Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 127 záznamů
|< < 1 2 3 4 7 10 13 >|

Městský dům. Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu

7.6 - 10.6.2016 | konference | okres Pardubice | Pardubice
V pořadí patnáctá konference se bude věnovat městským domům jako významné složce našeho památkového fondu. Od úterý 7. června do pátku 10. června 2016 ji na zámku v Pardubicích pořádá Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Pardubicích a Univerzitou Pardubice.
vloženo
18.2.2016 14:20
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
17647

Netradiční prohlídkový okruh Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech

16.5 - 17.5.2015 , 20.6 - 21.6.2015 , 18.7 - 19.7.2015 , 22.8 - 23.8.2015 , 19.9 - 20.9.2015 | sdělení, informace | okres Uherské Hradiště | Buchlov – hrad
Hrad Buchlov nabízí i letos netradiční prohlídku nazvanou Buchlovská spirála. Výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Prohlídka s odborným výkladem je určena zejména zájemcům o architektonický vývoj hradu, ale nejen jim.
vloženo
14.5.2015 18:08
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, architektura, historie, památky a veřejnost, stavebně historické průzkumy, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
16487

Letní dílna operativního průzkumu a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

27.7 - 31.7.2015 | seminář | okres Klatovy | Švihov - hrad
Na Švihově proběhne od pondělí 27. července do pátku 31. července letní škola zaměřená na dokumentaci památek a stavebně historický průzkum, určená především památkářům a studentům. Pořadateli jsou Sdružení pro SHP, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Plzni a Lokti, správa státního hradu Švihov a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.
vloženo
1.6.2015 11:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dokumentace památek, stavebně historické průzkumy
číslo
16598

Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb: specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu

16.6 - 19.6.2015 | konference | okres Sokolov | Loket - hrad
Konference, která se se bude věnovat roubeným a hrázděným konstrukcím historických staveb, se koná na hradě Loket od úterý 16. června do pátku 19. června 2015. Pořádá ji Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Lokti, Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za podpory města Loket a Krajského úřadu Karlovarského kraje.
vloženo
15.1.2015 09:57
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, odborné akce, stavebně historické průzkumy
číslo
15577
Stránky místa

Průzkumy památek II/2014

18.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Druhé číslo 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce.
vloženo
18.2.2015 14:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, stavebně historické průzkumy
číslo
15749

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze právě vydalo dvě nové certifikované metodiky

3.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Cílem metodik Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků (František R. Václavík) a Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů (Alfréd Schubert) je především podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu, nabídnout rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodiky shrnují základní podmínky nejen pro záchrannou dokumentaci, ale také pro systematickou, dlouhodobou práci.
vloženo
3.2.2015 13:58
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dokumentace památek, odborné publikace, publikace NPÚ, stavebně historické průzkumy, věda, výzkum, vývoj
číslo
15663

Stavebně-historický průzkum zámku v Kroměříži pokračoval i letos

16.12.2014 | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
Další etapa stavebně-historického průzkumu kroměřížského zámku, věnovaná dokumentaci jeho složitého stavebního vývoje směřujícího od pozdně gotického hradu k barokní biskupské rezidenci, především pak k poznání komunikačních a funkčních vazeb zámku, probíhala i v roce 2014. Průzkum navázal na dokumentační akce z předchozích let, kdy byla zaměřena pozornost na pozdně středověkou zámeckou věž, sklepy a půdní prostory.
vloženo
16.12.2014 14:06
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, odborná sdělení, stavebně historické průzkumy
číslo
15500

Den historických krovů v Plzni (odborné přednášky s exkurzemi)

25.11.2014 | přednáška | okres Plzeň-město | Plzeň
Specializované přednášky a dvě exkurze – do krovů kostela sv. Bartoloměje a krovů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Přednášky přiblíží metody zkoumání historických krovů a dřevěných konstrukcí i jejich památkové hodnoty.
vloženo
13.11.2014 09:31
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, konstrukce staveb, odborné akce, stavebně historické průzkumy, stavebně technické průzkumy, technické památky
číslo
15376

Přednáška barokní Horní Police a velkovévodkyně toskánská

29.9.2014 | přednáška | okres Liberec | Liberec
V pondělí 29. září od 18 hodin se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční přednáška stavebního historika Ing. Petra Macka, PhD., věnovaná barokní architektuře Horní Police a okolí. Přednáška se koná v rámci cyklu Památky kolem nás, pořádaného Krajskou vědeckou knihovnou a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci.
vloženo
26.9.2014 11:17
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
architektura, stavebně historické průzkumy
číslo
15209

Průzkumy památek 1/2014

23.9.2014 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
První číslo letošního, už 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce. Kromě studií věnujících se např. stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna či genezi a proměnám mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách přináší také materiálie věnované obchodním domům Baťa v Praze nebo architektonickým a funkčním proměnám Loveckého zámečku v Lednici. Čtenáři se mohou těšit také na nová zjištění k vývoji krovů kostela sv. Mikuláše v Pouzdřanech a na informace o přírůstcích středověkého památkového fondu.
vloženo
24.9.2014 11:05
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dokumentace památek, nové publikace, odborné publikace, publikace NPÚ, stavebně historické průzkumy
číslo
15198
|< < 1 2 3 4 7 10 13 >|