Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Ukončení sezóny na památkových objektech v jižních Čechách a zimní nabídka

1.11.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres České Budějovice | České Budějovice
rozmbersky-rok 160x106
Sezóna na jihočeských památkách ve správě NPÚ v Českých Budějovicích byla ukončena k 31.10.2011. Do konce roku je připravena bohatá nabídka – adventní prohlídky či akce připomínající výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka. Od listopadu do března budou v provozu tři zimní prohlídkové trasy – na zámku Hluboká, na hradu Rožmberk a také Hradní muzeum v Českém Krumlově.

Rekapitulace uplynulé návštěvnické sezóny

V letošní návštěvnické sezóně, tj. od 1.1. do 31.10., navštívilo památky ve správě NPÚ v Českých Budějovicích 998 056 návštěvníků, to je o 51 873 návštěvníků více než v loňském roce. „Návštěvnost ovlivnilo zejména otevření nové prohlídkové trasy Hradní muzeum v Českém Krumlově, zájem se významně zvýšil také o nově zrestaurovaný a instalovaný zámek Kratochvíle,“ uvedl Mgr. Petr Pavelec, ředitel Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích. Výnosy ze vstupného dosáhly téměř 97 miliónů korun, z nichž část byla využita na obnovu a restaurování spravovaných památek a část na další činnosti NPÚ.

„Rok 2011 byl pro Národní památkový ústav v Českých Budějovicích výjimečný, události, které přinesl jsou vyvrcholením dlouhodobých činností na obnově a prezentaci památek. Rok plný významných kulturních událostí odstartovalo otevření Hradního muzea v Českém Krumlově, které se svým celoročním provozem připojilo k zámkům Hluboká a Rožmberk. „Od ledna do konce října navštívilo Hradní muzeum 43 658 návštěvníků,“ shrnul Petr Pavelec.

Po celý rok byla připravena velká řada akcí připomínající výročí 400 let od úmrtí Petra Voka z Rožmberka. Projekt s názvem Rožmberský rok inicioval Národní památkový ústav a zapojilo se do něj velké množství institucí, měst a obcí, spolků, soukromých firem a dalších subjektů. Na hradech a zámcích bylo realizováno několik tématických výstav – Rožmberské Novohradsko na Nových Hradech či výstavy v Třeboni organizované ve spolupráci s Státním oblastním archivem v Třeboni. Na hradu Rožmberk připravili výstavu věnovanou synovci Petra Voka z Rožmberka s názvem Jan Zrinský, poslední Rožmberk. „Na Zlaté Koruně jsme připomněli Oldřicha II. z Rožmberka, rožmberského vladaře, který se při rozšiřování dominia nezastavil ani před falšováním královských dokumentů,“ doplnil významné počiny právě uplynulé sezóny PhDr. Zdeněk Troup, náměstek pro správu památkových objektů NPÚ v Českých Budějovicích.

Vrcholem výstavních aktivit byla výstava Rožmberkové, rod českých velmožů, která se konala od 19. května do 21. srpna 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Podílelo se na ní téměř 70 institucí a přilákala více než 30 000 lidí. Výstava poprvé shromáždila na jednom místě reprezentativní soubor artefaktů spjatých s rodem Rožmberků a to z období od středověku až do raného novověku.

Velkou událostí bylo také otevření nově zrestaurovaného zámku Kratochvíle, který se tak vrátil do časů posledních Rožmberků. Nově nainstalovaná lázeň, přípravna jídel a alchymistická laboratoř byly posledními z místností vily, které završily několikaletý projekt Renesance renesance. Otevřela se také část nové prohlídkové trasy na zámku Dačice a hradní příkop v Nových Hradech.

Zámek Hluboká oslavil výročí 350 let příchodu Schwarzenbergů. Významný šlechtický rod připomněli cyklem tématických přednášek či komentovanou prohlídkou zámeckého parku. Od srpna do září obohatili prohlídkovou trasu zámku osobní předměty Schwarzenbergů, které jsou jinak skryty v depozitářích.

Kromě klasických prohlídkových tras bylo na jihočeských památkách připraveno na dvě stovky kulturních akcí. Doprovodné programy v rámci Dnů evropského dědictví pořádaných NPÚ v jižních Čechách navštívilo přes 4000 lidí, zdarma se mohli také podívat do běžně nepřístupných prostor.

Sezóna na mnoha památkách nekončí, i v zimě mají návštěvníkům co nabídnout

Již počtvrté byla zahájena zimní sezóna na zámku Hluboká na trase Soukromé apartmány, zimní prohlídkovou trasu má i hrad Rožmberk, která byla otevřena v březnu 2010. Celoroční je otevřeno také Hradní muzeum v Českém Krumlově. Brány těchto památek jsou otevřeny od listopadu do března s výjimkou vánočních svátků.

Na Nových Hradech chystají na vybrané prosincové víkendy vánočně laděné prohlídky II. trasy s názvem Advent u pana správce. Velké oblibě se těší také jindřichohradecká adventní akce, která se koná 10. a 11.12.2011. Kromě tradičních vánočních trhů, živého Betlému a ukázek řemesel je možné navštívit i Černou kuchyni a ochutnat zde připravené dobové speciality. V klášteře Zlatá Koruna se uskuteční koncert skupiny Nezmaři a v klášterním kostele mše J. J. Ryby. Do konce roku je možné v Třeboni v zámecké galerii navštívit výstavy s vánoční tématikou.

Závěr Rožmberského roku zpestří dvě komorní výstavy v Třeboni a v Českém Krumlově. Výstava v Třeboni s názvem Rozloučení s Petrem Vokem bude otevřena od 5. do 27.11.2011 a návštěvníci na ní najdou mimo jiné i pohřební prapory a pohřební štít Petra Voka. Veřejnost poprvé spatří závěť Petra Voka a pasáž z kroniky Václava Březana týkající se pohřebního průvodu. Překvapí také nedávno objevený renesanční kabinet s erbovními znaky Rožmberků. Druhá výstava bude otevřena od poloviny listopadu do poloviny prosince a bude na ní prezentován takzvaný Krumlovský kodex, světově proslulý rukopis z poloviny 14. století. Návštěvníci si prohlédnou faksimile tohoto rukopisu, originál byl darem Rožmberků pro kláštery klarisek a minoritů v Českém Krumlově.

V roce 2011 vydal Národní památkový ústav několik publikací, mj. českou a anglickou verzi průvodce Hradním muzeem v Českém Krumlově či knížku o schwarzenberské sbírce kostýmních miniatur nazvanou Leckteří národové. V rámci Rožmberského roku byly vydány tři publikace: Rožmberkové: Cestovní průvodce, Rožmberkové: Stručný průvodce výstavou a reprezentativní monografie Rožmberkové: Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Tyto a další vydané knihy NPÚ ÚOP České Budějovice je možné zakoupit při speciální prodejní akci 2. a 3.11.2011 od 9 do 11 hodin a od 15 do 17 hodin na Senovážném nám. č. 6. a monografie o Rožmbercích se bude prodávat ještě 9. listopadu od 14 do 16.30 hodin v Praze na Perštýně 12. „K vydání připravujeme další knihy, v edici Monumenta vyjde publikace Světecké obrazové cykly na jihu Čech od Ludmily Ourodové a v edici Miscellanea je připravena k vydání publikace Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520 od Romana Lavičky a Roberta Šimůnka. Poté co byla v tomto roce dokončena obnova zámku Kratochvíle, kolegové připravují pro návštěvníky také nový průvodce touto renesanční vilou,“ prozradil editor Martin Gaži.


Více informací naleznete na webových stránkách www.npu-cb.eu.

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu je odbornou a vědeckovýzkumnou institucí, která se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území Jihočeského kraje, včetně metodického vedení jeho úprav, oprav, konzervace a restaurování. Ve správě ústavu se nachází třináct významných památkových areálů (SZ Červená Lhota, SHZ Český Krumlov, SZ Dačice, hrobka Domanín, SZ Hluboká, SHZ Jindřichův Hradec, SZ Kratochvíle, SH Landštejn, SH Nové Hrady, SH Rožmberk, SZ Třeboň, klášter Zlatá Koruna, SH Zvíkov)

Kontakty:

  • PhDr. Zdeněk Troup, náměstek pro správu památkových objektů, NPÚ ÚOP České Budějovice, 380 743 126, 724 567 954, troup.zdenek@budejovice.npu.cz
  • Mgr. Kateřina Voleská, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ ÚOP České Budějovice, 386 356 921, 602 626 736, voleska@budejovice.npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
1.11.2011 22:20
Vložil
NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památky a veřejnost, popularizace, prezentace NPÚ, public relation, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8589
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit