Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 177 záznamů
|< < 1 2 3 4 5 10 14 18 >|

Přednáška o motivech květin na obrazech ze sbírky Arcibiskupství olomouckého a technikách malby květinového barokního zátiší

7.1.2016 | přednáška | okres Kroměříž | Kroměříž
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na první letošní přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 7. ledna v 17 hodin v Květné zahradě.
vloženo
6.1.2016 11:48
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, aranžování květin, dějiny umění, historie, malířství
číslo
17526

Kroměřížský zámecký areál v kontextu evropské umělecké a intelektuální diskuse (přednáška)

3.12.2015 | přednáška | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži zve na další přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin v kroměřížské Květné zahradě.
vloženo
3.12.2015 12:58
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, dějiny umění, historie, památky a veřejnost, popularizace, zahradní umění, zpřístupněné památky - prezentace
číslo
17466

Fontes Nissae XVI, 2015, č. 1

12.11.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
V průběhu října se na veřejnost dostalo první letošní číslo recenzovaného periodika Fontes Nissae, mapujícího kulturní historii na Liberecku, Jablonecku i v širším regionu. Část obsahu je od roku 2012 tradičně věnována tématům týkajícím se památkové péče, tentokrát zejména poválečným konfiskacím a výzkumu lidové architektury.
vloženo
12.11.2015 11:27
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, historie, konstrukce staveb, urbanismus
číslo
17397

Hrady, zámky a tvrze na vrších. Výstava k 200. výročí narození Františka Alexandra Hebera

23.9 - 1.11.2015 | výstava | okres Rychnov n. Kn. | Rychnov nad Kněžnou
Kabinetní výstava rytin z Heberových Hradů a kresebných předloh z pozůstalosti představuje nejen Heberovy kresby, ale i práce Heberových spolupracovníků a seznamuje tak s přínosem jedné ze zakladatelských osobností z oblasti zkoumání památek a jejich obrazové dokumentace, jakož i publikační činnosti v této oblasti.
vloženo
23.9.2015 16:35
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, historie, odborné akce
číslo
17236

Výstava v galerii NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích připomíná 230. výročí založení biskupství

22.9 - 19.10.2015 | tisková zpráva | výstava | okres České Budějovice | České Budějovice
Českobudějovické biskupství bylo založeno z iniciativy císaře Josefa II. dne 20. září 1785. Výstava připomínající 230. výročí této události, kterou připravilo českobudějovické biskupství v galerii NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, je přístupná do 19. října 2015 každý všední den od 9 do 16 hodin. Vstup je volný.
vloženo
23.9.2015 13:31
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, historie, odborné akce
číslo
17233

Konference k 870 letům plaského kláštera

8.10.2015 , 9.10.2015 | konference | okres Plzeň-sever | Plasy - klášter
Konference s prezentací nových poznatků k 870. výročí založení plaského kláštera. Koná se ve čtvrtek a pátek 8. - 9. října 2015. (Oproti původnímu předpokladu došlo ke změně termínu. Tímto se omlouváme za případná nedorozumění.)
vloženo
11.3.2015 04:07
vložil
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
pořadatelé
témata
historie
číslo
15973

Netradiční prohlídkový okruh Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech

16.5 - 17.5.2015 , 20.6 - 21.6.2015 , 18.7 - 19.7.2015 , 22.8 - 23.8.2015 , 19.9 - 20.9.2015 | sdělení, informace | okres Uherské Hradiště | Buchlov – hrad
Hrad Buchlov nabízí i letos netradiční prohlídku nazvanou Buchlovská spirála. Výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Prohlídka s odborným výkladem je určena zejména zájemcům o architektonický vývoj hradu, ale nejen jim.
vloženo
14.5.2015 18:08
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, historie, památky a veřejnost, stavebně historické průzkumy, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
16487

Konference 900 let kláštera v Kladrubech (1. cirkulář a žádost o příspěvky)

22.6 - 25.6.2015 | konference | okres Tachov | Kladruby - klášter
Konference má shrnout aktuální stav výzkumu kladrubské problematiky a přestavit jeho výsledky v celé předpokládané tematické a metodické rozmanitosti, počínaje příspěvky archeologickými přes dějiny architektury, umění a uměleckého řemesla, výzkum historické role kláštera jako instituce v jednotlivých etapách jeho existence, otázky benediktinské spirituality až po dějiny památkové obnovy a hledání nového využití areálu národní kulturní památky.
vloženo
27.11.2014 09:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny památkové péče, dějiny umění, historie, odborná sdělení, odborné akce
číslo
15425

Slavíme půlstoletí činnosti pražského archeologického odboru NPÚ (1965–2015)

4.6.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
NPÚ, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze si letos připomíná 50. výročí založení jednoho ze svých tří současných kmenových pracovišť, odboru archeologie.
vloženo
4.6.2015 11:42
vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, dokumentace památek, historie, odborné akce, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
16619

Fontes Nissae 2014, č. 2

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
Začátkem února vstoupilo do distribuce druhé číslo Fontes Nissae 2014. Recenzované periodikum tak úspěšně uzavřelo jubilejní patnáctý ročník své existence. Obsah druhého čísla vycházejícího v posledních letech již tradičně v samém závěru roku tvoří tentokrát z větší části příspěvky kmenových autorů Národního památkového ústavu, kteří prezentují výsledky vědeckovýzkumné činnosti.
vloženo
20.2.2015 10:10
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
témata
architektura, dějiny umění, historie, kulturní krajina, lidová kultura, malířství, odborné publikace, věda, výzkum, vývoj
číslo
15779
|< < 1 2 3 4 5 10 14 18 >|