Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Castellum resurrectionis – stavební vývoj zámku v Holešově a jeho opravy v letech 2005–2015 (odborná konference)

13.10 - 14.10.2015 | konference | okres Kroměříž | Holešov
Pozvánka - konference Holešov 160x78
Město Holešov a Městské muzeum a galerie v Holešově ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Kroměříži zvou na odbornou konferenci Castellum resurrectionis – stavební vývoj zámku v Holešově a jeho opravy v letech 2005–2015. Konference se koná v úterý a ve středu 13. a 14. října 2015 v holešovském zámku při příležitosti 10. výročí jeho znovuotevření.

Termín konání: úterý a středa 13.–14. října 2015
Místo konání: Holešov, zámek

Vymezení tématu konference

Zámek Holešov patří ke stěžejním monumentálním raně barokním stavbám na Moravě a to včetně unikátní vnitřní výzdoby a rozsáhlé, architektonicky pojaté vrcholně barokní zámecké zahrady se soustavou vodních kanálů. V roce 2005 odkoupilo areál zámku město Holešov od restituentů a započalo s dodnes trvající náročnou a komplexní rekonstrukcí zámku i jeho zahrady. Pracovníci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži provedliv průběhu rekonstrukce  rozsáhlé výzkumné a dokumentační práce, z nichž vyplynuly zásadní poznatky a nové skutečnosti o vývoji předchůdců holešovského zámku i o stavebním vývoji současného zámku a zámecké zahrady.

Konference si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s aktuálními objevy a novými poznatky a má napomoci i k začlenění holešovského zámeckého areálu do širšího kulturně-historického kontextu.

Poznámka k výsledkům konference (vyd. 29. 10. 2015).

Organizační informace

V průběhu konference bude příležitost zhlédnout rekonstruovaný zámek Holešov v rámci komentované prohlídky a součástí programu bude rovněž kulturní program v sala terreně holešovského zámku. Konferenční příspěvek činí 150 Kč, pro pracovníky NPÚ je poplatek snížen na 100 Kč. Konferenční příspěvek zahrnuje účast na jednání konference a občerstvení v průběhu jednání i během společenského večera. Zájemce o účast na konferenci vyplní přihlášku a odešle ji elektronicky na e-mailovou adresu: karel.bartosek@holesov.cz (Ing. Karel Bartošek, město Holešov). Pořadatel neposkytuje v místě konání konference ubytování.

Program konference

úterý 13. října

 • 9.00 zahájení konference – Mgr. Rudolf Seifert, starosta města Holešova
 • 9.10–9.30 zdravice správců a majitelů sousedních rekonstruovaných panských sídel, jejich stručná charakteristika, problematika obnovy – Ing. Jiří Holík, správce hradu Lukova, Spolek přátel hradu Lukova; Ing. Martin Malina, Občanské sdružení pro záchranu a obnovu tvrze Kurovice
 • 9.30–10.00 Veliki Tabor – Nagica Jagarčec, Museums of Hrvatsko zagorje
 • 10.00–10.30 Osudy panských sídel ve Zlínském kraji na prahu třetího tisíciletí – PhDr. Jana Spathová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, ředitelka
 • přestávka na kávu (10.30–10.45)
 • 10.45–11.15 Archeologické výzkumy v areálu holešovského zámku, příspěvky k poznání jeho stavebně-historického rozvoje a podoby holešovské tvrze, hradu a předbarokního zámku – Mgr. Jiří Janál, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, archeolog
 • 11.15–11.45 Stavební vývoj středověké tvrze, pozdně gotického hradu a renesančního zámku v Holešově. Shrnutí nových poznatků o podobě a vývoji sídla před výstavbou rottalovského zámku – Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, stavebněhistorické průzkumy, operativní průzkumy a dokumentace
 • 11.45–12.15 Zámek Holešov – aktuální stav poznání stavebního vývoje objektu od poloviny 17. století do současnosti – Mgr. Jan Štětina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, stavebně-historické průzkumy, operativní průzkumy a dokumentace
 • přestávka na oběd (12.15–13.15)
 • 13.15–13.45 Záchrana zámku a parku v Holešově, jeho restituce, občanské aktivity, spolek Castellum a převzetí zámku městem, záměry na jeho další obnovu a využití – Mgr. Rudolf Seifert, jednatel společnosti Castellum, starosta města Holešova, JUDr. Jarmila Pokorná, předsedkyně společnosti Castellum
 • 13.45–14.15 Pompejánská výmalba zámku v Holešově – PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění
 • 14.15–14.45 Ikonografie a formální zdroje holešovských maleb – Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, seminář dějin umění
 • přestávka na kávu (14.45–15.00)
 • 15.00–15.30 Osobnosti a rody a jejich význam v dějinách holešovského zámku; Šternberkové – PhDr. Zdeněk Pokluda, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 15.30–16.00 Rottalovský a Wrbnovský archiv – doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., Moravský zemský archiv
 • 16.00–17.00 komentovaná prohlídka výstavy Zámek znovu vzkříšený – Mgr. Ondřej Machálek, MKS Holešov, Městské muzeum Holešov
 • 18.00–19.00 komorní koncert v sala terreně holešovského zámku pro účastníky konference

středa 14. října

 • 8.40–9.10 Štuková výzdoba sálů holešovského zámku, nástropní obrazy ve štukových rámech, záhada autorství unikátní výzdoby – PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra dějin umění
 • 9.10–9.40 Zahradní architektura. Zámecká zahrada v Holešově, její vývoj, význam v moravském a evropském kontextu a její památková ochrana, nově získané poznatky o jejím vývoji. Možnosti rozvoje a využití zámecké zahrady v Holešově – Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Národní památkový ústav, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, ředitelka metodického centra
 • 9.40–10.10 Možnosti rozvoje a využití zámecké zahrady v Holešově, cesty parků a zahrad ve středu Evropy – Ing. Martin Krčma, Národní památkový ústav, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, kastelán
 • přestávka na kávu (10.10–10.30)
 • 10.30–11.00 Rekonstrukce holešovského zámku – zkušenosti s obnovou rozsáhlého panského sídla se zaměřením na jeho utilitární využití, pozitivní a negativní zkušenosti z probíhajícího dialogu mezi investorem a památkovou péčí – Ing. arch. Alexandra Hurtová, Mgr. Jan Obšivač, DiS., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, odbor péče o památkový fond
 • 11.00–11.30 Rekonstrukce holešovského zámku z pohledu autora architektonického řešení: průnik mezi zachováním poslední fáze podoby sídla a moderními postupy pro vytvoření potřebného zázemí budovaného kulturně-společenského centra města a celého regionu – Ing. arch. Ladislav Pastrnek, autor architektonického projektu
 • 11.30–12.00 Rekonstrukce holešovského zámku z pohledu generálního dodavatele: trvalý dialog stavebníka při obnově památkové chráněného objektu – Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti RAPOS
 • 12.00–12.30 Rekonstrukce holešovského zámku z pohledu investora; úskalí a radosti při obnově památkově chráněného objektu – Ing. Stanislav Julíček, město Holešov
 • přestávka na oběd (12.30–13.30)
 • 13.30–16.30 komentovaná prohlídka zámku a zámecké zahrady – Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.; Mgr. Jan Obšivač, DiS.

Pozvánka na konferenci
Podrobný program konference
Přihláška na konferenciMetadata ke zprávě

Vloženo
6.10.2015 22:31
Vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
Témata
analýza památek, obnova památek, odborná sdělení, odborné akce, popularizace, zpřístupněné památky jiných správců než NPÚ
číslo
17279
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit