Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 80 záznamů
|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|

V holešovském zámku začala výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj

4.9 - 1.11.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace, výstava | okres Kroměříž | Holešov
Výstava Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj byla zahájena vernisáží v pátek 4. září v prostorech holešovského zámku. Výstava se koná při příležitosti 20. výročí vyhlášení památkově chráněných vesnických sídel ve Zlínském kraji. Návštěvníci holešovského zámku mohou výstavu navštívit do 1. listopadu 2015.
vloženo
15.9.2015 08:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, lidová kultura, obnova památek, ohrožení památek, popularizace
číslo
17182

Národní památkový ústav úspěšně zajistil první přesun zdiva z nepálených cihel v historii ČR

7.9.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Ve středu 2. září byl poprvé v České republice úspěšně proveden transfer zdiva z nepálených cihel. Šlo o součást přesunu památkově chráněného domu čp. 65 z Oskořínku v okrese Nymburk do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, které v současné době rozšíří celkem pět objektů. Unikátní počin odborně zajistil Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech.
vloženo
7.9.2015 15:59
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, lidová kultura, odborná sdělení
číslo
17140

Konference věnovaná lidové architektuře, jejímu poznávání, proměnám a obnově

11.6 - 12.6.2015 | konference | okres Náchod | Broumov
Společnost pro obnovu vesnice a malého města, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Ústav památkové péče FA ČVUT a Omnium, z. s., ve spolupráci s městem Broumov si vás dovolují pozvat na 2. ročník konference Lidová architektura – Broumovsko 2015, která se koná pod záštitou prof. Jiřího Škabrady.
vloženo
20.5.2015 17:02
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, lidová kultura
číslo
16538

Vývoj zástavby vesnice Hrušová aneb Krásy české vesnice dnes a před lety

1.4.2015 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Již tuto středu 1. dubna v 18 hodin se na Obecním úřadě v Hrušové odehraje přednáška, která představí historii obce a zdejších stavení ve zcela jiném světle. Přijďte si vyslechnout příběh vesnice tak, jak jej zachytily nejen archivní prameny a mapy, ale také terénní průzkumy realizované Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Pardubicích.
vloženo
31.3.2015 10:43
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, lidová kultura
číslo
16174

Fontes Nissae 2014, č. 2

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
Začátkem února vstoupilo do distribuce druhé číslo Fontes Nissae 2014. Recenzované periodikum tak úspěšně uzavřelo jubilejní patnáctý ročník své existence. Obsah druhého čísla vycházejícího v posledních letech již tradičně v samém závěru roku tvoří tentokrát z větší části příspěvky kmenových autorů Národního památkového ústavu, kteří prezentují výsledky vědeckovýzkumné činnosti.
vloženo
20.2.2015 10:10
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
témata
architektura, dějiny umění, historie, kulturní krajina, lidová kultura, malířství, odborné publikace, věda, výzkum, vývoj
číslo
15779

Proměny historické architektury venkova – seminář na statku Blažejovice

19.2.2015 | seminář | okres Benešov | Blažejovice
Omnium, z. s., vás ve spolupráci s Ústavem památkové péče FA ČVUT zve na seminář Proměny historické architektury venkova. Tématem je způsob řešení architektonicky kvalitní modernizace a rekonstrukce historických hospodářských a obytných objektů odpovídající potřebám a požadavkům 21. století. Seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.
vloženo
27.1.2015 14:53
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, lidová kultura, občanská sdružení, obnova památek, odborné akce
číslo
15634

Vysoká u Javorníku. Několik poznámek k vývoji půdorysu a zástavby vesnice

8.11.2014 | přednáška | okres Pardubice | Pardubice
Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Zuzany Vařekové z NPÚ, ÚOP v Pardubicích, na níž budou prezentovány výsledky plošného průzkumu vesnice Vysoká u Javorníku provedeného v roce 2013. Akce se uskuteční v sobotu 8. listopadu od 15 hodin a všichni návštěvníci jistě ocení, že bude pronesena "in situ" - v čp. 1 ve Vysoké.
vloženo
4.11.2014 15:41
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, dokumentace památek, lidová kultura, odborné akce, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
15352

Proměny historické architektury venkova. Perspektivy regenerace a konverze využití historických hospodářských a obytných objektů venkova - odborný seminář na Broumovsku

14.10 - 17.10.2014 | seminář, workshop | okres Náchod | Broumov, Hejtmánkovice
Tématem odborného semináře, který se koná v říjnu na Broumovsku, je způsob řešení architektonicky kvalitní modernizace a rekonstrukce historických hospodářských a obytných objektů odpovídající potřebám a požadavkům 21. století.
vloženo
19.9.2014 09:49
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, lidová kultura, obnova památek, odborné akce, památky a veřejnost
číslo
15165

Výrobní, montánní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby (seminář)

10.9 - 12.9.2014 | bylo aktualizováno | seminář | okres Bruntál | Karlova Studánka
Region konání letošního celostátního semináře lidové architektury kromě propojení s lázeňstvím (upozorňujícím současně na Rok lázeňské architektury) silně evokuje propojení zdejších podhorských vesnic jednak s těžařstvím, jednak s výrobou těžšího industriálního charakteru – hamry, hutě a na ně navazující výroby. Předtím, než byla v Karlově Studánce založena tradice lázeňství, šlo o místo s hutní výrobou. Určitou dobu zde dokonce byla obě odvětví provozována současně za zdárné koexistence. Jaký měla intenzivní výroba vliv na vesnická sídla, jejich život, urbanismus a původní lidovou historickou zástavbu? Jak silné toto působení bylo, jakým konkrétním způsobem se odrazilo v podobě vesnických staveb a sídel, jak se projevovalo v jednotlivých regionech? Těmto i mnoha dalším souvisejícím otázkám bude na semináři věnována přednostní pozornost.
vloženo
16.7.2014 10:04
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, NPÚ, generální ředitelství, NPÚ, ÚOP v Ostravě
témata
lidová kultura, odborné akce, technické památky
číslo
14859

Výstava lidových staveb Zlínského kraje – tentokrát v Hluku

12.8.2014 | výstava | okres Kroměříž | Kroměříž
V pátek 8. srpna byla v přednáškovém sále hlucké sportovní haly zahájena putovní výstava s názvem Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj. Výstava je prezentací nejenom toho nejhodnotnějšího, co zůstalo do dnešních dnů zachováno v obcích a městech kraje, ale i ukázkou méně známých, nicméně rovněž hodnotných staveb, které se dochovaly v autentické podobě a nedostaly se doposud do širšího povědomí veřejnosti.
vloženo
12.8.2014 09:41
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, lidová kultura
číslo
15002
|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|