Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 81 záznamů
|< < 1 2 3 4 5 7 9 >|

Fontes Nissae XVI, 2015, č. 1

12.11.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
V průběhu října se na veřejnost dostalo první letošní číslo recenzovaného periodika Fontes Nissae, mapujícího kulturní historii na Liberecku, Jablonecku i v širším regionu. Část obsahu je od roku 2012 tradičně věnována tématům týkajícím se památkové péče, tentokrát zejména poválečným konfiskacím a výzkumu lidové architektury.
vloženo
12.11.2015 11:27
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, historie, konstrukce staveb, urbanismus
číslo
17397

Na svatého Jiří... aneb Zamyšlení nad plošnou památkovou péčí se začátkem nové stavební sezony

24.4 - 28.9.2015 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
V roce 2015 uplyne 20 let od vyhlášení plošné památkové ochrany řady historických měst a vesnic, tedy od rozhodnutí, které umožnilo památkářům věnovat péči městským a vesnickým sídlům jako celkům. Národní památkový ústav využívá této příležitosti a chce připomenout a oslavit institut plošné ochrany sídel jako celek.
vloženo
17.4.2015 13:49
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
dějiny památkové péče, památky a veřejnost, popularizace
číslo
16333

Konference 900 let kláštera v Kladrubech (1. cirkulář a žádost o příspěvky)

22.6 - 25.6.2015 | konference | okres Tachov | Kladruby - klášter
Konference má shrnout aktuální stav výzkumu kladrubské problematiky a přestavit jeho výsledky v celé předpokládané tematické a metodické rozmanitosti, počínaje příspěvky archeologickými přes dějiny architektury, umění a uměleckého řemesla, výzkum historické role kláštera jako instituce v jednotlivých etapách jeho existence, otázky benediktinské spirituality až po dějiny památkové obnovy a hledání nového využití areálu národní kulturní památky.
vloženo
27.11.2014 09:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, dějiny umění, historie, odborná sdělení, odborné akce
číslo
15425

Kolokvium 50 – Půlstoletí archeologického pracoviště NPÚ Praha

4.6.2015 | konference, přednáška, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, odbor archeologie si vás dovoluje pozvat na kolokvium Praha – město archeologů, pořádané u příležitosti půlstoletí existence a práce odboru archeologie. Akce se koná pod záštitou generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové.
vloženo
12.5.2015 16:41
vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, archeologie a archeologické výzkumy, dějiny památkové péče, odborné akce, popularizace, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
16474

Přednáškový cyklus pro studenty Jihočeské univerzity

8.10.2014 - 7.1.2015 | přednáška | okres České Budějovice | České Budějovice
Památková péče, základní kurs pro studenty Historického ústavu a Ústavu estetiky a dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, má v zimním semestru na programu následující témata. Přednášky zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích ve spolupráci s územní památkovou správou a konají se v přednáškovém sále českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu na Senovážném náměstí 6 vždy ve středu se začátkem ve 14.05 hodin.
vloženo
26.9.2014 09:55
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny památkové péče
číslo
15207

Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Výstava fotografií z archivů Národního památkového ústavu

1.5 - 27.10.2014 | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
Kostel sv. Anny u Horšovského Týna v západních Čechách má ve studiu příměstských poutních míst v českých zemích v 16. až 18. století značný význam už pro své velké stáří.
vloženo
7.5.2014 12:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, dějiny památkové péče, odborné akce
číslo
14334

Industriální stopy budou na konferenci v Ostravě bilancovat čtvrt století průmyslového dědictví v ČR

29.8 - 30.8.2014 | bylo aktualizováno | konference | okres Ostrava-město | Ostrava
Stejně jako v minulých letech se Národní památkový ústav stává významným spolupořadatelem konference Industriální stopy / čtvrt století poté, která začne v pátek 29. srpna 2014 v Ostravě. Témata přednášek českých i zahraničních účastníků se soustředí na dva okruhy: přehled a konkrétní projekty toho, čeho se v jednotlivých státech dosáhlo, ale i příklady dokládající, co bylo kvůli specifické situaci průmyslového dědictví definitivně ztraceno – společenský kontext a ekonomické i morální důsledky. Zároveň se pokusí o pojmenování a analýzu příčin a přinesou informace o odlišné či naopak shodné strategii při hledání východiska pro opětné vtažení průmyslového dědictví do života v evropských zemích.
vloženo
6.8.2014 10:55
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny památkové péče, mezinárodní spolupráce, odborné akce, ohrožení památek, technické památky
číslo
14785

NPÚ, ÚOP v Liberci vstupuje na akademickou půdu

19.2.2014 | přednáška, seminář | okres Liberec | Liberec
Ve středu 19. 2. 2014 vstoupili odborní pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci historicky poprvé jako celek oficiálně na akademickou půdu Technické univerzity v Liberci, pro niž společně připravili semestrální kurz s názvem Úvod do dějin a praxe památkové péče. Úvodní přednášku kurzu pro studenty oboru kulturně historická a muzeologická studia pronesl ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci Miloš Krčmář.
vloženo
20.2.2014 09:25
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
dějiny památkové péče, movité památky, odborné akce, organizace, řízení a instituce památkové péče, popularizace, prezentace NPÚ, stavebně historické průzkumy, věda, výzkum, vývoj
číslo
13601

Stálá expozice architekta Rudolfa Bitzana ve Stráži pod Ralskem

22.11 - 31.12.2013 | výstava | okres Liberec | Liberec
V pátek 22. listopadu 2013 jsme si připomněli 75 let od úmrtí Rudolfa Bitzana, který se nesmazatelně podepsal na tváři severních Čech. Při této příležitosti byla ve Stráži pod Ralskem slavnostně otevřena stálá expozice v rámci projektu „Architektura spojuje Euroregion Nisa“ věnovaná architektovu životu a dílu, na níž se podílel i Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.
vloženo
29.11.2013 22:32
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, dějiny památkové péče, prezentace NPÚ, výstavní činnost
číslo
13220

Přednáška "Výzkum zaniklých cihelen a cihlářství na Frýdlantsku"

23.5.2013 | přednáška | okres Liberec | Liberec
Zveme nejširší veřejnost na další pokračování cyklu Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která pokračuje ve čtvrtek 23. května přednáškou Petra Freiwilliga.
vloženo
15.5.2013 16:18
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, dějiny památkové péče, drobné památky v krajině, odborné akce
číslo
12188
|< < 1 2 3 4 5 7 9 >|