Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 3199 záznamů
|< 1 81 160 161 162 163 164 165 166 240 320 >|

Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity

25.10.2011 | seminář, workshop | okres Praha hl.m. | Praha
Pozvánka na pracovní setkání u příležitosti zahájení projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity.
vloženo
5.9.2011 17:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, kulturní krajina, odborné akce
číslo
8438

Maceva. Židovský náhrobek a symbolika jeho výzdoby ve světle tradice

21.10.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha
Publikace Ivy Steinové je výsledkem několikaletého výzkumu židovských hřbitovů, uskutečněném v Národním památkovém ústavu. Kniha si klade za cíl pojmenovat a interpretovat symboliku výzdoby židovských náhrobků dochovaných na území České republiky.
vloženo
21.10.2011 00:38
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, odborné publikace, publikace NPÚ
číslo
8571

Současná liturgie ve starém kostele

20.10 - 21.10.2011 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Konference s mezinárodní účastí na Katolické teologické fakultě v Praze se pokusí nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. Do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by trpěla současná živá bohoslužba? Jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní myšlenka původní architektury? Lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky, jako je např. kazatelna? Jak se postavit k problému lavice versus židle? Potřebujeme prohlubovat znalost historických symbolů, nebo naopak nová liturgická gesta vyjadřující život a postoje současného člověka?
vloženo
5.10.2011 10:37
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Univerzita Karlova
témata
odborné akce
číslo
8517

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

20.10.2011 | publikace, metodika, doporučení | okres Praha hl.m. | Praha, Dolní Chabry
Nová publikace o chaberském kostele Stětí sv. Jana Křtitele vznikla nejen jako průvodce historií stavby, ale hlavně z potřeby přiblížit širší veřejnosti nejnovější výsledky výzkumů, jež zde v posledních letech proběhly.
vloženo
20.10.2011 09:55
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, architektura, odborné publikace
číslo
8569

Opravy fasád historických budov. Požadavky památkové péče a technická praxe

20.10.2011 | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
Odborný seminář je věnován technologickým možnostem naplnění principů památkové péče při obnově fasád historických staveb. V jednotlivých příspěvcích budou shrnuty základní požadavky památkové péče na postupy a materiály používané při obnově fasád. Budou rovněž diskutována technologická omezení, bránící někdy těmto požadavkům beze zbytku vyhovět a ukázána jiná – kompromisní řešení. Na několika praktických příkladech budou ukázány důsledky ignorování technologických požadavků na výsledek obnovy.
vloženo
10.10.2011 15:48
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
konzervování (a sanace, technologie), obnova památek, odborné akce
číslo
8535

Pozvánka na blok přednášek Kostely známé – neznámé

20.10.2011 | přednáška | okres Náchod | Josefov
Akce se koná ve čtvrtek 20. října od 17 hod. v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově.
vloženo
3.10.2011 10:32
vložil
NPÚ, ÚOP v Josefově
pořadatelé
témata
architektura
číslo
8509

Cena Evropské unie/Europa Nostra Award pro prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc.

19.10.2011 | tisková zpráva | personálie, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Rada Evropy a panevropská nevládní organizace Europa Nostra udělily 7.4.2011 Cenu Evropské unie/Europa Nostra Award v kategorii „Mimořádné úsilí“ (Dedicated Service) prof. PhDr. Tomáši Durdíkovi, DrSc.
vloženo
18.10.2011 16:52
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, mezinárodní spolupráce, odborná sdělení, osobní zprávy, věda, výzkum, vývoj
číslo
8562

Románský kostel v Potvorově aneb může architekt pomoci historikovi?

18.10.2011 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Přednáška Mileny Hauserové v přednáškovém cyklu Památky 2011.
vloženo
12.10.2011 09:44
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné akce
číslo
8546

Sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli – Analýza starších restaurátorských zásahů, aktuální otázky

18.10.2011 | seminář | okres Pardubice | Pardubice
Dne 18.10.2011 proběhnou exkurze a seminář, které se budou zabývat problematikou koncepce restaurování sgrafit litomyšlského zámku s náhledy do minulosti i budoucnosti "sgrafitového pláště".
vloženo
11.10.2011 08:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborné akce
číslo
8537

Významní hosté na státním zámku Sychrov

18.10.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Liberec | Sychrov - zámek
Sychrovský zámek v měsíci říjnu navštívili dva významní hosté, prvním z nich byl hlavní architekt zámku Versailles Frédéric Didier, který v sobotu 1.10.2011 zavítal na Sychrov. 17.10.2011 si při svém pobytu v České republice vybrala k prohlídce zámek Sychrov i významná italská koloraturní mezzosopranistka Cecilia Bartoli, která již více než dvacet let patří mezi absolutní světovou špičku na poli klasické hudby.
vloženo
19.10.2011 08:28
vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
témata
architektura, hudební umění, prezentace NPÚ, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8563
|< 1 81 160 161 162 163 164 165 166 240 320 >|