Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Novinky pro odborníky a další zájemce

Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 3199 záznamů
|< 1 81 161 237 238 239 240 241 242 243 320 >|

Restaurování pórovité keramiky | seminář STOP

12.11.2009 | seminář | okres Praha hl.m. | Praha
Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy, muzeí, depozitářů, restaurátorům a konzervátorům, archeologům, studentům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.
vloženo
26.10.2009 09:15
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, movité památky, odborné akce, restaurování
číslo
4926

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry | pracovný seminár

11.11 - 12.11.2009 | seminář | Bratislava
Témou seminára je interdisciplinárna prezentácia stavu výskumu, procesu pamiatkovej obnovy a ochrany nálezov ranostredovekej sakrálnej architektúry od roku 2002, t. j. od platnosti zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
vloženo
22.2.2009 11:25
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
archeologie a archeologické výzkumy, architektura, dějiny umění, obnova památek, ohrožení památek
číslo
3804

Města a vyvážený rozvoj regionů | konference Urbanus 2009

10.11 - 11.11.2009 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Cílem pořadatelů je prostřednictvím vystoupení a diskuse předních odborníků v dané oblasti, zástupců státu, reprezentantů municipalit, sdružení a podnikatelských subjektů umožnit hledání cesty vedoucí k dosažení harmonického rozvoje municipalit a regionů.
vloženo
26.10.2009 14:09
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
odborné akce, památky a veřejnost, urbanismus
číslo
4929

Historické vodovody v okrese Česká Lípa | přednáška

10.11.2009 | přednáška | okres Česká Lípa | Česká Lípa
Přednáška konaná v rámci kampaně "Industriální podzim 2009".
vloženo
2.10.2009 10:22
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
technické památky
číslo
4839

Komponovaná kulturní krajina a možnosti jejího zachování

9.11 - 10.11.2009 | seminář | okres Olomouc | Olomouc
Seminář se uskuteční ve dnech 9.–10.11.2009 v prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci.
vloženo
10.9.2009 13:47
vložil
NPÚ, ÚOP v Olomouci
pořadatelé
témata
kulturní krajina
číslo
4773

Konference PRO památky 2009. Obnova a využívání památek ve 21. století. Venkovské fary

10.11.2009 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
Farní budovy na českém a moravském venkově jsou často cennými památkami. Přesto mnohé z nich chátrají. Některé fary ale dokázaly najít vhodné využití a svou existencí obohacují životy místních lidí. Konference nabízí možnost setkání i hledání inspirace.
vloženo
18.9.2009 10:12
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, financování, obnova památek, odborné akce, ohrožení památek
číslo
4797

Terezín versus Josefov | přednáška

10.11.2009 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Druhý ročník volného přednáškového cyklu Ústavu památkové péče a renovací FA ČVUT v Praze.
vloženo
7.10.2009 10:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
architektura, dějiny umění, odborné akce
číslo
4861

Život a dílo Bedřicha Smetany | přednáška

10.11.2009 | přednáška | okres Svitavy | Litomyšl - zámek
Přednáší Dr. Olga Mojžíšová - ředitelka Muzea Bedřicha Smetany.
vloženo
15.10.2009 08:12
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
4903

Historické výplně oken a dveří | přednáška

9.11.2009 | přednáška | okres Praha hl.m. | Praha
Volný cyklus přednášek a besed "Památkářské minimum pro každého" je připravován pro všechny, kterým nestačí jen se na památky dívat, ale touží je i vnímat, porozumět jim a pochopit, proč si zasluhují péči a co jim prospívá.
vloženo
9.9.2009 13:14
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Klub Za starou Prahu
témata
architektura, výchova, vzdělávání
číslo
4765

Astrovíkend, harmonie těla a duše - cesta k dlouhověkosti

7.11 - 8.11.2009 | přednáška | okres Svitavy | Litomyšl - zámek
V zámku a jeho areálu se od 10 do 18 hodin setkáte s léčiteli, astrology, numerology, kineziology, grafology i dalšími esoteriky.
vloženo
28.8.2009 09:40
vložil
NPÚ, ÚOP v Pardubicích
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
4714
|< 1 81 161 237 238 239 240 241 242 243 320 >|