějšího, co zůstalo do dnešních dnů zachováno v obcích našeho kraje, ale i ukázkou méně známých, nicméně rovněž hodnotných staveb, které se dochovaly v autentické podobě a nedostaly se doposud do širšího povědomí veřejnosti. Na vybraných pozitivních příkladech je možné posoudit výsledky plošné památkové ochrany a soustavné památkové péče v průběhu let.

Pozvánka na výstavu

Plošná památková ochrana městům a vesnicím prospívá: 20 let ve Zlínském kraji

 

Kontakt:

Mgr. Petra Zelinková, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel.: 775 442 269, 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz

 

(text tiskové zprávy ve formátu PDF)Metadata ke zprávě

Vloženo
15.9.2015 08:47
Vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
akce pro veřejnost, lidová kultura, obnova památek, ohrožení památek, popularizace
číslo
17182
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit