Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 3199 záznamů
|< 1 81 156 157 158 159 160 161 162 240 320 >|

Návštěvnost památek spravovaných NPÚ-ÚOP v Plzni v roce 2011

14.11.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | Plzeňský kraj
Souhrnná informace o sezóně 2011 na objektech NPÚ v Plzeňském kraji.
vloženo
14.11.2011 14:20
vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
témata
památkový turismus, turistický ruch, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8623

Mezinárodní seminář o parcích v Hainewalde

11.11 - 13.11.2011 | tisková zpráva | přednáška, seminář, workshop | -
Ve dnech 11.11.–13.11.2011 se v zámeckém parku v Hainewalde konal „Mezinárodní seminář o parcích“. Seminář probíhal v rámci projektu „Odhalte a pečujte o historické parky v Euroregionu Nisa“, který je společnou iniciativou Spolku pro zachování zámku v Hainewalde (Förderverein zur Erahltung des Kanitz – Kyawischen Schlosses e. V.), projektu zahradní kultury po obou stranách Nisy (Gartenkulturpfad beiderseits der Neiβe e. V.) a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci.
vloženo
25.11.2011 08:52
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
mezinárodní spolupráce, obnova památek, odborná sdělení, odborná sdružení, ohrožení památek, přírodní prostředí, zabezpečení památek, zahradní umění, zanikající památky
číslo
8652

Celostátní Konference k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ řešených v letech 2005 až 2011 (prezentace výsledků)

10.11 - 11.11.2011 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Ve dnech 10. a 11.11.2011 pořádá Národní památkový ústav (NPÚ) ve velkém sále zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 – Staré město, celostátní Konferenci k ukončení 4 institucionálních výzkumných záměrů NPÚ řešených v letech 2005 až 2011 (prezentace výsledků).
vloženo
14.10.2011 14:50
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborná sdělení, odborné akce, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
8534

Sanace a rekonstrukce staveb 2011

9.11 - 10.11.2011 | bylo aktualizováno | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Konference bude zaměřená na nové poznatky, progresivní trendy a zkušenosti získané při realizaci ozdravných opatření - sanace staveb a při rekonstrukcích budov rozličného charakteru.
vloženo
4.11.2011 10:38
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
konzervování (a sanace, technologie), metodiky, odborné akce, popularizace, rekonstrukce, věda, výzkum, vývoj
číslo
8604

Tisková zpráva k poškozování archeologických nálezů v Opavě

10.11.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Opava | Opava, Praha
V Opavě jsme nyní svědky jednoho z vážných útoků na archeologické dědictví České republiky posledních let. Již čtvrtý den jsou zde zemními a výkopovými pracemi ničeny cenné archeologické nálezy na staveništi developerského projektu „Bytový dům Rohlík“, jehož stavebníkem je ostravská společnost SB Development. Vzhledem k tomu, že záchranný archeologický výzkum zde mělo zajistit opavské archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, považujeme za potřebné obsáhleji seznámit veřejnost s vývojem celé kauzy, ukazující na nefunkčnost mechanismů, kterými by mělo být archeologické dědictví chráněno.
vloženo
11.11.2011 07:29
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, odborná sdělení, ohrožení památek, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
8620

Umění, identita a reprezentace. Bartoňové z Dobenína.

9.11.2011 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Pozvánka na přednášku Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., pořádanou v cyklu „Collegium historiae artium“.
vloženo
4.11.2011 09:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, odborné akce, popularizace
číslo
8601

Děkanský kostel v Hostinném ve světle stavebně historického průzkumu

8.11.2011 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Přednáška Jana Pešty v přednáškovém cyklu Památky 2011.
vloženo
2.11.2011 09:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné akce, popularizace, stavebně historické průzkumy, výchova, vzdělávání
číslo
8592

NPÚ získal cenu Českého rozhlasu

8.11.2011 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Český rozhlas udělil v živém sobotním vysílání dne 5.11.2011 Národnímu památkovému ústavu 3. cenu „Akce roku 2011 na trase Výletů Českého rozhlasu Dvojka“. Jde o ocenění za spolupráci při přípravě a realizaci pořadu Výlety 2011. Český rozhlas s Výlety navštívil řadu atraktivních turistických míst, mezi nimiž nechyběly ani hrady a zámky.

Prezentace destinací UNESCO – Lednicko-Valtický areál a Kroměříž

8.11.2011 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Série prezentací destinací UNESCO pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Asociací cestovních kanceláří ČR. Cílem prezentací je poskytnout zástupcům cestovních kanceláří a agentur takové informace a kontakty, aby byli schopni rozšířit stávající nabídku či vytvořit nové produkty cestovního ruchu.
vloženo
4.11.2011 08:59
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
památkový turismus, public relation, turistický ruch, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8599

V Ústí nad Labem bylo slavnostně otevřeno nové územní odborné pracoviště

8.11.2011 | tisková zpráva | bylo aktualizováno | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Krásné Březno, Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem byla dokončena rekonstrukce zámku v Krásném Březně, která bude novým sídlem Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu. Památkáři v Ústeckém kraji tak budou poprvé pracovat ve svém vlastním objektu.
vloženo
8.11.2011 14:11
vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
8612
|< 1 81 156 157 158 159 160 161 162 240 320 >|