Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Dobrá spolupráce investora, provádějících firem a památkářů sklízí úspěchy

24.9.2013 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Olomouc | Měrotín, Olomouc
fara v Měrotíně 159x106
Příkladně zdařilé rekonstrukce památkově chráněného objektu fary v Měrotíně.

Fara římskokatolické farnosti Měrotín je nemovitostí zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek, která tvoří jednopodlažní objekt obdélného půdorysu s mansardovou střechou. Samostatně stojící objekt vznikl v roce 1772, stavební úpravy proběhly v letech 1936, 1955 a v 80. letech 20. století. Barokní fara společně s kostelem sv. Martina tvoří dominantu obce Měrotín.

V letech 2011-2012 proběhla oprava střechy a krovu památky, byly opraveny poškozené části hodnotného původního barokního krovu z konce 18. století. Celou střechu nově pokrývá šedočerná vláknocementová střešní krytina, která nahradila částečně plechové a azbestocementové střešní krytiny, nové jsou i titanzinkové klempířské prvky. Historická okna jsou nyní citlivě restaurována, ta novodobá byla vyměněna za nová – dřevěná, jejichž řešení vycházelo z původního členění oken. Došlo i na restaurování vstupních dveří, které byly následně včetně všech oken opatřeny zeleným nátěrem, který se našel při provádění sond na starších okenních rámech. Na závěr se na opravené fasády nanesl dvoubarevný nátěr. Díky dobré spolupráci investora (ŘKF Měrotín), provádějících firem a památkářů se jedná o příklad zdařilé rekonstrukce památkově chráněného objektu, čímž došlo také ke zlepšení technického i estetického stavu kulturní památky. Celková obnova byla ukončena v srpnu 2013. Tesařské konstrukce, výměnu střešní krytiny a klempířských prvků restaurovala olomoucká firma ROOF.CZ GROUP, a. s., která práce zahájila již v roce 2011.  Restaurování oken a dveří včetně výroby nových dveří provedla firma Bří Zlámalové z Vésky.

Financování proběhlo z dotací ministerstva pro místní rozvoj – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova v rámci SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), ve výši 902 978,- Kč. Celá rekonstrukce obnovy pláště fary přišla na 1 017 978,- Kč, zbylých 115 000,- Kč uhradila z vlastních prostředků ŘKF Měrotín.

Opravy památek v Měrotíně stále pokračují, nyní se přesunuly k blízkému kostelu sv. Martina, kde se nalézá renesanční portál na ohradní zídce, který je umístěn na jednoduše profilovaném dvoustupňovém schodišti. Supraporta nese erby s českým nápisem včetně informací o založení a stavbě kostela s datací 1618.

Poškození portálu je způsobeno výrazným zasolením kamene spojené s jeho nevhodným zpevněním, které ucpalo póry kamenného materiálu a tak dochází k tvorbě puchýřů a následnému nevratnému odpadávání kamenné hmoty včetně dekoru. Byly zjištěny nefunkční a nevhodné tmely včetně nefunkčního vypadaného spárování. Další problémy, které je nutné přepracovat spočívají v odhalených zkorodovaných železných čepech, mechanických oděrcích a rýhách na kameni a také silných zčernalých krustách, zejména v dešťových stínech. Památku pokrývají nánosy bionáletů, prachové, lokálně uhlíkaté a sádrovcové depozity, které také bude nutné odstranit.

Portál je opravován v rámci projektu MAS-Moravská cesta, který je podán na SZIF v rámci Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  se spoluúčastí fanosti 15% z celkové částky. Náklady na restaurování, které provádí BcA. Daniel Daubner z Olomouce, by měli činit 176 000,- Kč. Celkové náklady by se měli vejít do částky 190 100,- Kč.

Kontakt:Metadata ke zprávě

Vloženo
24.9.2013 12:21
Vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
konstrukce staveb, obnova památek, odborná sdělení, restaurování
číslo
12943
Galerie obrázků

Fara Měrotín

dne
24. 9. 2013
Možnosti řazení

Fara v Měrotíně

dne: 5. 9. 2013
foto: Vlastimil Staněk, NPÚ ÚOP v Olomouci

Fara Měrotín - okna z interiéru

dne: 5. 9. 2013
foto: Vlastimil Staněk, NPÚ ÚOP v Olomouci

Vstupní brána s kostelem v Měrotíně

dne: 5. 9. 2013
foto: Vlastimil Staněk, NPÚ ÚOP v Olomouci

Rekonstrukce vstupního portálu - Měrotín

dne: 5. 9. 2013
foto: Vlastimil Staněk, NPÚ ÚOP v Olomouci
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit