Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Program tématu Romantický sen. Dědictví 19. století v památkovém fondu

15.7 - 31.10.2011 | bylo aktualizováno | přednáška | okres Olomouc | Bouzov – hrad, Český Krumlov – hrad a zámek, Hluboká nad Vltavou – zámek, Hradec nad Moravicí – zámek, Krásný Dvůr - zámek, Kroměříž - zámek, Lysice - zámek, Pernštejn - hrad, Plzeň, Praha, Raduň - zámek, Rájec nad Svitavou - zámek, Slatiňany - zámek, Sychrov - zámek, Uherčice - zámek
11-07-15-TZ-Romanticky-sen-Lednice-Capkova-01 80x120
Průběžně aktualizovaný seznam akcí pořádaných v rámci tématu 3. čtvrtletí - Romantický sen. Aktualizováno 11.8.2011.

 

 

 

 

Více o tématu Romantický sen

NPÚ-ÚP

 • Zahájení tématu – úvodní tisková zpráva, spuštění webové prezentace
  Rozhlasová povídání s ČRo

NPÚ-ÚOP v Plzni

15.6. – 31.10.2011, Mázhauz domu U Zlatého slunce, Prešovská 7, Plzeň

 • VÝSTAVA: Romantický sen, šlechtická sídla z období romantismu a historismů ve fotografii
  Anotace: Výstava představí průřez aristokratickými sídly západních Čech, která byla upravena v průběhu 19. století ve stylu romantismu a historizující architektury, především v novogotickém tvarosloví. Inspiračními zdroji pro tyto stavby byla jak západoevropská středověká architektura, tak později italská renesance a domácí stavební tradice. Na výstavě se objeví snímky zachycující jednu z nejstarších romanticky upravených staveb v českých zemích (zřícenina hradu Březina na Rokycansku) až po eklektickou architekturu konce 19. století (zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku). Výběr fotografií byl zaměřen na exteriéry staveb, protože náplň budov byla po druhé světové válce změněna a dobové interiéry se zachovaly v původním stavu jen zřídka. Snahou autorů výstavy bylo upozornit i na méně známá šlechtická sídla regionu. V tomto směru může být výstava inspirací k výletům za romantickými a historizujícími sídly. Vystavené fotografie ze sbírky našeho pracoviště byly pořízeny v rozmezí od počátku 60. let 20. století do současnosti jako dokumentační snímky památek. Kvalitou provedení a způsobem zachycení fotografovaného objektu snímky přesahují rámec pouhé fotodokumentace. Takto, jako soubor uměleckých fotografií, budou veřejnosti prezentovány poprvé.

13.9.2011

 • PŘEDNÁŠKA Romantismus a jeho projevy v krajině
  Anotace: Na přednášce bude představena historie i současný stav lesoparku na vrchu Prašivice u Nalžovských Hor v okrese Klatovy. Areál vznikl z iniciativy irského rodu Taaffe, tehdejších majitelů panství Nalžovy, jako komponovaná krajina (umělá hradní zřícenina Ballymote, fantaskní skulptury, altán, zaniklé vodní plochy), která navzdory své mimořádné hodnotě zatím není dostatečně badatelsky doceněna. Provedení terénního průzkumu a shromáždění archivního materiálu umožní jak popis jednotlivých partií lokality (vč. zaměření umělé hradní zříceniny Ballymote a altánu), tak zhodnocení lesoparku z hlediska přírodně krajinářského v kontextu dobových romantizujících tendencí (např. srovnání s podobnými areály v našem prostředí, dále stanovení míry analogie mezi umělou zříceninou a jejím předobrazem, středověkým hradem Ballymote v Irsku).
  Přednášejí Mgr. David Tuma a Ing. Veronika Zelinková (NPÚ-ÚOP v Plzni).

20.9.2011

 • EXKURZE Prohlídka velké synagogy v Plzni
  Exkurzi vede Tomáš Hudec (Západočeské muzeum v Plzni) a Karel Žáček (Židovská obec Plzeň).

NPÚ-ÚOP v Olomouci

září – říjen 2011, SH Bouzov

 • VÝSTAVA přibližující romantickou přestavbu hradu Bouzova na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o „menší sestru“ velké výstavy připravované na rok 2012, kdy bude hrad slavit 100 let od dokončení přestavby. Na panelech budou představeny fotografie i plánová dokumentace k přestavbě, nejvýznamnější osobnosti i firmy, které se na ní podílely. Výstava bude instalována v remize na předhradí.

NPÚ-ÚOP v Ostravě

18.8.2011 od 14 hod., SZ Hradec nad Moravicí (Termín byl změněn, 9.8.2011)

 • PŘEDNÁŠKA s názvem „Představy, záměry a skutečnost interiérů zámku Hradce nad Moravicí v etapách romantizmu a romantického historizmu se zvláštní pozorností k architektonickým přístavbám panského domu a s ním souvisejícím zázemím“, spojená s komentovanou prohlídkou realizovaných a nerealizovaných úprav v areálu zámku (např. nerealizované návrhy skleníků, nový vjezd apod.)

10.9.2011 od 14 hod., SZ Raduň

 • KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA na téma „Proměna raduňského renesančního lesoparku a částí hospodářského dvoru v romantizující zámecký park anglické inspirace s regulovanou soustavou přírodního toku Raduňky a čtyř rybníků, doplněného okrasnými zahradami „secret garden“ s kompletem drobné zahradní architektury“, spojená  s prezentací v současnosti připravované obnovy romantizujících drobných staveb a dalších artefaktů v parku. Zaštiťuje: PhDr. Eva Kolářová, kastelánka zámku Raduň; Ing. arch. Přemysl Krajčířík, PhD. a PhDr. Dana Kouřilová.

NPÚ-ÚOP v Českých Budějovicích

14.7.2011, SZ Hluboká

17. a 18.9.2011, SHZ Český Krumlov

 • MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA v rámci Dnů evropského dědictví a k 333. výročí založení zámecké zahrady: zpřístupnění dokončené části Horské zahrady - založené po roce 1800 a představující příklad krajinářské úpravy doznívajícího sentimentalismu a raného romantismu.

17.9.2011, SHZ Český Krumlov

 • PŘEDNÁŠKA na téma Horská zahrada – historický vývoj a památková obnova (místo konání: přednáškový sál přízemí Mincovna).

NPÚ-ÚOP v Pardubicích

od 1.7.2011, SZ Slatiňany

 • NOVÁ PROHLÍDKOVÁ TRASA na zámku ve Slatiňanech představující předměty knížecí rodiny Auerspergů, které byly dosud ukryty ve skříních a depozitářích. Návštěvníci tak budou moci obdivovat rozkládací stůl pro 24 osob, jenž byl naposledy prostřen před 66 lety.
  Expozice s historickými interiéry, jež byla instalována v tomto roce, přestavuje zámek jako moderní sídlo šlechtické rodiny přelomu 19. a 20. století. Postupně je vybavována mobiliářem a doplňky, které byly ze zámku odvezeny po 2. světové válce a nyní se pomalu navrací zpět do svého „rodného domu“. Je doplněna dobovými fotografiemi, díky nimž si mohou návštěvníci porovnat dnešní stav pokojů s dobou, kdy na zámku žila knížecí rodina Auerspergů.


NPÚ-ÚOP v Liberci

9.7. – 10.7.2011, SZ Sychrov

 • PROHLÍDKA S KULTURNÍM PROGRAMEM s názvem Věda na zámku II. Program je určen pro všechny děti i dospělé, kteří se nebojí strávit víkend netradičně a ještě se chtějí u toho něco zajímavého dozvědět, třeba jak mohou být nové poznatky užitečné v péči o památky,  nahlédnout do zákulisí příprav zámeckých instalací a poznat používané technologie 19. století. Pro děti je přichystána zahrada plná alchymistů, pro dospělé jsou připraveny neobvyklé prohlídky interiérů zámku, s povídáním o technologiích, lidech a věcech, prohlídky rekonstruovaného druhého patra, a jako bonus mohou návštěvníci akce vidět nově zrekonstruované prostory zámecké oranžerie. Že technologie a věda nemusí být nuda, určitě dokáže i robot Advee, který opět dorazí a pokusí se stát zámeckým průvodcem. Více informací o akci na webových stránkách www.vedanazamku.cz.

NPÚ-ÚOP v Kroměříži

10. – 18.9.2011, Kroměříž

 • Komentované prohlídky Podzámecké zahrady, kde budou prezentovány zejména stavebně historické průzkumy některých zahradních staveb 19. století.

NPÚ-ÚOP v Ústí n. Labem

13.8.2011, SZ Krásný Dvůr

 • ROZŠÍŘENÉ prohlídkyOtevření romantických staveb v zámeckém parku
  V letech 1783 – 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy. Lze jmenovat  Panův templ, Gotický templ či rozhlednu. Návštěvníci získají výklad k těmto romantickým stavbám, k dispozici bude také dobový kočár pro projížďku anglickým romantickým parkem o rozloze 100 ha. Před akcí budou na webu NPÚ zveřejněny některé zajímavosti o romantických objektech. Časy prohlídek budou upřesněny.

ÚOP NPÚ v Brně

Exkurze v měsíci srpnu 2011, každý pátek v 15 hod. Plakát ke stažení: zde

Webová prezentace Romantismus na moravských hradech a zámcích

5.8.2011 od 15 hod., SZ Lysice

 • SPECIALIZOVANÁ PROHLÍDKA Státního zámku Lysice se zvláštním zaměřením na osobnost Emanuela hraběte Dubského, jeho mecenášskou, sběratelskou a stavitelskou činnost a zejména proměnu zámku v Lysicích ve 40. letech 19. století. Exkurzi vede Mgr. Michal Konečný.

12.8.2011 od 15 hod., SH Pernštejn

 • SPECIALIZOVANÁ PROHLÍDKA parku Státního hradu Pernštejna s výkladem o vývoji zahradních koncepcí a funkci jednotlivých voluptuárních staveb. Exkurzi vede PhDr. Eva Škrabalová.

19.8.2011 od 15 hod., SZ Rájec n. Svitavou

 • SPECIALIZOVANÁ PROHLÍDKA Státního zámku Rájec nad Svitavou s výkladem a prezentací nové prohlídkové trasy, která představuje hlavní sídlo knížecí rodiny Salmů, jako jedno z důležitých center pozdního romantismu na Moravě. Exkurzi vede Mgr. Michal Konečný.

26.8.2011 od 15 hod., SZ Uherčice

 • SPECIALIZOVANÁ PROHLÍDKA interiérů a parku Státního zámku Uherčice s odborným výkladem, zaměřeným na osobnost divadelního dekoratéra a architekta Antona Ortnera a proměnu uherčického areálu v časech knížete Odoarda III. Collalta. Exkurzi vede Mgr. Lenka Kalábová.


Metadata ke zprávě

Vloženo
15.7.2011 11:38
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
památky a veřejnost, památky hrou i poučením, popularizace, prezentace NPÚ, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8284
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit